Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

2016-07-28, 17:07
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych © BFL (fot. Tomas Urbelionis)

Uchwalona przez Sejm 22 czerwca br. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Ma sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

W ustawie, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, przewidziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. Nowelizacja zawiera m.in. przepisy wdrażające dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE. Uproszcza i uelastycznia procedury w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia.

W nowelizacji położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Ustanowiono także nowy instrument - partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług, niedostępnych jeszcze na rynku. Nowelizacja ma też służyć promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych. Ponadto nowe rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom przez np. łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach. W nowelizacji zwrócono uwagę na uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych przez m.in. podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych, a także możliwość zastosowania kryteriów jakościowych takich jak: dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług. Nowelizacja wprowadza także obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą a zamawiającym. Ma ona dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Przewidziano też sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od tego wymogu przy składaniu ofert.

Prezydent podpisał ustawę 11 lipca 2016 r. Ustawa wchodzi w życie 28 lipca 2016 r. z pewnymi wyjątkami.

Na podst. sejm.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 29 maja 2022

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  Łk 24,46-53

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24