W sobotę policja kontrolująca przemieszczanie się ludności w kraju, odnotowała spadek liczby osób chcących przekroczyć granice swoich samorządów, jednakże zawrócić musiało prawie 4 tysiące osób. W piątek ich liczba była mniejsza – około 3,3 tysiąca.

Litewskie samorządy będą musiały utworzyć po jednym mobilnym zespole, a jeśli to konieczne, to i kilka zespołów, które będą musiały zapewnić opiekę zdrowotną osobom z COVID-19, które są w grupie ryzyka, w ich domu lub domu opieki społecznej, w którym mieszkają.

Osoby, które muszą przejść badanie na obecność COVID-19, ale nie mogą dotrzeć do mobilnego punktu własnym transportem, mogą ubiegać się o usługi transportowe do samorządu wg miejsca zamieszkania.

W poniedziałek rząd zatwierdził projekt zmian ustawy o samorządzie lokalnym, w którym przewidziano możliwość organizowania zdalnych posiedzeń Rad samorządowych.

Izba Kontroli Państwa wspólnie z samorządami przeprowadzi audyt nieruchomości samorządowych. Celem audytu jest ustalenie, czy należące do samorządów nieruchomoście są kompleksowo i planowo zarządzane.

Dochody budżetów państwa i samorządów za styczeń-lipiec wyniosły 6,247 mld euro. To o 3,1 proc. (189,8 mln euro) więcej niż planowano i o 22,7 proc. więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W tym tygodniu pracę rozpoczynają nowo wybrane Rady samorządowe.

Dziewiętnaście litewskich samorządów, które jako pierwsze zareagowały na pierwsze zaproszenie i złożyły wnioski w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej WiFi4EU otrzymają bony o wartości 15 tys. euro na potrzebny sprzęt i instalację bezpłatnych spotów Wi-Fi.

Już za cztery miesiące – 3 marca – na Litwie rozpocznie się maraton wyborczy. Jego pierwszym punktem będą – dla wielu mieszkańców chyba najważniejsze – wybory do Rad samorządów rejonów i miast oraz bezpośrednie wybory merów samorządów rejonów i miast Litwy.

Sejm pozwolił kandydować do rad samorządów Republiki Litewskiej i na stanowiska mera samorządów mieszkańcom, których wiek wynosi 18 lat.

Strona 1 z 3

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa,
  27 stycznia 2021 

  Św. Anieli Merici, dziewicy

  Mk 4, 1-20

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostawał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie. A ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. I mówił: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!”. Kiedy był na osobności, ci, którzy z Nim byli, razem z Dwunastoma, pytali Go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im: „Wam powierzono tajemnicę królestwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia”. Powiedział do nich: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jak więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. Tymi «koło drogi», gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których – skoro usłyszą słowo – zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym – to ci, którzy, gdy usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali; kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami – to ci, którzy słuchają słowa, ale codzienne troski, ułuda bogactwa i inne pożądania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej – to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24