Wydrukuj tę stronę

Prezydent podpisał drugą ustawę o innowacyjności

2017-11-25, 12:48
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności Prezydent Andrzej Duda podpisał drugą ustawę o innowacyjności Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Już od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój – takie rozwiązanie zakłada podpisana w piątek przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę druga ustawa o innowacyjności.


- Podpisanie tej ustawy to trzecia era w budowaniu innowacyjnej Rzeczypospolitej – podkreślał Prezydent, który zabrał głos po podpisaniu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Miało to miejsce w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW w Warszawie.

- Wierzę głęboko, że druga ustawa o innowacyjności przyczyni się do budowy strefy badawczo-rozwojowej w naszym kraju, a w efekcie do rozwoju innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki, czyli takiej, o jakiej wszyscy marzymy – mówił Andrzej Duda i podkreślał, że rozwiązania zawarte w tej ustawie przyczynią się do promowania polskiej myśli technicznej i do rozwoju polskich badań naukowych.

Jakie zmiany wprowadza podpisana w piątek ustawa?

zwiększa wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR),
doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (badania i rozwój)

umożliwia korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,

wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R,

ułatwia finansowanie start-upów: doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały,

wprowadza możliwość korzystania przez PARP i NCBR z instrumentów finansowych oraz udzielania pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (jak np. poręczenia oraz wsparcie kapitałowe). Dotychczas jedynie PARP mógł udzielać pomocy finansowej w formach bezzwrotnych i pożyczek, podczas gdy NCBR posiadał tylko ograniczoną możliwość tworzenia spółek,

zwiększa zakres działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe PAN o działalność gospodarczą,

umożliwia tworzenie przez uczelnie i instytuty naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą (również wspólnie oraz z instytutami badawczymi),

zapewnia MNiSW instrumenty prawne do prowadzenia monitoringu losu doktorantów (analogicznie do obecnych rozwiązań w zakresie monitoringu losu absolwentów).

Prezydentowi podczas uroczystości towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP Krzysztof Łapiński oraz Doradca Prezydenta RP Marta Gajęcka.

Na pods. BZ/PAP

Dodaj komentarz