Zbigniew Jedziński, poseł na Sejm Litwy, wiceprzewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, opowiedział m.in. o argumentach przeciwko liberalizacji Kodeksu pracy przytoczonych przez przedstawicieli partii podczas niedawnego zjazdu Litewskiego Związku Zawodowego „Solidarność”, o spotkaniu z szefem polskiej „Solidarności” Piotrem Dudą, o mającym trafić dzisiaj pod obrady Sejmu pakiecie poprawek autorstwa Akcji Wyborczej, ale też odpowiedział na zarzuty krytyków dotyczące polszczyzny posła.

Głównie wokół nowego modelu społecznego forsowanego na Litwie i zmianach w Kodeksie pracy toczyły się dyskusje członków zjazdu Litewskiego Związku Zawodowego „Solidarność”, który odbył się w miniony weekend w Wilnie.

Zbigniew Jedziński, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, wiceprzewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), w wywiadzie, udzielonym dzisiaj dla Radia Wilno, opowiedział m.in. o tym, dlaczego podczas niedawnego zjazdu AWPL-ZChR zgłosił kandydaturę Waldemara Tomaszewskiego na przewodniczącego ugrupowania, o odpowiedzialności, jaką ponosi Rząd za drastyczny skok cen w kraju, oraz o propozycji opodatkowania banków komercyjnych.

„Uczciwa polityka w naszym kraju jest możliwa, są też uczciwi politycy” – podczas zorganizowanej dzisiaj w Sejmie konferencji prasowej oświadczyła Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

W Podbrodziu obradowała w minionym tygodniu konferencja sprawozdawczo-wyborcza Święciańskiego Oddziału Rejonowego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. W referacie sprawozdawczym prezes poruszył główne dokonania i aspekty działalności Oddziału.

Dzisiaj poseł z frakcji AWPL w litewskim Sejmie Zbigniew Jedziński przedstawił na posiedzeniu plenarnym poprawki do Kodeksu Karnego. Frakcja proponuje zwiększyć kary za szantażowanie pracowników struktur państwowych i samorządowych wymuszając na nich określone działania bądź zaniechanie. AWPL od dawna proponuje też przeprowadzenie całkowitej lustracji, co umożliwi definitywne zamknięcie tematu i rozwiąże problem szantażowania byłych współpracowników bezpieki sowieckiej.

„Po raz kolejny chcielibyśmy podnieść temat wyjątowo złej sytuacji społecznej w naszym kraju i bezczynność rządu w rozwiązywaniu problemów socjalnych: trudnej sytuacji rodzin wychowujących dzieci, problemu emigracji, dochodów nieadekwatnych do potrzeb mieszkańców, ubóstwa, zróżnicowania podatków" – podczas zwołanej dzisiaj w Sejmie konferencji prasowej oświadczyła przewodnicząca frakcji AWPL w Sejmie Rita Tamašunienė.

„Akcja Wyborcza Polaków na Litwie kategorycznie opowiada się przeciwko forsowanemu przez władze nowemu modelowi społecznemu i liberalizacji stosunków pracy. Nowy projekt Kodeksu pracy zawiera zapisy, które, jeśli zostaną przyjęte, gruntownie pogorszą sytuację osób pracujących w naszym kraju" - dzisiaj podczas konferencji prasowej w Sejmie oświadczył poseł z sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Zbigniew Jedziński.

Według przedłożonego przez Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy projektu Dom Dziecka w Podbrodziu ma się przekształcić w filię Opieki Społecznej Dzieci Domu Opieki Społecznej w Podbrodziu. Mieszkańców Domu Dziecka w Podbrodziu zamierzano przesiedlić w taki oto sposób: 13 dzieci przenieść do dwóch „wspólnotowych domów dziecka", 10 dzieci – „do domów zamieszkania zbiorowego" i 7 dzieci „do domów samodzielnego zamieszkania".

Polacy w rejonie święciańskim długo oczekiwali na otwarcie placówki, która stałaby się ośrodkiem pielęgnowania polskości na Ziemi Święciańskiej. W sobotę w Nowych Święcianach odbyło się uroczyste otwarcie Domu Polskiego.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24