Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia zbiórki podpisów pod Sign It Europe – ogólnoeuropejską inicjatywą obywatelską, wspierającą tradycyjne mniejszości narodowe. Europoseł zachęca także Parlament Europejski do poparcia rezolucji o ochronie praw tradycyjnych mniejszości narodowych UE.

Pomyślnie zakończyła się zbiórka podpisów pod Sign It Europe – ogólnoeuropejską inicjatywą obywatelską, wspierającą tradycyjne mniejszości narodowe. W zebranie podpisów na Litwie, popierających tę akcję, aktywnie włączył się Związek Polaków na Litwie.

Przewodniczący Federalnego Związku Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) europoseł Lorant Vincze zwrócił się do europosła Waldemara Tomaszewskiego oraz ZPL z prośbą o wsparcie kolejnej w przeciągu ostatnich kilku lat inicjatywy ogólnoeuropejskiej, wspierającej tradycyjne mniejszości narodowe oraz o pomoc w zebraniu podpisów na Litwie, popierających tę akcję.

Odwiedzanie grobów rodaków poległych za wolność Ojczyzny na Ziemi Święciańskiej, miejscowi Polacy, skupieni w lokalnych kołach Związku Polaków na Litwie, uważają nie tylko za moralny obowiązek, ale i honor, który przypadł im w udziale.

25 stycznia w Centrum Wspólnoty w Kowalczukach odbyło się tradycyjne już 16. spotkanie zatytułowane „Kolęda z ZPL-em.

Ostatnio w mediach na Litwie rozgorzała oszczercza kampania, którą można określić jako antypolską histerię. Z ubolewaniem należy zaznaczyć, że w tę nagonkę wciągani są przedstawiciele najwyższych władz naszego kraju. Niestety, takie czynności – w odniesieniu do cywilizowanych zasad współżycia osób różnych narodowości, ujętych w prawie krajowym i międzynarodowym – po prostu kompromitują tych prominentnych przedstawicieli państwa zarówno na Litwie, jak też na arenie międzynarodowej” – czytamy w oświadczeniu Związku Polaków na Litwie.

10 stycznia w Ośrodku Kultury w Mickunach odbyło się spotkanie opłatkowe członków koła ZPL.

… po raz kolejny, poczynając od 2002 roku, 20 grudnia, na mecie jubileuszowego dla organizacji roku, zebrali się na tradycyjne spotkanie opłatkowe członkowie Związku Polaków na Litwie, jego przyjaciele i sympatycy – wielka polska rodzina z całej Litwy oraz rodacy z Macierzy. Tak, jak nakazuje polska tradycja – witać narodziny Pana i Święta w gronie bliskich osób, rodzinie.

W dniu 18 grudnia w Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Święciańskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie. Na spotkanie przybyli członkowie ZPL z Nowych Święcian, Święcian, Podbrodzia oraz okolic. Ogółem na to wydarzenie przybyło ponad 100 osób.

Zarząd Główny ZPL podjął decyzję o zorganizowaniu 2 maja 2020 roku tradycyjnej parady polskości w Wilnie z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą.

Strona 1 z 7

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek,
  22 stycznia 2021 

  Św. Wincentego, diakona i męczennika, św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

  Mk 3, 13-19

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus wyszedł na górę i przywołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, których nazwał apostołami, aby z Nim byli i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki, i aby mieli władzę wyrzucać demony. Tak więc ustanowił Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy Synowie Gromu; Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Kananejczyka i Judasza Iskariotę, który Go zdradził.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24