W Szkole Podstawowej w Duksztach powstanie grupa przedszkolna. Odpowiednie postanowienie przyjęli dziś radni samorządu rejonu wileńskiego.

W Wilnie w kolejce do przedszkoli samorządowych czeka około 2 tysięcy dzieci, wolnych jest około 500 miejsc.

W Wilnie, w dzielnicy Poszyłajcie powstanie nowe progimnazjum oraz przedszkole. Jak ogłosiła nowo powstała parafia św. Jana Pawła II, będzie ona miała nie tylko nowy kościół, centrum duszpasterskie i dom parafialny, ale w niedługim czasie ma też powstać katolickie progimnazjum oraz przedszkole.

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Z tego właśnie powodu piątkowy poranek 4 maja br. w żłobku-przedszkolu w Awiżeniach był bardzo uroczysty z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Grupa ekspercka sprawdzi jakość posiłków w szkołach i przedszkolach.

We wtorek litewski Sejm zaaprobował w pierwszym czytaniu przedłożony przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin projekt zmiany ustawy o oświacie, który przewiduje działalność tzw. domowych przedszkoli – opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym mógłby prowadzić w swoim domu opiekun dzienny.

W niedużej podwileńskiej miejscowości, w Bujwidzach, znajduje się nasze przedszkole, które jest oddziałem wychowania przedszkolnego Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego. W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 20 maluchów. Ranek zawsze jest gwarny, bo dzieciaki z chęcią rozpoczynają tu swój „dzień pracy”, bo wiedzą, że on zawsze przyniesie coś nowego.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, kontynuując politykę prorodzinną, opracowała projekt zmiany Ustawy o oświacie, w którym proponuje zezwolić na działalność domowych przedszkoli. Celem projektu jest zwiększania liczby form opieki nad dziećmi, by pomoc rodzicom, wychowującym małe dzieci, w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi oraz zachęcić rodziny do posiadania większej liczby dzieci.

W Dworze Houwaltów w Mejszagole zebrały się przedszkolaki ze strefy mejszagolskiej, żeby świętować 100. urodziny Litwy.

13 stycznia na Litwie obchodzony jest Dzień Obrońców Wolności, poświęcony upamiętnieniu tych, którzy zginęli za wolność naszego kraju 13 stycznia 1991 roku.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 26 stycznia 2022 

  Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie

  Mk 4, 1-20

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostawał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie. A ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. I mówił: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!”. Kiedy był na osobności, ci, którzy z Nim byli, razem z Dwunastoma, pytali Go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im: „Wam powierzono tajemnicę królestwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia”. Powiedział do nich: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jak więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. Tymi «koło drogi», gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których – skoro usłyszą słowo – zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym – to ci, którzy, gdy usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali; kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami – to ci, którzy słuchają słowa, ale codzienne troski, ułuda bogactwa i inne pożądania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej – to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24