Waldemar Tomaszewski przedstawił program wyborczy AWPL-ZChR

2020-09-20, 20:05
Oceń ten artykuł
(17 głosów)
Waldemar Tomaszewski przedstawił program wyborczy AWPL-ZChR © L24 (fot. Marlena Paszkowska)

Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Waldemar Tomaszewski przedstawił dzisiaj program wyborczy kierowanej przez siebie partii w nadchodzących wyborach do Sejmu.

Prezentacji poszczególnych założeń dokonali ponadto Rita Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych, oraz Zbigniew Jedziński, który otwiera listę kandydatów AWPL-ZChR.

Tomaszewski podkreślił, że program jest bardzo szeroki, dokument w wersjach polskiej, litewskiej i rosyjskiej można znaleźć na stronie internetowej ugrupowania www.awpl.lt

„Opracowaliśmy bardzo szeroki dokument zawierający ok. 60 000 znaków, przygotowaliśmy również jego wersję skróconą. Główne hasła programu wyborczego brzmią: O wartości chrześcijańskie! O wartości tradycyjnej rodziny! O sprawiedliwość społeczną! O uczciwą politykę! Łączy zaś je wszystkie hasło Litwa krajem wartości i dobrobytu – poinformował przewodniczący AWPL-ZChR.

Tomaszewski zaznaczył, że mottem programu są słowa św. Augustyna „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”, które są również zawarte w zaprezentowanym dzisiaj dokumencie.

„W naszej działalności i programie wyborczym pragniemy się oprzeć na wskazaniach Jana Pawła II zawartych w encyklice Veritatis Splendor – odnotował lider AWPL-ZChR i przytoczył ich fragment, który również znalazł się w programie wyborczym AWPL-ZChR:

„W odniesieniu do dziedziny polityki należy podkreślić, że uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę – to zasady, które znajdują swe najgłębsze źródło, a jednocześnie uzasadnienie wartości osoby, w transcendentnej wartości osoby i w obiektywnych nakazach moralnych, dotyczących funkcjonowania państw”.

Ubolewał, że obecnie gracze na scenie politycznej nieczęsto sięgają po te słowa w swoich politycznych poczynaniach, wyjątkiem zaś tej niechlubnej reguły jest na litewskiej scenie politycznej właśnie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin.

„Staramy kierować się słowami przywołanej encykliki w naszej codziennej działalności, co sprawiło, że zasłużyliśmy na miano sumiennej i solidnej partii. Niemal wszystkie ugrupowania polityczne chcą współpracować z nami. Obecnie, jak wiadomo, należymy do większości rządzącej, do której dołączamy nie po raz pierwszy. Wymowny jest również fakt, że w 6 samorządach utworzyliśmy koalicje aż z 7 partiami. Inne partie odnoszą się do nas z szacunkiem” – ocenił Tomaszewski.

Dodał, że niesłychanie ważnym celem programu jest zapewnienie mieszkańcom naszego kraju sprawiedliwości społecznej.

Poinformował, że program wyborczy AWPL-ZChR zawiera takie punkty, których próżno szukać w programach wyborczych innych partii. Jako przykłady przytoczył projekt ustawy lustracyjnej i opodatkowania aktywów banków, który notabene został włączony do programu rozpoczynającej się jutro jesiennej sesji parlamentu.

Zbigniew Jedziński, numer 1 na liście kandydatów AWPL-ZChR, ocenił, że program wyborczy partii jest nie tylko bardzo szeroki, ale również bardzo konkretny i ma ukierunkowanie prospołeczne.

„Program zawiera nie tylko propozycje legislacyjne, ale równolegle podaje źródła finansowania wdrożenia proponowanych rozwiązań. Z całego serca ubolewam, że projekt ustawy o opodatkowaniu aktywów banków wciąż leży w szufladach sejmowych. Szacujemy, że z tego tytułu do budżetu państwa rokrocznie mogłoby wpływać ok. 100 mln euro. W 2018 roku działające na Litwie banki zarobiły 358 mln czystego zysku, zaś do utrzymania państwa w postaci podatków przyczyniają się w znikomej mierze” – mówił poseł.

Jedziński odnotował, że banki ciągle zwiększają opłaty za operacje bankowe i oprocentowanie pożyczek, utrudniają też dostęp mieszkańców do własnych pieniędzy.

„Instytucje finansowe zachowują się nader nieodpowiedzialnie i powinny w końcu zostać poważnymi płatnikami podatków. Za granicą takie praktyki już stały się normą, dla przykładu na Węgrzech, w Polsce, Francji. Takie rozwiązanie ma niebawem wdrożyć również Szwecja – poinformował Jedziński.

Poseł ubolewał, że projekt Ustawy o lustracji, choć był przyjęty w pierwszym czytaniu, to już w drugim został przez posłów odrzucony. „Ustawa ta jest bardzo potrzebna Litwie, niewykluczone bowiem, że wysokie stanowiska w życiu publicznym kraju mogą zajmować osoby utajnione, które w swoim czasie były tajnymi współpracownikami służb specjalnych byłego Związku Sowieckiego. Osoby takie mogą być szantażowane i mogą być nakłaniane do wypełniania woli tych, w czyich rękach są ich akta personalne. Ta ustawa jest bardzo potrzebna – tłumaczył Jedziński.

Rita Tamašunienė powiedziała z kolei, że silną stroną partii jest jej konsekwentna i ukierunkowana praca. „Dążymy do realizacji zamierzonych celów, mamy nowe pomysły, ale do przodu kroczymy ukierunkowanie” – oceniła szefowa litewskiego MSW.

Tamašunienė odnotowała, że w dziedzinie umacniania samorządu terytorialnego i polityki regionalnej uczyniono ogromny postęp.

„Lata 2019-2020 są dla mnie swoistym rokiem szkolnym na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Za ten okres w tym zakresie uczyniono bardzo wiele. Udało się przyjąć trzy ważne dokumenty, które realnie przełożą się na zwiększenie samodzielności samorządów i umocnienie polityki regionalnej. Celem regionów jest zrównoważony rozwój gospodarczy i to one same zadecydują, w jaki sposób go osiągną. Jeśli chodzi o samorządy, to są one najbliżej mieszkańców i najlepiej znają i potrafią rozwiązywać ich problemy. Władze powinny zbliżać się do ludzi, dla przykładu, bardziej samodzielne powinny być starostwa” – odnotowała minister.

Tamašunienė przytoczyła przykład Samorządu Rejonu Wileńskiego, który już od pewnego casu stosuje praktyki, zgodnie z którymi 23 starostwa rejonu posiadają własny budżet.

„Niektóre zaś samorządy kierują dla starostw mniej niż 1 proc. puli środków z własnego budżetu” – ubolewała poseł.

Tamašunienė przybliżyła propozycje partii dotyczące realizacji hasła „samorząd bliżej ludzi”. „Wprowadzenie drugiego szczebla samorządu, czyli samorządu gminnego czy też bezpośrednie wybory starostów – to jest to, na co czekają nasi mieszkańcy. Ludzie chcą widzieć na tych stanowiskach osoby ze swego otoczenia, osoby, które najlepiej znają problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy i zależy im na ich rozwiązywaniu” – powiedziała.

Tomaszewski ocenił, że program kierowanej przez niego partii „jest jednym z najlepszych lub, jak powiedzieli sami dziennikarze, wręcz najlepszy”.

Lider partii powiedział, że wiele uwagi w programie poświęcono sprawiedliwości społecznej, zawarte w nim zostały ponadto propozycje liczby posłów ze 141 do 101. Kolejną propozycją jest zwiększenie w przyszłej kadencji finansowania kierowanego na utrzymanie dróg lokalnych co najmniej do 40 proc. ogólnej sumy. „Będziemy dążyli do dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami: i Łotwą, i Polską, i Rosją, i Białorusią – w zakresie polityki zagranicznej aktywność zapowiedział Tomaszewski.

Ocenił, że program zawiera cały szereg bardzo konkretnych propozycji: „Spośród innych programów nasz wyróżnia właśnie konkretność”.

W przyszłej kadencji partia proponuje wypłacanie "trzynastej" emerytury przed świętami Bożego Narodzenia w wysokości 200 euro, 120 euro comiesięcznie dla każdego dziecka, 200 euro dla rodzin wspieranych socjalnie, zapewnienie darmowych leków dla osób od 70. roku życia. Przypominamy, że od 1 lipca tego roku dla osób w wieku powyżej 75 lat leki z listy refundacyjnej są darmowe. Przyznanie seniorom bezpłatnych leków zostało zrealizowane na skutek inicjatywy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Tomaszewski powiedział też, że partia będzie zabiegała o zmniejszenie VAT do 5 proc. na artykuły żywnościowe, a także o to, by osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie miesięczne płaciły symboliczny podatek w wysokości 1 euro.

„Sprawiedliwość społeczną w państwie zapewnimy, jeśli wdrożymy te i inne rozwiązania zawarte w naszym programie. Proponujemy nie tylko zmiany, ale też podajemy źródła ich finansowania, więc nie są to hasła populistyczne. Zmiany prospołeczne powinny być finansowane m.in. w drodze opodatkowania aktywów banków i dużych centrów handlowych. W dokumencie zawarliśmy również propozycje dotyczące ograniczenia szarej strefy w gospodarce – powiedział.

Waldemar Tomaszewski prezentacji założeń programu wyborczego AWPL-ZChR dokonał w trakcie półgodzinnej konferencji prasowej w agencji BNS w ramach wspólnego projektu Głównej Komisji Wyborczej i agencji prasowej BNS umożliwiającego wszystkim ugrupowaniom politycznym przedstawienie swoich programów wyborczych przed wyborami parlamentarnymi.

Konferencja prasowa była na żywo transmitowana na stronie www.bns.lt, na kanale YouTube, a także za pośrednictwem sieci społecznościowej Facebook.

Wybory do Sejmu odbędą się 11 października. Ewentualna druga tura w okręgach jednomandatowych odbędzie się za dwa tygodnie, 25 października.

Komentarze   

 
#34 AWPL-ZCHR to uczciwość i służba drugiemu człowiekowi 2020-10-09 20:46
Radio Maryja, 9 października, gość audycji "Aktualności dnia" dr Bogusław Rogalski:

– Gdybym miał jednym zdaniem scharakteryzować tę polską partię – która jest fenomenem na skalę światową, jeśli chodzi o mniejszość narodową – to AWPL-ZCHR to uczciwość i służba drugiemu człowiekowi. To najlepiej oddaje, czym jest partia prowadzona przez Waldemara Tomaszewskiego. Jest on dobrym organizatorem i ma dalekosiężną wizję polityczną. Krok po kroku buduje on jedność i siłę polskiej wspólnoty na Wileńszczyźnie. (…) To jedyna partia na litewskiej scenie politycznej, która wprost odwołuje się do nauki społecznej Kościoła, wartości chrześcijańskich, prorodzinnych, prospołecznych, która jako jedyna wprost broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To AWPL-ZCHR jest tą partią, która broni tradycyjnej rodziny i walczy o sprawiedliwość społeczną, a także uczciwą politykę – wskazał dr Bogusław Rogalski.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#33 Wilniuk 2020-10-09 10:00
Cytuję Józef:
Jak zawsze będę głosował na AWPL-ZCHR także 11 października. Jest dobry program i mocni kandydaci czyli wszystko w najlepszym porządku.


Oczywiście to najlepszy możliwy wybór. AWPL zawsze jest po stronie zwykłego człowieka, pomaga najbardziej potrzebującym, wspiera rodziny i emerytów. Projekty ustaw zgłaszane przez AWPL poprawiają jakość życia wszystkich mieszkańców republiki. Na AWPL głosują Polacy, inne mniejszości narodowe, ale też sami Litwini - w okręgu jednomandatowym niemenczyńskim na kandydatkę AWPL będzie głosował premier Litwy Saulius Skvernelis i jego rodzina.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#32 marcin 2020-10-07 14:33
Cytuję E.A.:
Warto też zwrócić uwagę na aktywną pracę ministrów AWPL-ZChR, którzy w ostatnim czasie mają mnóstwo zajęć, wizyt i wdrażają nowe programy w swoich ministerstwach. A dopiero co odbywali ważne rozmowy z odpowiednikami ministrami z Polski, którzy w dużej liczbie wraz z premierem Morawieckim odwiedzili Wilno.


Premier Saulius Skvernelis z uznaniem wypowiada się o ministrach z AWPL. Szef litewskiego rządu zaznaczył, że za wykonaną pracę może jedynie pochwalić ministrów oddelegowanych przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. A wszelkie ataki na ministrów były całkowicie bezpodstawne.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#31 Janusz 2020-10-07 14:30
Warto skorzystać z możliwości głosowania przedterminowego i już teraz oddać głos na kandydatów AWPL-ZChR z listy nr 8.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#30 Emil 2020-09-20 18:38
Konkretne propozycje i konkretne rozwiązania. Tu nie ma przedwyborczych pustych obietnic, tak zwanych gruszek na wierzbie. Akcja Wyborcza pokazała, że realizuje swój program prospołeczny i prorodzinny poprzez różne dodatki.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#29 Andrzej 2020-09-20 14:46
Rok 2020 jest wyjątkowy (nie tylko ze względu na epidemię...) ale z powodu ważnych dla Europejczyków, chrześcijan i wszystkich ludzi rocznic.
18 maja obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin wielkiego Polaka - papieża, świętego Jana Pawła II, już nazywanego Wielkim.
Natomiast 9 maja przypadła 70. Rocznica Deklaracji ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana, która była zalążkiem europejskiej integracji.
Te dwie wielkie osobistości naszych czasów opierały całe swe życie i działanie na fundamencie wartości chrześcijańskich, tych samych, które przyświecają AWPL- Związkowi Chrześcijańskich Rodzin.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#28 frakcja AWPL w Sejmie 2020-09-20 14:38
Sejmowa Frakcja AWPL-ZChR skierowała pod obrady Sejmu ustawę o mniejszościach narodowych, o oświacie, o zwrocie ziemi, o zmianach w ordynacji wyborczej w wyborach różnego szczebla, o ochronie życia poczętego, o lustracji byłych agentów, ustawę o opodatkowaniu aktywów bankowych.
Przedstawiła również propozycje prorodzinne, prospołeczne i w dziedzinie socjalnej.
Dzięki posłom AWPL-ZChR już w tym roku rodziny otrzymują większe świadczenia na dzieci, wprowadzono Kartę Rodziny uprawniającą rodziny do różnego rodzaju ulg i zniżek. Sejm wprowadził także z inicjatywy AWPL-ZChR darmowe leki dla seniorów.
Również z inicjatywy frakcji AWPL-ZChR dzień 2 listopada czyli tzw. Dzień Zaduszny, został wpisany na listę dni wolnych od pracy, a rok 2020 jest na Litwie „Rokiem Św. Jana Pawła II”.
Są to skuteczne inicjatywy polskiej frakcji w Sejmie Litwy, które przyjęto absolutną większością głosów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#27 wartości 2020-09-20 14:35
Wierność wartościom chrześcijańskim, o których tak wiele mówił święty Jan Paweł II, są fundamentem działania AWPL-ZChR.
Partia na wszystkich szczeblach władzy - sejmowym, europejskim, samorządowym i rządowym, realizuje te zasady opierając swoją działalność na uczciwości, wartościach chrześcijańskich, ochronie najsłabszych i dbaniu o najbardziej potrzebujących pomocy zwykłych ludzi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#26 E.A. 2020-09-18 16:44
Warto też zwrócić uwagę na aktywną pracę ministrów AWPL-ZChR, którzy w ostatnim czasie mają mnóstwo zajęć, wizyt i wdrażają nowe programy w swoich ministerstwach. A dopiero co odbywali ważne rozmowy z odpowiednikami ministrami z Polski, którzy w dużej liczbie wraz z premierem Morawieckim odwiedzili Wilno.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#25 W.Litwin 2020-09-15 22:05
Jak przed każdymi wyborami tak i teraz następują różne ataki na AWPL i próby podziału naszej polskiej społeczności. Znowu trwa "promocja" innych "Polaków", którzy stają w opozycji do AWPL. Promuje takie wynalazki od lat ZW, a teraz jeszcze konserwatyści i ich jakiś Lapinas.
Polacy nie są głupi i nie dadzą się nabrać na takie numery. Konserwom chodzi tylko i wyłącznie o pozbawienie naszej polskiej społeczności przedstawicieli w Seimasie ale to się oczywiście nie uda, bo Wilniuki jesteśmy jednością silni i nie damy się złamać ani podzielić!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 30 marca 2023 

    J 8, 51-59

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do Żydów: „Uroczyście zapewniam was: Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie zazna śmierci na wieki”. Wówczas Żydzi zawołali: „Teraz poznaliśmy, że jesteś opętany przez demona. Nawet Abraham umarł, także prorocy, Ty natomiast twierdzisz: «Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie doświadczy śmierci na wieki». Czy Ty jesteś większy niż nasz praojciec Abraham, który umarł? Poumierali również prorocy. Za kogo Ty się uważasz?”. Jezus odrzekł: „Gdybym Ja sam siebie wychwalał, chwała ta byłaby niczym. Mnie obdarza chwałą mój Ojciec, którego wy nazywacie swoim Bogiem. Ale wy Go nie poznaliście. Ja zaś Go znam. Gdybym więc stwierdził, że Go nie znam, byłbym kłamcą, podobnym do was. Lecz Ja Go znam i zachowuję Jego naukę. Wasz praojciec Abraham uradował się, że będzie mógł zobaczyć mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się”. Wtedy Żydzi powiedzieli: „Jeszcze pięćdziesięciu lat nie masz, a widziałeś Abrahama?”. Jezus zaś im odparł: „Uroczyście zapewniam was: Zanim Abraham się urodził, Ja jestem”. Na co z miejsca pochwycili kamienie, aby cisnąć w Niego. Jezus jednak ukrył się, a następnie opuścił świątynię.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24