W dniach 17-23 czerwca w Suderwskiej Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w dziale początkowego nauczania w Rostynianach odbyły się półkolonie dla uczniów z potrzebami specjalnymi.

W rejonie wileńskim rozpoczęły się długo wyczekiwane letnie obozy dla dzieci. Samorząd Rejonu Wileńskiego na obozy letnie dla dzieci przeznaczył w tym roku ponad 25 tys. euro.

W końcu roku szkolnego tradycyjnie organizowane są obozy letnie dla dzieci. Samorząd Rejonu Wileńskiego na obozy letnie dla dzieci przeznaczył w tym roku ponad 25 tys. euro.

Samorząd m. Wilna, biorąc pod uwagę trudny rok szkolny i rozumiejąc wagę edukacji pozaformalnej dla dzieci, w tym roku przeznaczył większe środki finansowe na organizację letnich obozów rekreacyjnych dla dzieci.

Aby latem zapewnić uczniom jak najwięcej różnorodnych zajęć, Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu pozwoliło samorządom przeznaczone z budżetu państwa środki na programy edukacji pozaformalnej, niewykorzystane z powodu reżimu kwarantanny, przeznaczyć na organizowane przez szkoły obozy letnie dla dzieci.

Na obozach letnich dzieci będą mogły przebywać bez masek ochronnych, zasłaniających usta i nos – poinformowało Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

Samorząd Rejonu Solecznickiego przeznaczył w tym roku 20 tysięcy euro na wypoczynek letni dla dzieci.

Rząd przeznaczył dodatkowe 5,5 mln euro na letnie obozy dla dzieci, programy edukacyjne i inne nieformalne działania edukacyjne.

Każdego roku dzieci z niecierpliwością czekają na coroczne obozy letnie, które kojarzą się z ciekawym spędzeniem wakacji, dobrymi emocjami i ciekawymi formami edukacji. Pomimo wciąż obowiązującej kwarantanny organizatorzy obozów już przygotowują się do zapewnienia bezpiecznych i treściwych wakacji dla dzieci, a Samorząd Rejonu Wileńskiego w tym roku na programy wypoczynku letniego dzieci przeznaczył ponad 22 tys. euro.

14 czerwca – to już piąty dzień obozu w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Strona 1 z 3

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 26 stycznia 2022 

  Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie

  Mk 4, 1-20

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostawał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie. A ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. I mówił: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!”. Kiedy był na osobności, ci, którzy z Nim byli, razem z Dwunastoma, pytali Go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im: „Wam powierzono tajemnicę królestwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia”. Powiedział do nich: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jak więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. Tymi «koło drogi», gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których – skoro usłyszą słowo – zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym – to ci, którzy, gdy usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali; kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami – to ci, którzy słuchają słowa, ale codzienne troski, ułuda bogactwa i inne pożądania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej – to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24