Sejm Litwy zakazał używania znaków i symboli, propagujących agresję wojenną.

„Ta wystawa to jest symbol, który dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia walki o wolność, którą, jak widzimy, trzeba na każdym kroku pilnować i o nią walczyć” – powiedziała Iwona Arent, przewodnicząca Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie RP podczas otwarcia w litewskim parlamencie wystawy „Polska i Litwa – razem w imię wolności”.

We czwartek, 10 marca 2022 roku, o godz. 15.30 w Centrum dla Zwiedzających Sejm (al. Giedymina 60) odbędzie się otwarcie wystawy „Polska i Litwa – razem w imię wolności”. 

Dzisiaj litewski Sejm rozpocznie sesję wiosenną. Program sesji przewiduje prawie 550 projektów ustaw. Większość z nich (345) zgłosili posłowie (frakcje), rząd zaproponował 121 projektów, prezydent – 7.

W związku z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę premier Mateusz Morawiecki wystąpił podczas 49. posiedzenia Sejmu. Szef rządu przedstawił bieżącą sytuację oraz dalsze planowane działania. Wśród najważniejszych znalazły się zdecydowane sankcje, potrzeba militarnego umacniania wschodniej części NATO i UE oraz nieuleganie rosyjskiej dezinformacji i propagandzie. Walka Ukrainy to również walka o wolność całej Europy. Premier podkreślił zaangażowanie Polski w udzielanie pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu.

Dzisiaj pod obrady Sejmu w porządku dnia opozycyjnych frakcji zostały zgłoszone sztandarowe projekty ustaw Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – projekt ustawy o mniejszościach narodowych, ustawa lustracyjna i ustawa o opodatkowaniu instytucji finansowych oraz rezolucja w sprawie planu środków zaradczych zmniejszenia obciążenia mieszkańców z powodu wzrostu cen. Projekty zgłosiła sejmowa Frakcja Regionów Litwy.

W czwartek Sejm uchwalił projekt ustawy, która przewiduje wydłużenie drugiego etapu liberalizacji rynku energii elektrycznej o pół roku.

Sejm Republiki Litewskiej głosował dzisiaj w sprawie włączenia do porządku dziennego obrad rezolucji w obronie polskiej suwerenności. 45 posłów poparło projekt rezolucji, 17 wstrzymało się od głosu. Głosami 57 posłów, głównie z koalicji rządzącej, rezolucja w obronie Polski została zablokowana.

17 czerwca w litewskim Sejmie odbyło się spotkanie w sprawie zwrotu ziemi w Wilnie. Naradę zainicjowała Frakcja Regionów Litwy na wniosek posłów z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) wchodzących w skład tego klubu parlamentarnego.

Tymczasowa Grupa ds. Rodziny w Sejmie RL, do której należą również posłowie reprezentujący Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin, aktywnie działający na rzecz wzmacniania polityki prorodzinnej, wydała oświadczenie na temat zgłoszonego we wtorek pod obrady Sejmu projektu ustawy o związkach partnerskich. Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy.

Strona 1 z 14

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 19 maja 2022 

    J 15,9-11

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24