Jutro związek zawodowy pracowników systemu oświaty organizuje strajk żądając między innymi godnych wynagrodzeń i możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. W upowszechnionym komunikacie prasowym Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zaznaczyła, że rozumie i popiera strajkujących pracowników systemu oświaty.

Z najnowszego raportu opracowanego przez Sieć Informacji o Edukacji w Europie „Eurydice" na zamówienie Komisji Europejskiej wynika, że nauczyciele na Litwie są jedni z najuboższych w Europie.

Nauczycielka-metodyk nauczania początkowego Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach pani Łucja Dudojć niedawno obchodziła swój jubileusz.

We wtorek przy gmachu Ministerstwa Oświaty i Nauki nauczyciele zorganizowali pikietę, domagając się większych wynagrodzenia, lepszych warunków pracy oraz zwiększenia puli uczniowskiej.

Pojawia się w życiu każdego człowieka – na krócej lub dłużej. Pozostawia w pamięci ślad – właściwie na całe życie. Nauczyciel... przewodnik i lider, sternik łodzi napędzanej przez uczących się. O którym pisano, że ociera się o wieczność, bo nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.

W roku szkolnym 2013-2014 na Litwie było 51 000 pedagogów. W ciągu 10 lat ich liczba zmalała o prawie 18 000, czyli o ¼. Takie dane przytacza litewski Departament Statystyki.

W tym roku nie ma możliwości zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli – oświadczył we wtorek premier Litwy Algirdas Butkevičius.

Zwiększenie wynagrodzeń nauczycielom za sprawdzanie prac uczniów jest symboliczne, jednakże nie ma możliwości wyasygnowania większej sumy pieniędzy, mówi litewski minister oświaty i nauki Dainius Pavalkis.

Strona 14 z 14

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 23 marca 2023 

    J 5, 31-47

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus oświadczył Żydom: „Gdybym sam o sobie dawał świadectwo, to świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest jednak ktoś inny, kto o Mnie świadczy, i wiem, że Jego świadectwo o Mnie jest prawdziwe. Wy posłaliście swoich przedstawicieli do Jana, a on zaświadczył zgodnie z prawdą. Ja zaś nie przyjmuję świadectwa ludzi i jeśli o tym mówię, to jedynie dla waszego zbawienia. Jan był jak płonąca i dająca światło lampa, wy zaś krótki czas chcieliście cieszyć się tym promieniejącym światłem. Lecz posiadane przeze Mnie świadectwo jest mocniejsze niż Janowe. Czyny bowiem, które Ojciec przekazał Mi do spełnienia – one właśnie świadczą o tym, że Ojciec Mnie posłał. Także sam Ojciec, który Mnie posłał, dał o Mnie świadectwo. Wy jednak ani nie usłyszeliście Jego głosu, ani też nie zobaczyliście Jego postaci. Jesteście również pozbawieni Jego nauki, ponieważ nie wierzycie Temu, którego On posłał. Zgłębiacie Pisma, gdyż uważacie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne. One właśnie świadczą o Mnie. Mimo to nie chcecie zbliżyć się do Mnie, aby mieć życie. Ja nie przyjmuję chwały od ludzi. Znam was i wiem, że nie ma w was miłości Boga. Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie Mnie. Przyjmiecie natomiast każdego innego, jeśli wystąpi we własnym imieniu. Jakże wy możecie stać się wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne uznanie, a nie szukacie go u jedynego Boga? Nie sądźcie, że Ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, uwierzylibyście także i Mnie. On przecież pisał o Mnie. Jeśli zaś nie wierzycie jego pismom, jak uwierzycie mojemu nauczaniu?”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24