Waldemar Tomaszewski przedstawił program wyborczy AWPL-ZChR

2020-09-20, 20:05
Oceń ten artykuł
(15 głosów)
Waldemar Tomaszewski przedstawił program wyborczy AWPL-ZChR © L24 (fot. Marlena Paszkowska)

Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Waldemar Tomaszewski przedstawił dzisiaj program wyborczy kierowanej przez siebie partii w nadchodzących wyborach do Sejmu.

Prezentacji poszczególnych założeń dokonali ponadto Rita Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych, oraz Zbigniew Jedziński, który otwiera listę kandydatów AWPL-ZChR.

Tomaszewski podkreślił, że program jest bardzo szeroki, dokument w wersjach polskiej, litewskiej i rosyjskiej można znaleźć na stronie internetowej ugrupowania www.awpl.lt

„Opracowaliśmy bardzo szeroki dokument zawierający ok. 60 000 znaków, przygotowaliśmy również jego wersję skróconą. Główne hasła programu wyborczego brzmią: O wartości chrześcijańskie! O wartości tradycyjnej rodziny! O sprawiedliwość społeczną! O uczciwą politykę! Łączy zaś je wszystkie hasło Litwa krajem wartości i dobrobytu – poinformował przewodniczący AWPL-ZChR.

Tomaszewski zaznaczył, że mottem programu są słowa św. Augustyna „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”, które są również zawarte w zaprezentowanym dzisiaj dokumencie.

„W naszej działalności i programie wyborczym pragniemy się oprzeć na wskazaniach Jana Pawła II zawartych w encyklice Veritatis Splendor – odnotował lider AWPL-ZChR i przytoczył ich fragment, który również znalazł się w programie wyborczym AWPL-ZChR:

„W odniesieniu do dziedziny polityki należy podkreślić, że uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę – to zasady, które znajdują swe najgłębsze źródło, a jednocześnie uzasadnienie wartości osoby, w transcendentnej wartości osoby i w obiektywnych nakazach moralnych, dotyczących funkcjonowania państw”.

Ubolewał, że obecnie gracze na scenie politycznej nieczęsto sięgają po te słowa w swoich politycznych poczynaniach, wyjątkiem zaś tej niechlubnej reguły jest na litewskiej scenie politycznej właśnie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin.

„Staramy kierować się słowami przywołanej encykliki w naszej codziennej działalności, co sprawiło, że zasłużyliśmy na miano sumiennej i solidnej partii. Niemal wszystkie ugrupowania polityczne chcą współpracować z nami. Obecnie, jak wiadomo, należymy do większości rządzącej, do której dołączamy nie po raz pierwszy. Wymowny jest również fakt, że w 6 samorządach utworzyliśmy koalicje aż z 7 partiami. Inne partie odnoszą się do nas z szacunkiem” – ocenił Tomaszewski.

Dodał, że niesłychanie ważnym celem programu jest zapewnienie mieszkańcom naszego kraju sprawiedliwości społecznej.

Poinformował, że program wyborczy AWPL-ZChR zawiera takie punkty, których próżno szukać w programach wyborczych innych partii. Jako przykłady przytoczył projekt ustawy lustracyjnej i opodatkowania aktywów banków, który notabene został włączony do programu rozpoczynającej się jutro jesiennej sesji parlamentu.

Zbigniew Jedziński, numer 1 na liście kandydatów AWPL-ZChR, ocenił, że program wyborczy partii jest nie tylko bardzo szeroki, ale również bardzo konkretny i ma ukierunkowanie prospołeczne.

„Program zawiera nie tylko propozycje legislacyjne, ale równolegle podaje źródła finansowania wdrożenia proponowanych rozwiązań. Z całego serca ubolewam, że projekt ustawy o opodatkowaniu aktywów banków wciąż leży w szufladach sejmowych. Szacujemy, że z tego tytułu do budżetu państwa rokrocznie mogłoby wpływać ok. 100 mln euro. W 2018 roku działające na Litwie banki zarobiły 358 mln czystego zysku, zaś do utrzymania państwa w postaci podatków przyczyniają się w znikomej mierze” – mówił poseł.

Jedziński odnotował, że banki ciągle zwiększają opłaty za operacje bankowe i oprocentowanie pożyczek, utrudniają też dostęp mieszkańców do własnych pieniędzy.

„Instytucje finansowe zachowują się nader nieodpowiedzialnie i powinny w końcu zostać poważnymi płatnikami podatków. Za granicą takie praktyki już stały się normą, dla przykładu na Węgrzech, w Polsce, Francji. Takie rozwiązanie ma niebawem wdrożyć również Szwecja – poinformował Jedziński.

Poseł ubolewał, że projekt Ustawy o lustracji, choć był przyjęty w pierwszym czytaniu, to już w drugim został przez posłów odrzucony. „Ustawa ta jest bardzo potrzebna Litwie, niewykluczone bowiem, że wysokie stanowiska w życiu publicznym kraju mogą zajmować osoby utajnione, które w swoim czasie były tajnymi współpracownikami służb specjalnych byłego Związku Sowieckiego. Osoby takie mogą być szantażowane i mogą być nakłaniane do wypełniania woli tych, w czyich rękach są ich akta personalne. Ta ustawa jest bardzo potrzebna – tłumaczył Jedziński.

Rita Tamašunienė powiedziała z kolei, że silną stroną partii jest jej konsekwentna i ukierunkowana praca. „Dążymy do realizacji zamierzonych celów, mamy nowe pomysły, ale do przodu kroczymy ukierunkowanie” – oceniła szefowa litewskiego MSW.

Tamašunienė odnotowała, że w dziedzinie umacniania samorządu terytorialnego i polityki regionalnej uczyniono ogromny postęp.

„Lata 2019-2020 są dla mnie swoistym rokiem szkolnym na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Za ten okres w tym zakresie uczyniono bardzo wiele. Udało się przyjąć trzy ważne dokumenty, które realnie przełożą się na zwiększenie samodzielności samorządów i umocnienie polityki regionalnej. Celem regionów jest zrównoważony rozwój gospodarczy i to one same zadecydują, w jaki sposób go osiągną. Jeśli chodzi o samorządy, to są one najbliżej mieszkańców i najlepiej znają i potrafią rozwiązywać ich problemy. Władze powinny zbliżać się do ludzi, dla przykładu, bardziej samodzielne powinny być starostwa” – odnotowała minister.

Tamašunienė przytoczyła przykład Samorządu Rejonu Wileńskiego, który już od pewnego casu stosuje praktyki, zgodnie z którymi 23 starostwa rejonu posiadają własny budżet.

„Niektóre zaś samorządy kierują dla starostw mniej niż 1 proc. puli środków z własnego budżetu” – ubolewała poseł.

Tamašunienė przybliżyła propozycje partii dotyczące realizacji hasła „samorząd bliżej ludzi”. „Wprowadzenie drugiego szczebla samorządu, czyli samorządu gminnego czy też bezpośrednie wybory starostów – to jest to, na co czekają nasi mieszkańcy. Ludzie chcą widzieć na tych stanowiskach osoby ze swego otoczenia, osoby, które najlepiej znają problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy i zależy im na ich rozwiązywaniu” – powiedziała.

Tomaszewski ocenił, że program kierowanej przez niego partii „jest jednym z najlepszych lub, jak powiedzieli sami dziennikarze, wręcz najlepszy”.

Lider partii powiedział, że wiele uwagi w programie poświęcono sprawiedliwości społecznej, zawarte w nim zostały ponadto propozycje liczby posłów ze 141 do 101. Kolejną propozycją jest zwiększenie w przyszłej kadencji finansowania kierowanego na utrzymanie dróg lokalnych co najmniej do 40 proc. ogólnej sumy. „Będziemy dążyli do dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami: i Łotwą, i Polską, i Rosją, i Białorusią – w zakresie polityki zagranicznej aktywność zapowiedział Tomaszewski.

Ocenił, że program zawiera cały szereg bardzo konkretnych propozycji: „Spośród innych programów nasz wyróżnia właśnie konkretność”.

W przyszłej kadencji partia proponuje wypłacanie "trzynastej" emerytury przed świętami Bożego Narodzenia w wysokości 200 euro, 120 euro comiesięcznie dla każdego dziecka, 200 euro dla rodzin wspieranych socjalnie, zapewnienie darmowych leków dla osób od 70. roku życia. Przypominamy, że od 1 lipca tego roku dla osób w wieku powyżej 75 lat leki z listy refundacyjnej są darmowe. Przyznanie seniorom bezpłatnych leków zostało zrealizowane na skutek inicjatywy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Tomaszewski powiedział też, że partia będzie zabiegała o zmniejszenie VAT do 5 proc. na artykuły żywnościowe, a także o to, by osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie miesięczne płaciły symboliczny podatek w wysokości 1 euro.

„Sprawiedliwość społeczną w państwie zapewnimy, jeśli wdrożymy te i inne rozwiązania zawarte w naszym programie. Proponujemy nie tylko zmiany, ale też podajemy źródła ich finansowania, więc nie są to hasła populistyczne. Zmiany prospołeczne powinny być finansowane m.in. w drodze opodatkowania aktywów banków i dużych centrów handlowych. W dokumencie zawarliśmy również propozycje dotyczące ograniczenia szarej strefy w gospodarce – powiedział.

Waldemar Tomaszewski prezentacji założeń programu wyborczego AWPL-ZChR dokonał w trakcie półgodzinnej konferencji prasowej w agencji BNS w ramach wspólnego projektu Głównej Komisji Wyborczej i agencji prasowej BNS umożliwiającego wszystkim ugrupowaniom politycznym przedstawienie swoich programów wyborczych przed wyborami parlamentarnymi.

Konferencja prasowa była na żywo transmitowana na stronie www.bns.lt, na kanale YouTube, a także za pośrednictwem sieci społecznościowej Facebook.

Wybory do Sejmu odbędą się 11 października. Ewentualna druga tura w okręgach jednomandatowych odbędzie się za dwa tygodnie, 25 października.

Komentarze   

 
#30 Emil 2020-09-20 18:38
Konkretne propozycje i konkretne rozwiązania. Tu nie ma przedwyborczych pustych obietnic, tak zwanych gruszek na wierzbie. Akcja Wyborcza pokazała, że realizuje swój program prospołeczny i prorodzinny poprzez różne dodatki.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#29 Andrzej 2020-09-20 14:46
Rok 2020 jest wyjątkowy (nie tylko ze względu na epidemię...) ale z powodu ważnych dla Europejczyków, chrześcijan i wszystkich ludzi rocznic.
18 maja obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin wielkiego Polaka - papieża, świętego Jana Pawła II, już nazywanego Wielkim.
Natomiast 9 maja przypadła 70. Rocznica Deklaracji ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana, która była zalążkiem europejskiej integracji.
Te dwie wielkie osobistości naszych czasów opierały całe swe życie i działanie na fundamencie wartości chrześcijańskich, tych samych, które przyświecają AWPL- Związkowi Chrześcijańskich Rodzin.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#28 frakcja AWPL w Sejmie 2020-09-20 14:38
Sejmowa Frakcja AWPL-ZChR skierowała pod obrady Sejmu ustawę o mniejszościach narodowych, o oświacie, o zwrocie ziemi, o zmianach w ordynacji wyborczej w wyborach różnego szczebla, o ochronie życia poczętego, o lustracji byłych agentów, ustawę o opodatkowaniu aktywów bankowych.
Przedstawiła również propozycje prorodzinne, prospołeczne i w dziedzinie socjalnej.
Dzięki posłom AWPL-ZChR już w tym roku rodziny otrzymują większe świadczenia na dzieci, wprowadzono Kartę Rodziny uprawniającą rodziny do różnego rodzaju ulg i zniżek. Sejm wprowadził także z inicjatywy AWPL-ZChR darmowe leki dla seniorów.
Również z inicjatywy frakcji AWPL-ZChR dzień 2 listopada czyli tzw. Dzień Zaduszny, został wpisany na listę dni wolnych od pracy, a rok 2020 jest na Litwie „Rokiem Św. Jana Pawła II”.
Są to skuteczne inicjatywy polskiej frakcji w Sejmie Litwy, które przyjęto absolutną większością głosów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#27 wartości 2020-09-20 14:35
Wierność wartościom chrześcijańskim, o których tak wiele mówił święty Jan Paweł II, są fundamentem działania AWPL-ZChR.
Partia na wszystkich szczeblach władzy - sejmowym, europejskim, samorządowym i rządowym, realizuje te zasady opierając swoją działalność na uczciwości, wartościach chrześcijańskich, ochronie najsłabszych i dbaniu o najbardziej potrzebujących pomocy zwykłych ludzi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#26 E.A. 2020-09-18 16:44
Warto też zwrócić uwagę na aktywną pracę ministrów AWPL-ZChR, którzy w ostatnim czasie mają mnóstwo zajęć, wizyt i wdrażają nowe programy w swoich ministerstwach. A dopiero co odbywali ważne rozmowy z odpowiednikami ministrami z Polski, którzy w dużej liczbie wraz z premierem Morawieckim odwiedzili Wilno.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#25 W.Litwin 2020-09-15 22:05
Jak przed każdymi wyborami tak i teraz następują różne ataki na AWPL i próby podziału naszej polskiej społeczności. Znowu trwa "promocja" innych "Polaków", którzy stają w opozycji do AWPL. Promuje takie wynalazki od lat ZW, a teraz jeszcze konserwatyści i ich jakiś Lapinas.
Polacy nie są głupi i nie dadzą się nabrać na takie numery. Konserwom chodzi tylko i wyłącznie o pozbawienie naszej polskiej społeczności przedstawicieli w Seimasie ale to się oczywiście nie uda, bo Wilniuki jesteśmy jednością silni i nie damy się złamać ani podzielić!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#24 Janina 2020-09-15 14:12
Program wyborczy AWPL-ZChR bazuje na chrześcijaństwie, wartościach rodziny oraz na dbaniu o najsłabszych członków społeczeństwa. To fenomen na litewskiej scenie politycznej. Polska partia łączy wszystkich ludzi dobrej woli.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#23 Marek 2020-09-11 22:05
Dr Bogusław Rogalski w Radio Maryja:

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/11-pazdziernika-na-litwie-odbeda-sie-wybory-do-seimasu/

Warto posłuchać!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#22 Krzysztof Gdańsk 2020-09-11 18:38
Bardzo dużo i ciekawie o sytuacji na Litwie, o Wilniukach i o nadchodzących wyborach parlamentarnych mówił dzisiaj w Radiu Maryja pan dr Bogusław Rogalski, który świetnie zna litewskie i kresowe realia. Dobrze że trochę takiej rzetelnej informacji dociera do odbiorców w Macierzy jako przeciwwaga do kłamstw i manipulacji w mediach lewicowych i liberalnych w rodzaju Gazety Wyborczej (gdzie kolejny paszkwil pomieściła niejaka Mokrzecka czyli wyrobniczka z okinczycowych gadzinowych mediów ZW).
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#21 precz z komuną 2020-09-10 19:52
Jestem w stu procentach za Wami. I popieram całym antykomunistycznym sercem starania AWPL o przeprowadzenie lustracji, która blokuje rozwój polityczno-gospodarczy Litwy. Trzymam kciuki. Wierzę, że lustracja w końcu dojdzie do skutku.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek,
  28 września 2020

  Św. Wacława, męczennika, wspomnienie


  Łk 9, 46-50

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Uczniowie Jezusa zaczęli zastanawiać się nad tym, kto z nich jest największy. Jezus, znając ich myśli, wziął dziecko, postawił je przy sobie i powiedział im: „Kto przyjmuje to dziecko w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem wśród was wszystkich jest najmniejszy, ten jest wielki”. Wtedy odezwał się Jan: „Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. A Jezus powiedział do niego: „Nie zabraniajcie! Kto bowiem nie jest przeciwko wam, jest z wami”. 

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24