Wydrukuj tę stronę

Program Polska-Białoruś-Ukraina: podpisano kolejne umowy

2018-01-04, 09:37
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jeden z projektów dotyczy utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych Jeden z projektów dotyczy utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych © Iwona Klimaszewska

3 stycznia w Białymstoku wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów. Wsparcie trafi do 3 beneficjentów z Podlasia: gminy Drohiczyn, gminy Sokółka i gminy Szczuczyn. Gminy, wspólnie z partnerami z Białorusi i Ukrainy, zrealizują projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego i naturalnego na pograniczu.

"Cieszy mnie duże zaangażowanie podmiotów z Podlasia w programie, którym zarządza Ministerstwo Rozwoju. Partnerzy z regionu uczestniczą w 15 projektach konkursowych. Oprócz tego wsparcie otrzyma pozakonkursowy projekt modernizacji kolejowego przejścia granicznego z Białorusią w Siemianówce. Partnerzy z Podlasia zyskają łącznie ponad 21 mln euro. Mam nadzieje, że ta kwota jeszcze się zwiększy, gdyż w marcu Komitet wybierze projekty dotyczące wspólnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Podczas uroczystości podpisano umowy dla projektów:

Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych
Projekt dotyczy wytyczenia kajakowych szlaków turystycznych na Bugu i jego dopływach na obszarze Polski, Białorusi i Ukrainy. Szlak zostanie oznakowany oraz powstanie niezbędna infrastruktura turystyczna. W celu lepszej promocji szlaku w każdym z regionów powstaną centra turystyki kajakowej. Beneficjenci otrzymają 1,28 mln euro wsparcia.

Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna
W Sokółce i Grodnie zostaną wyremontowane i wyposażone dwa historyczne budynki, które przeznaczono do celów kulturowych. Powstanie także szlak turystyczny „Tyzenhauz Trail” Sokółka-Grodno. Turyści będą mogli skorzystać ze ścieżek dzięki zakupionym w ramach projektu rowerom. Projekt koncentruje się na dziedzictwie kulturowym i historycznym pogranicza Polski i Białorusi związanym z osobą Antoniego Tyzenhauza, który w XVIII w. był podskarbim litewskim i starostą grodzieńskim. Dofinansowanie projektu to 1,92 mln euro.

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska - Białoruś
Powstaną trzy transgraniczne centra dialogu kultur, które zajmą się organizacją wydarzeń promujących wspólną kulturę pogranicza (koncerty grup folklorystycznych, występy grup tanecznych i warsztaty rękodzieła). Partnerzy projektu opracują także strategię rozwoju turystyki na obszarze pogranicza Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Wsparcie wyniesie 2,35 mln euro.

W grudniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami z województwa podkarpackiego. W najbliższych tygodniach zostaną zawarte umowy z instytucjami z Lubelszczyzny. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową programu.

Na podst. mr.gov.pl

Dodaj komentarz