W końcu ubiegłego tygodnia do władz Polski został wystosowany apel w obronie polskich szkół miasta Wilna.

Już pisaliśmy, że przed dwoma tygodniami, 20 października, Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny przyjął orzeczenie nieprzychylne dla polskiej Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie.

„Jeszcze nie podjęliśmy decyzji w sprawie dalszych kroków w walce o zachowanie swojej szkoły" – w rozmowie z naszym portalem powiedziała dzisiaj zastępca dyrektora polskiej Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie Krystyna Kratkowska.

Dzisiaj Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny ogłosił werdykt w sprawie przyszłości polskiej Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie. Sędziowie nie uwzględnili argumentów i próśb szkoły i społeczności szkolnej o zachowanie przez szkołę statusu szkoły średniej i niedegradowanie jej do poziomu szkoły podstawowej.

Społeczności szkolne wileńskich placówek oświatowych, które kształcą uczniów w językach mniejszości narodowych, kontynuują walkę o prawo dzieci do pobierania nauki w języku ojczystym.

Wileńscy rodzice kontynuują walkę o swoje dzieci i szkoły, do których uczęszczają ich pociechy. W tym roku społeczności szkół mniejszości narodowych zorganizowały niejedną pikietę w obronie praw uczniów i placówek oświatowych.

2 września w szkołach mniejszości narodowych na Litwie odbędzie się strajk pustych ławek. W tym dniu rodzice nie poślą swoich dzieci do szkoły. Jest to wyraz protestu przeciwko działaniom władz wymierzonym w placówki oświatowe kształcące dzieci w językach polskim, rosyjskim i innych mniejszości.

- Mimo świątecznego dnia, jakim niewątpliwie jest znamionujący początek roku szkolnego 1 września, nastroje nie są świąteczne, a to ze względu na piętrzące się problemy w systemie oświaty, a zwłaszcza w szkolnictwie mniejszości narodowych – mówili dzisiaj podczas zwołanej w Sejmie konferencji prasowej rodzice uczniów uczęszczających do szkół mniejszości oraz popierający postulaty rodzicieli przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

W pierwszej połowie sierpnia br. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny przyjął orzeczenie przychylne dla polskiej Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Szkoła i rodzice zaskarżyli w sądzie uchwałę rady m. Wilna z dnia 15 lipca tego roku oraz uchwałę z dnia 29 lipca, na mocy których postanowiono zdegradować placówkę do statusu szkoły podstawowej, czyli zlikwidować klasy 11-12.

Społeczności szkół mniejszości narodowych na Litwie ogłaszają strajk powszechny. Jest to wyraz protestu przeciwko działaniom władz wymierzonym w placówki oświatowe kształcące dzieci w językach polskim, rosyjskim i innych mniejszości.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 9 sierpnia 2022 

  Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

  Mt 25, 1-13

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: «Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: «Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną». Ale rozsądne odpowiedziały: «O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie». Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: «Panie, panie, otwórz nam!». Lecz on im odpowiedział: «Zapewniam was, że was nie znam». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24