Ważna debata w PE o elektrowni w Wisagini. Europosłowie poparli Litwę. UZUPEŁNIONE

2019-01-17, 06:00
Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Poseł do PE Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR podczas debaty na temat zwiększenia środków finansowych na bezpieczne zamknięcie elektrowni jądrowej w Ignalinie Poseł do PE Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR podczas debaty na temat zwiększenia środków finansowych na bezpieczne zamknięcie elektrowni jądrowej w Ignalinie l24.lt

Dzisiaj, we czwartek europosłowie poparli zwiększenie finansowania zamknięcia Ignalińskiej Elektrowni Atomowej.

Za zwiększeniem finansowania zamknięcia Ignalińskiej Elektrowni Atomowej opowiedzieli się podczas dzisiejszego głosowania posłowie Parlamentu Europejskiego.

Europosłowie przegłosowali, aby w budżecie UE na lata 2021-2027 przeznaczyć na likwidację Ignalińskiej Elektrowni Atomowej nie 552 mln euro, jak proponowała Komisja Europejska, ale 780 mln euro. „Za” głosowało 569 posłów PE, przeciwko było 17, a 32 wstrzymało się od głosu.

Zamknięcie Ignalińskiej Elektrowni Atomowej było jednym z najważniejszych warunków przystąpienia Litwy do UE. Działalność elektrowni została wstrzymana w końcu 2009 roku, a jej likwidacja potrwa do 2038 roku.

W środę, 16 stycznia, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbyła się debata dotycząca rozporządzenia Rady ustanawiającego program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych w elektrowni Ignalina na Litwie („program Ignalina”).

W ważnej z punktu widzenia Litwy debacie aktywny udział wziął poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR, który zabiegał o zwiększenie środków finansowych na bezpieczne zamknięcie elektrowni jądrowej w Ignalinie.

– Jest to sprawa oczywista i bezdyskusyjna, a pomoc dla mojego państwa niezbędna, jeśli chcemy zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa – powiedział europoseł.

Poseł Tomaszewski tłumaczył europosłom, że zamknięcie elektrowni jądrowej Ignalina jest wyjątkowym wyzwaniem dla europejskiego bezpieczeństwa jądrowego, zarówno ze względu na wielkość obiektu, jak i specyfikę techniczną reaktorów, ponieważ w elektrowni działały dwa reaktory tego samego typu co reaktory w Czarnobylu.

W swoim przemówieniu Waldemar Tomaszewski namawiał europosłów do podjęcia pozytywnej dla Litwy decyzji i wzięcia pod uwagę faktu, że program likwidacji elektrowni Ignalina zbliża się do kulminacyjnego etapu, czyli likwidacji reaktorów grafitowych. A jest to operacja nieodwracalna. Poseł argumentował dalej, że brak wystarczających środków spowodowałby wstrzymanie demontażu, co znacznie zwiększyłoby łączny koszt całego projektu i zagrażałoby bezpieczeństwu jądrowemu Europy.

– Zadanie bezpiecznego i skutecznego zamknięcia tego obiektu zdecydowanie przerasta możliwości finansowe Litwy, zwłaszcza, że kraj ponosi dodatkowe koszty związane z zamknięciem elektrowni, która była największym pracodawcą w regionie. Z tego powodu w regionie wisagińskim spadły dochody mieszkańców, a stopa bezrobocia jest najwyższa w kraju. Stanowi to poważne obciążenie dla budżetu okolicznych samorządów – powiedział Tomaszewski.

– Dlatego też, biorąc to pod uwagę, należy zatwierdzić specjalną pomoc finansową na zamknięcie byłej Ignalińskiej Elektrowni Atomowej – takim wezwaniem zakończył swoje przemówienie europoseł.

L24.lt

Komentarze   

 
#17 Ignacy 2019-02-10 10:13
Tomaszewski byłby dobrym prezydentem...
Doświadczony polityk, o silnym kręgosłupie moralnym. Potrafi zakasać rękawy i harować dla Rodaków, a także dla obywateli kraju, którego jest obywatelem.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#16 Remek 2019-02-01 18:37
Europoseł nie tylko zabiega o rozwiązanie polskich spraw i problemów na Litwie, ale także dba o Litwę, której jest lojalnym obywatelem. Brawo. To postawa godna naśladowania.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#15 Andrzej 2019-01-28 20:21
Ten stanowczy głos europosła Tomaszewskiego jest wyrazem niezwykle poważnego potraktowania tej sprawy, dowodzi troski o bezpieczeństwo mieszkańców Litwy i całego regionu Europy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#14 Ryba 2019-01-22 10:27
Dla Litwy, ale chyba i sąsiednich państw to niezwykle ważna sprawa. Poseł Tomaszewski wskazał największe problemy i słusznie wystąpił z apelem o dofinansowanie
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#13 AnnA 2019-01-19 09:28
Tym samym kolejny raz Tomaszewski zadał kłam manipulacjom ze strony politycznych przeciwników (także polskojęzycznych), jakoby lider polskiej partii dbał tylko o sprawy Polaków. To bardzo ważne wystąpienie i cieszę się, że jako pierwszy wystąpił właśnie Poseł Tomaszewski co oznacza, że cieszy się on olbrzymim poparciem w europejskich strukturach
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 Artem 2019-01-19 09:25
"– Zadanie bezpiecznego i skutecznego zamknięcia tego obiektu zdecydowanie przerasta możliwości finansowe Litwy, zwłaszcza, że kraj ponosi dodatkowe koszty związane z zamknięciem elektrowni, która była największym pracodawcą w regionie. Z tego powodu w regionie wisagińskim spadły dochody mieszkańców, a stopa bezrobocia jest najwyższa w kraju. Stanowi to poważne obciążenie dla budżetu okolicznych samorządów – powiedział Tomaszewski."

Tomaszewski nie tylko stara się zadbać o bezpieczeństwo Litwy, ale także o mieszkańców, którzy stracili finansowo na zamknięciu elektrowni. Tak postępują najwięksi politycy, mężowie stanu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 Paweł 2019-01-19 09:22
Cytuję wileński:
Ta debata miała wielkie znaczenie z punktu widzenia Litwy i bardzo dobrze, że głos w niej zabrał Waldemar Tomaszewski, który niejako reprezentował głos mieszkańców naszego kraju.


Tym samym kolejny raz daje dowód, że jest odpowiedzialnym i lojalnym wobec kraju, którego jest obywatelem. Jednocześnie walcząc i nie zgadzając się z dyskryminacją wobec polskiej mniejszości narodowej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 Zyg 2019-01-19 09:20
Bardzo ważne, z racji bezpieczeństwa wystąpienie posła Tomaszewskiego
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 z Wilna 2019-01-18 17:12
Słuszna decyzja posłów europejskich. Poseł Tomaszewski dobrze reprezentuje Litwę w Europie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 E.A. 2019-01-17 23:20
Parlament Europejski zdecydowanie poparł przyznanie większych środków na zamknięcie Ignaliny. Wszystko zmierza w dobrym kierunku.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24