Podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym przez A. Tapinasa zostanie ukarane?

2020-09-23, 13:08
Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym przez A. Tapinasa zostanie ukarane? Kolaż / Youtube.com

Jak już pisaliśmy, dziennikarz Andrius Tapinas, podobnie jak przed kilkunastu laty Vytautas Landsbergis, wezwał do działań przeciwko Polakom na Wileńszczyźnie w zbliżających się wyborach do parlamentu litewskiego.

W związku z tak skandalicznymi apelami noszącymi znamiona podżegania do nienawiści na tle narodowościowym Polacy na Litwie podjęli się obrony swojej godności.

Poseł Czesław Olszewski skierował do Prokuratury Generalnej wniosek o wszczęcie postępowania w związku z podżeganiem na tle narodowościowym. Poseł zawarł ponadto w piśmie prośbę o dokonanie oceny działań dziennikarza A. Tapinasa skierowanych na podburzanie do nienawiści przy pomocy dziennikarzy, działaczy społecznych, politologów, portali poprzez upowszechnianie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji.

Przedstawiciel AWPL-ZChR w Głównej Komisji Wyborczej (GKW) Danuta Winckiewicz skierowała do GKW wniosek o dokonanie oceny wszczętej kampanii oszczerczej wymierzonej w uczestnika kampanii politycznej, prosząc o zbadanie statusu organizatorów tej kampanii w okresie kampanii politycznej, źródeł finansowania planowanych działań, sprawozdawczości i zapewnienia górnych pułapów limitów finansowania, zgodności zaanonsowanych działań w ramach kampanii z obowiązującymi przepisami, a także o przeciwdziałanie możliwych naruszeń przepisów i procesów demokratycznych.

Poseł Zbigniew Jedziński wystosował do Inspektora Etyki Dziennikarskiej pismo z prośbą o dokonanie oceny nieetycznych działań dziennikarza A. Tapinasa. W piśmie parlamentarzysta wnioskował również o dokonanie oceny, w jaki sposób działania dziennikarza korelują z zabiegami władz o zmniejszanie przestępstw motywowanych nienawiścią i przypadków podburzania do nienawiści, z zasadami neutralności i niestronniczości dziennikarza.

Poniżej zamieszczamy treść wszystkich trzech pism.

***

Prokurator Generalny dn. 22 września 2020 r.
Evaldas Pašilis

W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

W okresie kampanii politycznej w przestrzeni publicznej ukazały się informacje, które są aktywnie upowszechniane za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych. Treść informacji jest w sposób jednoznaczny wymierzona w uczestnika kampanii politycznej, mianowicie w AWPL-ZChR i jej kandydatów. Do kształtowania negatywnego przekazu zaangażowano dziennikarzy, portale informacyjne, kandydatów innych uczestników kampanii politycznej oraz działaczy społecznych.

Działacze społeczni oraz politolodzy, biorący udział w omawianym projekcie negatywnej reklamy politycznej, na czele z A. Tapinasem upowszechniają nieprawdziwe i oszczercze informacje, których celem jest wzniecanie waśni narodowościowych, podburzanie do nienawiści względem podmiotów o odmiennym zdaniu i wzmożenie potencjalnych przestępstw motywowanych nienawiścią.

Dobitnym dowodem na to są niekontrolowane komentarze mieszkańców. Niniejsza treść jest szeroko opisywana w portalach informacyjnych (delfi, 15min), omawiana w różnego rodzaju audycjach telewizyjnych.

Poniżej umieszczamy odsyłacz do treści upowszechnianych negatywnych informacji i planu działań.

https://www.facebook.com/1630629673/posts/10221839302124984/?extid=PKEI4Mr88Sgz8Ym

W oparciu o powyższe wnioskujemy o dokonanie oceny działań dziennikarza A. Tapinasa skierowanych na podburzanie do nienawiści przy pomocy dziennikarzy, działaczy społecznych, politologów, portali poprzez upowszechnianie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji.

Prosimy również o dokonanie oceny, w jaki sposób jego działania korelują z zabiegami władz o zmniejszanie przestępstw motywowanych nienawiścią i przypadków podburzania do nienawiści, a także z zasadami neutralności i niestronniczości dziennikarza.

Proszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku z omawianymi informacjami i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za publiczne nawoływanie do szerzenia nienawiści.

Z wyrazami szacunku
Czesław Olszewski

***

GŁÓWNA KOMISJA WYBORCZA dn. 21 września 2020 r.

W SPRAWIE UPOWSZECHNIANYCH NIEPRAWDZIWYCH I OSZCZERCZYCH INFORMACJI

W okresie kampanii politycznej w przestrzeni publicznej ukazały się informacje, które są aktywnie upowszechniane za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych. Treść informacji jest w sposób jednoznaczny wymierzona w uczestnika kampanii politycznej, mianowicie w AWPL-ZChR i jej kandydatów. Do kształtowania negatywnego przekazu zaangażowano kandydatów innych uczestników kampanii politycznej i działaczy społecznych. Z uwagi na trwającą kampanię polityczną i okres aktywnej agitacji, a także fakt, że ma miejsce otoczenie konkurencyjne, naturalne jest, że wspomniani działacze wiedzeni są celami politycznymi. Działacze społeczni oraz politolodzy, biorący udział w omawianym projekcie negatywnej reklamy politycznej, na czele z A. Tapinasem upowszechniają nieprawdziwe i oszczercze informacje, której celem jest wpłynięcie na wolę wyborców. Poniżej umieszczamy odsyłacz do treści upowszechnianych negatywnych informacji i planu działań.

https://www.facebook.com/1630629673/posts/10221839302124984/?extid=PKEI4Mr88Sgz8Ym

AWPL-ZChR, mając na uwadze fakt, że Ustawa o Głównej Komisji Wyborczej stawi przed GKW następujące zadania:

- Zapewnienie, by wybory i referenda odbywały się w oparciu o zasady demokratycznych wyborów, o których mowa w Konstytucji Republiki Litewskiej i przepisach;
- Zapewnienie jednakowego stosowania prawa wyborczego i Ustawy o referendum na całym terenie Republiki Litewskiej;
- Kontrolowanie finansowania partii i organizacji politycznych, a także kampanii politycznych w trybie obowiązujących przepisów i z zastosowaniem określonych sposobów;

ponadto zważywszy na to, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. rozpoczął się okres kampanii politycznej w wyborach do Sejmu, zaś po ogłoszeniu przez GKW kandydatów rozpoczął się również okres aktywnej agitacji, w oparciu o art. 50 ust. 1, 2, 3, art. 52 oraz art. 53 Ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu, a także w myśl art. 15, 16, 19, 21 oraz 23 Ustawy o finansowaniu kampanii politycznych i kontroli finansowania

wnioskujemy o

niezwłoczne dokonanie oceny wszczętej kampanii oszczerczej wymierzonej w uczestnika kampanii politycznej, statusu organizatorów tej kampanii w okresie kampanii politycznej, źródeł finansowania planowanych działań, sprawozdawczości i zapewnienia górnych pułapów limitów finansowania, zgodności zaanonsowanych działań w ramach kampanii z przepisami, o których mowa powyżej,

a także o przeciwdziałanie możliwych naruszeń przepisów i procesów demokratycznych.

Z wyrazami szacunku
Danuta Winckiewicz
Przedstawiciel AWPL-ZChR w Głównej Komisji Wyborczej

***

Inspektor Etyki Dziennikarskiej dn. 22 września 2020 r.
Gražina Ramanauskaitė

W SPRAWIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI UPOWSZECHNIANYCH PRZEZ DZIENNIKARZA A. TAPINASA

W okresie kampanii politycznej w przestrzeni publicznej ukazały się informacje, które są aktywnie upowszechniane za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych. Treść informacji jest w sposób jednoznaczny wymierzona w uczestnika kampanii politycznej, mianowicie w AWPL-ZChR i jej kandydatów. Do kształtowania negatywnego przekazu zaangażowano dziennikarzy, portale informacyjne, kandydatów innych uczestników kampanii politycznej oraz działaczy społecznych.

Działacze społeczni oraz politolodzy, biorący udział w omawianym projekcie negatywnej reklamy politycznej, na czele z A. Tapinasem upowszechniają nieprawdziwe i oszczercze informacje, których celem jest wzniecanie waśni narodowościowych, podburzanie do nienawiści względem podmiotów o odmiennym zdaniu i wzmożenie przestępstw motywowanych nienawiścią.

Dobitnym dowodem na to są niekontrolowane komentarze mieszkańców. Niniejsza treść jest szeroko opisywana w portalach informacyjnych (delfi, 15min), omawiana w różnego rodzaju audycjach telewizyjnych.

Poniżej umieszczamy odsyłacz do treści upowszechnianych negatywnych informacji i planu działań.

https://www.facebook.com/1630629673/posts/10221839302124984/?extid=PKEI4Mr88Sgz8Ym

W oparciu o powyższe wnioskujemy do Służby Inspektora Etyki Dziennikarskiej o dokonanie oceny działań dziennikarza A. Tapinasa skierowanych na podburzanie do nienawiści przy pomocy dziennikarzy, działaczy społecznych, politologów, portali poprzez upowszechnianie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji.

Prosimy również o dokonanie oceny, w jaki sposób jego działania korelują z zabiegami władz o zmniejszanie przestępstw motywowanych nienawiścią i przypadków podburzania do nienawiści, z zasadami neutralności i niestronniczości dziennikarza, a także z litewskim Kodeksem Etyki Dziennikarskiej. Wnioskujemy o podjęcie działań w celu zapewnienia realizacji celów i zadań stawianych przed Służbą Inspektora Etyki Dziennikarskiej, o których mowa w przepisach.

Proszę o poinformowanie o wynikach badania i podjętych w związku z tym decyzjach.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Jedziński

Komentarze   

 
#21 wolski 2020-10-07 09:12
Haniebny atak Tapinasa to wyraz jego ksenofobii i nienawiści. Niestety kilkoro Polaków uczestniczy w jego seansie podłości. To Wołkonowski - który dla KGB rozpracowywał środowisko Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Okińczyc - pracownik organów sowieckiej milicji, figuruje na liście współpracowników KGB tak zwanej liście Tomkusa. Komar - zrzut z Gazety Wyborczej, dziś bardziej litewski od Litwinów. Mokrzecka - kolejny zrzut z Gazety Wyborczej, lewacka aktywistka od czarnych marszy aborcyjnych za zabijaniem nienarodzonych dzieci. Radczenko - dyżurny krytykant i opluwacz polskich działaczy i organizacji. Kolaborując z Tapinasem osoby te zaatakowały wileńskich Polaków i kresową polskość, co jest czynem odrażającym i haniebnym.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#20 M.R. 2020-10-07 02:13
Tapinas kpi z ludzi i z norm prawnych. Ani nie jest zarejestrowany do wyborów, ani nie kandyduje. Jednak mocno popiera socjaldemokratów. Nie podpisuje materiałów o charakterze wyborczym, choć nakazują to przepisy kodeksu wyborczego. Według uznania dostaje czas w telewizji, choć normalnie trzeba się wcześniej rejestrować, jednak on jest traktowany wyjątkowo. Cała ta sytuacja jest oburzająca.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#19 Józef 2020-10-07 01:39
Afera Tapinasa to olbrzymie nadużycia finansowe. W takiej sytuacji muszą interweniować służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju, bo to są obce pieniądze, spoza naszego kraju. Nie można pozwolić by ktokolwiek z zagranicy manipulował litewską polityką wewnętrzną.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#18 marcin 2020-10-07 00:57
Podobno Tapinas jest opłacany z sorosowskich pieniędzy. Soros w różnych krajach finansuje podobnych wichrzycieli i szaleńców. Najwidoczniej na Litwie wybrał Tapinasa, żeby atakował polskość, tradycyjną rodzinę i wiarę chrześcijańską.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#17 Adam 2020-10-07 00:14
Jak widzimy ten Tapinas bierze udział w kampanii wyborczej, choć nie ma do tego uprawnień. Nie zgłosił się w Głównej Komisji Wyborczej, nie podpisuje materiałów wyborczych, nie wskazuje źródeł finansowania. Dla przykładu w Kownie do domów trafiło ok. 100 tysięcy jego gazet, a wiadomo że zarówno druk jak też dostarczenie tych gazet to wielki koszt, którego on nie rozlicza. Jego czyny łamią prawo, są haniebne i szkodliwe, bo podżega do nienawiści na tle narodowościowym przeciw Polakom.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#16 Matul 2020-10-04 14:44
Ze zdumieniem (a właściwie to z wielkim niesmakiem) przyjąłem kolejną propagandową antypolską napaść zamieszoną na portalu zw.lt. Otóż po raz nie wiadomo już który, ten portal - nie bez powodu coraz częściej określany mianem gadzinowego - piórem Zbigniewa Balcewicza dopuścił się haniebnego ataku na AWPL, kandydatów tej partii w wyborach, a nawet na zapisy programowe (!).
Wygląda na to, że Balcewicz - w latach 80.-tych będący etatowym KGB-istą w Wilnie (co wielu Wilnian wciąż doskonale pamięta, choć sam Balcewicz wstydliwie przemilcza) - realizuje plan podkopywania pozycji AWPL, przyłączając się do drużyny polonofobów od konserwatystów.
Co jednak szczególnie odrażające, Balcewicz uporczywie broni chamskiego i absolutnie skandalicznego występku niejakiego Tapinasa, który łamiąc wszelkie możliwe zasady (prawne, kodeksu wyborczego, etyki dziennikarskiej...) brutalnie zaatakował i kłamliwie oskarżył działaczy polskiej partii - dopuszczając się ewidentnej wrogości i podżegania do nienawiści na tle narodowościowym!
A tymczasem Balcewicz staje w obronie tej mowy nienawiści litewskiego nacjonalisty, wymierzonej w Polaków!
To absolutny skandal!!!
Balcewicz jest sygnatariuszem, ale wciąż dużo więcej w nim z komunistycznej KGB-istowskiej przeszłości.
Co znamienne, swoje szokujące artykuły Balcewicz zamieszcza w mediach zw. należących do innego sygnatariusza Czesława Okińczyca - który też jest powiązany z dawnym sowieckim systemem, a jego nazwisko figuruje na tak zwanej liście Tomkusa, czyli wśród utajnionych współpracowników sowieckiej bezpieki.
Tak oto dwie postaci z ciemną przeszłością (zarówno Balcewicz jak Okińczyc w swoich biografiach wstydliwie pomijają czas sprzed odzyskania niepodległości... tak jakby wtedy nie żyli i nie prowadzili żadnej działalności!) uderzają w polską partię i działaczy, patriotów i chrześcijan, krzewicieli i obrońców polskości na Litwie.
Znamienne to czasy, gdy dawni KGB-iści na siłę sami siebie próbują czynić "autorytetami" i usiłują pouczać innych jak należy żyć.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#15 Ryś 2020-09-23 22:06
Podła działalność tapinasa i jego mocodawców zasługuje na haniebne potępienie.To jest celowe działanie w fazie kampanii wyborczej.Bardziej podlej strategii na zwalczanie naszych kandydatow startujących z listy AWPL ZCHR,trudno sobie wyobrazić.Siejący nienawiść pożnie jeszcze większą nienawiść ze strony naszych wyborców.Sajudziści pokazują swoją prawdziwą twarz.Takie jadowite wybryki tworzą rozruchy i wojny,to niszczy dobre relacje a skutki podlej działalności mogą być niebliczalne.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#14 1234 2020-09-23 21:37
"Jeżeli chcesz znaleźć źródło musisz iść pod prąd"

To strach zaglądający w oczy nacjonalistów oraz tych co chronią biznesy starego postkomunistycznego układu powoduje takie działania. Boją się, bo widzą, że ludzie zwracają się ku nam - Polakom, którzy doskonale zarządzają samorządem, stali się świetnymi posłami, którzy zaproponowali szereg ustaw prospołecznych, wreszcie współrządzą a ministrowie stali się jednymi z najlepszych.

Tego właśnie się boją!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#13 ??? 2020-09-23 21:11
I gdzie te poszanowanie praw człowieka?
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 Paweł 2020-09-23 21:10
I bardzo dobrze. W jedności siła. Piszmy gdzie się da - także do organów UE. To haniebny atak - na prawa człowieka.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Niedziela,
  25 października 2020

  30 niedziela zwykła


  Mt 22, 34-40

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego. A jeden z nich, znawca Prawa, zapytał Go podchwytliwie: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”. On odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24