Rząd przeznaczył dodatkowe 5,5 mln euro na letnie obozy dla dzieci, programy edukacyjne i inne nieformalne działania edukacyjne.

Rząd zatwierdził propozycję Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu dotyczącą przyznania stypendiów w wysokości 300 euro studentom kierunków pedagogicznych. Ma to na celu zachęcenie utalentowanych i zmotywowanych osób do wyboru zawodu nauczyciela.

Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu wraz z Litewską Federacją Pływacką zwraca uwagę na bezpieczne zachowanie się nad wodą i wzywa wszystkich – dzieci i dorosłych – do przestrzegania podstawowych zasad, które pomagają zapobiegać poważnym obrażeniom, a nawet uratować życie.

Instytucje szkolnictwa wyższego będą mogły otrzymać dofinansowanie na przekwalifikowanie nauczycieli, a pół tysiąca nauczycieli będzie mogło zdobyć kwalifikację z innego przedmiotu lub specjalizacji pedagogicznej. Na ten cel przeznaczono prawie 1,5 mln euro z inwestycji UE.

Minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius proponuje, aby uczniowie uczący się obecnie zdalnie, wrócili do szkoły na co najmniej dwa tygodnie.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu proponuje zakończyć rok szkolny 1 czerwca, ale po tej dacie szkoły mogłyby podjąć decyzję o kontynuowaniu nauczania nieformalnego i indywidualnych konsultacji uczniów.

Rząd Litwy na wniosek Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu zatwierdził wstępną liczbę miejsc finansowanych przez państwo na studiach w uczelniach wyższych w 2020 r.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu w środę ogłosiło, że szkoły dobrze oceniły wprowadzony w ubiegłym roku etatowy model wynagrodzenia, a zarobki pedagogów dalej rosną.

Darmowa oferta kulturalna dla uczniów uzupełniła się o 600 nowych usług – aktualnie dzieci i młodzież szkolna mogą skorzystać z 1 700 rozmaitych imprez, zajęć edukacyjnych – poinformowało we wtorek Ministerstwo Kultury.

Pochodząca z Jawniun prof. dr Jolanta Urbanowicz została nowym wiceministrem oświaty, nauki i sportu. W resorcie Algirdasa Monkevičiusa będzie odpowiadała m.in. za kształcenie ogólne – poinformowało we środę Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Niedziela,
  12 lipca 2020

  15 niedziela zwykła

  Mt 13, 1-23

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Pewnego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu. I wiele im mówił w przypowieściach. Powiedział: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni. Inne padły między ciernie. A ciernie wyrosły i przygłuszyły je. Jeszcze inne padły na glebę urodzajną i wydały plon: jedno stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech słucha”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24