Program Polska-Białoruś-Ukraina: podpisano kolejne umowy

2018-01-04, 09:37
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jeden z projektów dotyczy utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych Jeden z projektów dotyczy utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych © Iwona Klimaszewska

3 stycznia w Białymstoku wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów. Wsparcie trafi do 3 beneficjentów z Podlasia: gminy Drohiczyn, gminy Sokółka i gminy Szczuczyn. Gminy, wspólnie z partnerami z Białorusi i Ukrainy, zrealizują projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego i naturalnego na pograniczu.

"Cieszy mnie duże zaangażowanie podmiotów z Podlasia w programie, którym zarządza Ministerstwo Rozwoju. Partnerzy z regionu uczestniczą w 15 projektach konkursowych. Oprócz tego wsparcie otrzyma pozakonkursowy projekt modernizacji kolejowego przejścia granicznego z Białorusią w Siemianówce. Partnerzy z Podlasia zyskają łącznie ponad 21 mln euro. Mam nadzieje, że ta kwota jeszcze się zwiększy, gdyż w marcu Komitet wybierze projekty dotyczące wspólnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Podczas uroczystości podpisano umowy dla projektów:

Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych
Projekt dotyczy wytyczenia kajakowych szlaków turystycznych na Bugu i jego dopływach na obszarze Polski, Białorusi i Ukrainy. Szlak zostanie oznakowany oraz powstanie niezbędna infrastruktura turystyczna. W celu lepszej promocji szlaku w każdym z regionów powstaną centra turystyki kajakowej. Beneficjenci otrzymają 1,28 mln euro wsparcia.

Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna
W Sokółce i Grodnie zostaną wyremontowane i wyposażone dwa historyczne budynki, które przeznaczono do celów kulturowych. Powstanie także szlak turystyczny „Tyzenhauz Trail” Sokółka-Grodno. Turyści będą mogli skorzystać ze ścieżek dzięki zakupionym w ramach projektu rowerom. Projekt koncentruje się na dziedzictwie kulturowym i historycznym pogranicza Polski i Białorusi związanym z osobą Antoniego Tyzenhauza, który w XVIII w. był podskarbim litewskim i starostą grodzieńskim. Dofinansowanie projektu to 1,92 mln euro.

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska - Białoruś
Powstaną trzy transgraniczne centra dialogu kultur, które zajmą się organizacją wydarzeń promujących wspólną kulturę pogranicza (koncerty grup folklorystycznych, występy grup tanecznych i warsztaty rękodzieła). Partnerzy projektu opracują także strategię rozwoju turystyki na obszarze pogranicza Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Wsparcie wyniesie 2,35 mln euro.

W grudniu odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami z województwa podkarpackiego. W najbliższych tygodniach zostaną zawarte umowy z instytucjami z Lubelszczyzny. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową programu.

Na podst. mr.gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 20 maja 2022 

    J 15, 12-17

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię. To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24