Polityka

Polityka

„My, posłowie, reprezentujący mieszkańców rejonów solecznickiego i wileńskiego, solidaryzujemy się ze stanowiskiem wyrażanym przez wielu merów samorządów przygranicznych i sprzeciwiamy się, aby samorządy przygraniczne stały się zakładnikami kryzysu migracyjnego z powodu nierozwiązywanych problemów ochrony granic państwowych i polityki zagranicznej. Wzywamy rząd do wzięcia odpowiedzialności za wywołany kryzys” – napisali w oświadczeniu posłowie AWPL-ZChR – Beata Pietkiewicz i Czesław Olszewski.

1 lipca w DKP w Wilnie odbyło się robocze spotkanie zorganizowane przez prezesa ZPL Waldemara Tomaszewskiego z prezesami kół Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL. Wzięli w nim także udział posłowie na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR oraz radni stołecznego samorządu i przedstawiciele administracji. Celem spotkania było zaktywizowanie Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL i zaangażowanie jego członków w proces zwracania ziemi w stolicy. Proces ten trwa 30 lat, niestety, ani na konferencji sprawozdawczo-wyborczej stołecznego oddziału ZPL ani podczas posiedzeń Zarządu temat ten nie był omawiany, nie jest dyskutowana sprawa ewentualnej pomocy rodakom w tym wciąż nader aktualnym temacie.

W Parlamencie Europejskim odbyła się w środę debata na temat węgierskiej ustawy dotyczącej ochrony osób do 18. roku życia przed pornografią oraz promocją LGBTQ. Według wiceszefowej Komisji Europejskiej Very Jourovej, przepisy te rzekomo naruszają prawo UE. Zdaniem europosłów z frakcji EKR, dochodzi do próby ingerencji lewicowo-liberalnej większość PE” w węgierską Konstytucję. Debata dotyczyła też praworządności w Polsce.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24