Sejm przyjął ustawę degradacyjną

2018-03-07, 10:22
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Sejm przyjął ustawę degradacyjną © AFP/Scanpix fot. Janek Skarżyński

Sejm uchwalił ustawę degradacyjną, pozbawiającą stopni wojskowych członków WRON i pozwalającą degradować – także pośmiertnie – osoby, które „w latach 1943-1990 sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu”.

– To oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności – powiedział we wtorek w Sejmie szef MON Mariusz Błaszczak.

– My chcemy żyć w wolnej Polsce, w związku z tym my nie akceptujemy sowieckich generałów przebranych w mundury żołnierzy polskich – odpowiedział szef MON Mariusz Błaszczak. – Mówicie państwo o sądach. Czy sądy potrafiły skazać prawomocnymi wyrokami za grudzień roku 70, a może za wypowiedzenie wojny Narodowi Polskiemu w grudniu 1981, a może sądy skazały za czystki antysemickie, które przeprowadzał Wojciech Jaruzelski 50 lat temu? – pytał Błaszczak.

Za rządowym projektem ustawy o pozbawieniu stopni i o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony głosował klub PiS (233 głosy). Z wyjątkiem jednego głosu przeciwnego i dwóch wstrzymujących się projekt poparł klub Kukiz’15. W Platformie ustawę poparł jeden poseł, 120 było przeciw, trzech się wstrzymało. Nowoczesna głosowała bez wyjątku przeciw. Przeciwko ustawie był PSL – UED – przy jednym głosie wstrzymującym się.

Z mocy ustawy stopnie wojskowe tracą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Wykaz osób pozbawionych stopnia ogłasza prezydent.

Ustawa opisuje tryb pozbawienia stopnia osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 „sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”. Opisane w ustawie przejawy przeniewierstwa to np. kierowanie działaniami mającymi na celu zwalczanie podziemia niepodległościowego w latach 1943-1956, wydawanie rozkazów użycia broni palnej wobec cywilów, skazywanie lub oskarżanie osób zaangażowanych w działalność niepodległościową, będąc sędzią lub prokuratorem Wojskowej Służby Sprawiedliwości. Powodem degradacji jest też prześladowanie żołnierzy ze względu na religię lub pochodzenie.

Nie pozbawia się stopnia tych, którzy bez wiedzy przełożonych wspierali działania na rzecz niepodległości.

Degradacji dokonuje minister obrony, w przypadku marszałka Polski, generałów i admirałów postanowienia wydaje za zgodą prezydenta. Szef MON wszczyna postępowanie na wniosek premiera, naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, szefa UdsKiOR, stowarzyszeń weteranów i żołnierzy. Wnioski złożone przez inne podmioty pozostają nierozpoznane. Informacji o osobach, której ma dotyczyć postępowanie, dostarczają ministrowi IPN oraz jednostka MON właściwa do badań archiwalnych. Na postanowienie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Na podst. RP, PAP, naszdziennik.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Poniedziałek, 5 grudnia 2022 

    Łk 5, 17-26

    Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

    Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam faryzeusze i znawcy Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. I była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. A jacyś mężczyźni przynieśli na noszach człowieka, który był sparaliżowany. Chcieli go wnieść i położyć przed Nim. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli go wnieść, weszli na taras domu i przez dach spuścili go na noszach do środka przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, powiedział: „Człowieku, twoje grzechy zostały ci odpuszczone”. A nauczyciele Pisma i faryzeusze zaczęli się zastanawiać: „Kim On jest, skoro mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg?”. Jezus poznał ich myśli i powiedział do nich: „Nad czym się tak zastanawiacie w waszych sercach? Co jest łatwiej: powiedzieć: «Twoje grzechy zostały ci odpuszczone», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź»? Abyście się jednak przekonali, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – powiedział do człowieka sparaliżowanego – mówię ci, wstań! Weź swoje nosze i idź do domu!”. A on na ich oczach natychmiast wstał, wziął to, na czym leżał, i odszedł do domu, chwaląc Boga. Wszystkich ogarnęło zdumienie. Chwalili Boga i pełni bojaźni mówili: „Dzisiaj widzieliśmy niezwykłe rzeczy”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24