„Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”. Zwycięzcy uhonorowani

2019-11-20, 17:31
Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Dziś w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowej – 25. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”.

Organizatorem konkursu, klasyfikującego i wyłaniającego najlepsze polskie szkoły na Litwie, jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

„Szkoła i nauczyciel to opora polskości, opora nauczania języka ojczystego i kultury, opora zachowania tożsamości narodowej, dlatego we wszystkie czasy szkoła była ściśle związana z losami narodu, tym bardziej tu, na Wileńszczyźnie. Dlatego przed 25 laty, w odrodzonym państwie litewskim pomyśleliśmy o tym, aby uaktywnić działalność szkół, nauczycieli, ażeby zaakcentować ich ważność w zachowaniu polskości i języka ojczystego” – podczas uroczystości powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Dodał, że jednym z pomysłodawców konkursu był ówczesny konsul generalny Ambasady RP w Wilnie Dobiesław Rzemieniewski.

W pierwszych edycjach konkursu typowano szkoły na podstawie tego, ilu maturzystów dostało się na studia, gdyż były egzaminy wstępne na uczelnie. Z biegiem lat zachodziły zmiany w systemie oświaty, wprowadzono państwowe egzaminy maturalne ze wszystkich przedmiotów, więc zmieniały się też kryteria zestawienia „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”.

Dobre i złe tendencje

Obecnie „Macierz Szkolna” typuje szkoły na podstawie zdawalności matury, uwzględniając ogółem 17 kryteriów. Jak powiedział Kwiatkowski, „wybraliśmy kryteria, które są przeźroczyste i matematycznie wyliczalne”.

Prezes „Macierzy Szkolnej” jest świadom tego, że ranking nie ukazuje pełnego obrazu szkoły. Bo nie uwzględnia spraw wychowawczych, a które, jak podkreślił, w polskich szkołach na Litwie są na wysokim poziomie, obejmujące wartości patriotyczne i chrześcijańskie.

Podsumowując ćwierćwiecze konkursu Kwiatkowski zwrócił uwagę na pewne tendencje.

A mianowicie, że z roku na rok coraz lepiej zdawany jest egzamin z języka angielskiego i wybiera go coraz więcej maturzystów. Ponadto dobrze zdawany jest egzamin z języka rosyjskiego i polepszają się wyniki egzaminów z matematyki i informatyki. „To nas cieszy” – mówił prezes „Macierzy Szkolnej. Natomiast ubolewa, że jak i w całym kraju „jest źle” z przedmiotami przyrodniczymi: fizyką, chemią, biologią, a także geografią, bo egzaminy z tych przedmiotów, jak podkreślił, „zdają jednostki”.

Z rankingu też wynika, wskazał Kwiatkowski, że powstała grupa szkół, która w corocznym zestawieniu zajmuje wysokie miejsca i grupa szkół, plasująca się przeważnie na dole tabeli. I że rotacja między nimi jest nieznaczna. To, zdaniem prezesa „Macierzy Szkolnej”, powinno skłonić dyrekcje i nauczycieli tych ostatnich szkół do zastanowienia się. Zwrócił też uwagę na to, że w wielu szkołach są silni przedmiotowcy, co bardzo cieszy, którzy co roku mają maturzystów, zdających egzaminy państwowe.

Kwiatkowski wskazał też na pogarszające się rokrocznie wyniki egzaminu z języka państwowego, który od 2013 roku jest ujednolicony dla uczniów ze szkół litewskich i mniejszości narodowych. „Najgorsze jest to, że z roku na rok wyniki egzaminu z języka litewskiego są coraz gorsze. Z 12 proc. niezdanych w 2013 r. do 24 proc. w 2019 r.” – mówił prezes. Zwrócił uwagę na to, że to nie jest wina ani lituanistów, ani uczniów, a wina systemu nauczania. Apelował do władz samorządów, dyrekcji szkół i nauczycieli języka litewskiego, aby głośno mówili o tym problemie. „Bo nie może tak być,że siedem lat z rzędu sytuacja się pogarsza i żadnej reakcji ze strony specjalistów. Ten stan musimy naprawić. Tak dalej być nie może” – apelował.

Swoje podsumowanie zakończył optymistycznie, ciesząc się, że w tym roku szkolnym udało się sprowadzić z Polski na Litwę podręczniki do nauczania języka polskiego. Jest też pewien, że dzięki podpisanej polsko-litewskiej deklaracji w sprawie oświaty już w następnym roku szkolnym egzamin z języka polskiego będzie miał status egzaminu państwowego.

Zadanie wychowania patriotycznego

Uroczystość podsumowania konkursu zgromadziło nie tylko społeczność szkolną, ale też patronujących szkołom przedstwicieli samorządów Wileńszczyzny i wiernych przyjaciół polskiego szkolnictwa na Litwie. Byli też obecni reprezentanci wielu polskich organizacji społecznych, w tym Związku Polaków na Litwie na czele z wiceprezes Renatą Cytacką.

Poseł z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Czesław Olszewski przekazał zebranym i wszystkim nauczycielom życzenia od frakcji sejmowej AWPL-ZChR oraz lidera tej partii, europosła Waldemara Tomaszewskiego. „Jesteśmy wdzięczni i nisko się kłaniamy przed oświatowcami, którzy pracując z dziećmi, wkładają w swoją pracę duszę i serce” – powiedział Olszewski.

O tym, że nauczyciele polskich szkół poza Polską pełnią wyjątkową misję – wychowują kolejne pokolenia Polaków, przekazują wiedzę, mówił kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, konsul Marcin Zieniewicz. „Ale w przypadku nauczycieli polskich poza granicami kraju, na Litwie, jest to także zadanie wychowania patriotycznego i przekazanie naszych tradycji narodowych. Serdecznie za to Państwu dziękujemy” – powiedział konsul.

To nie zawód, a misja

Mer rejonu wileńskiego, Maria Rekść w swoim przemówieniu podziękowała nauczycielom za oddaną pracę w kształceniu dzieci, krzewieniu polskości i pielęgnowaniu tożsamości narodowej. Podkreśliła, że praca nauczyciela to nie zawód, a misja. Przywołała wypowiedź papieża Franciszka, który powiedział, że wykonywanie zawodu nauczyciela jest realizacją miłości bliźniego, bo dla pedagoga bliźnim są właśnie jego uczniowie.

Podczas uroczystości ogłoszono tegorocznych zwycięzców – najlepsze polskie gimnazja na Litwie. Są to: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (w kategorii szkół Wilna), Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (w kategorii szkół miast rejonowych), Gimnazjum w Mickunach oraz Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach (w kategorii szkół rejonowych).

W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem miano zwycięzcy zachowały dwie szkoły – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie i Gimnazjum w Mickunach.

Po raz 17. wyróżnione zostały też najlepsze szkoły podstawowe. Tradycyjnie wyróżnieni zostali również nauczyciele. W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu miano najlepszego nauczyciela przypadło w udziale pedagogom, których uczniowie wykazali się wysokimi wynikami na egzaminach państwowych.

Podczas uroczystości program artystyczny zaprezentowali uczniowie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

Wyniki 25. edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” w roku szkolnym 2018/2019

Szkoły laureatki

Wśród szkół miasta Wilna:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (dyrektor Adam Błaszkiewicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Wiktor Łozowski)

Wśród szkół miast rejonowych:
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (dyrektor Irena Wolska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Irena Gredziuszko)

Wśród szkól rejonu wileńskiego:
Gimnazjum w Mickunach (dyrektor Małgorzata Radziewicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Leokadia Malewska)

Wśród szkół rejonu solecznickiego:
Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach (dyrektor Mirosława Mickielewicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Krystyna Karpicz)

Szkoły wyróżnione

Wśród szkół miasta Wilna:
1. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (dyrektor Helena Marcinkiewicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Korkus)
2. Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (dyrektor Helena Juchniewicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Maria Dunowska) – za szczególną aktywność w projektach oraz działalność pozalekcyjną

Wśród miast rejonowych:
1. Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (dyrektor Tadeusz Grygorowicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Irena Karpavičienė)

Wśród szkół rejonu wileńskiego:
1. Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (dyrektor Żaneta Jankowska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Robert Polakowski)
2. Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach (dyrektor Helena Rynkiewicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Halina Szturo)

Wśród szkół rejonu solecznickiego:
1.Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (dyrektor Mirosława Szostak, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Walentyna Bartoszewicz)
2.Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach (dyrektor Danuta Anichowska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Jadwiga Tużyk)

Szkoły podstawowe

1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (dyrektor Janina Wysocka, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Szostak)
2. Szkoła Łazdinai w Wilnie (dyrektor Mariola Klimaszewska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Regina Abłom)
3. Szkoła Podstawowa w Dajnowie (dyrektor Mariola Antul, prezes Koła „Macierzy Szkolnej”Woleta Sinkiewicz)
4. Szkoła Podstawowa w Szumsku (dyrektor Janina Zienkiewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Czesława Błażewicz)
5. Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach (dyrektor Romuald Grzybowski, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Renata Szuscickaja)

Nagrody nauczycielom ze szkół podstawowych, wyróżnionych za wyniki w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2018/2019

1. Helena Marcinkiewicz – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (klasy początkowe)
2. Stanisław Stankiewicz – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonista)
3. Elada Stasiulevičienė – Szkoła Łazdinai w Wilnie (informatyka-ekonomia)
4. Iwona Makowska – Szkoła Podstawowa w Szumsku( klasy początkowe )
5. Olga Wołkowicka – Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie (polonista)
6. Renata Tomaszewicz – Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie ( klasy początkowe)
7. Stanisława Romanowska – Szkoła Podstawowa w Dajnowie (język niemiecki)
8. Renata Szustickaja – Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (matematyka-informatyka)

Wyróżnieni nauczyciele

Poloniści

1. Joanna Szczygłowska – Gimnazjum im.J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Grażyna Berdešiūtė-Starynina – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
3. Teresa Król – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
4. Elwira Bielawska – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
5. Krystyna Rostowska – Gimnazjum im .K. Parczewskiego w Niemenczynie
6. Halina Szturo – Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach
7. Irena Szulska – Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach
8. Lilia Kutysz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
9. Wacława Iwanowska – Gimnazjum w Ejszyszkach
10. Krystyna Turkot – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Język litewski

1. Marija Česonienė – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
2. Eglė Mikulska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
3. Halina Stankevič–Mordas – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
4. Albinas Lazauskas – Vilniaus raj. Mickūnų gimnazja
5. Danutė Mikalauskienė – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
6. Alina Ponamariova – Gimnazjum w Pogirach
7. Lilija Jeremiejeva – Gimnazjum w Rukojniach
8. Danguolė Vasiliauskienė – Gimnazjum w Trokach

Nauczyciele języka angielskiego

1. Bożena Vincaitienė – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Maria Kleczkowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
3. Katarzyna Zapaśnik – Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie
4. Natalia Tiurnina – Gimnazjum w Mickunach
5. Inesa Rusiecka – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
6. Eleonora Maszaro – Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach
7. Joana Malunavičiūtė-Lachowicz- Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
8. Anna Paulauskienė- Gimnazjum w Rukojniach
9. Iraida Wlasowa – Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach
10. Jovita Kivarienė- Gimnazjum w Pogirach
11. Liudmiła Kuklienė – Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach
12. Rozalia Visockienė – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
13. Dorota Sveikauskienė - Gimnazjum „Żeimiana“ w Podbrodziu
14. Daiva Bernatavičienė- Gimnazjum w Trokach

Nauczyciele języka rosyjskiego

1. Genoefa Paszkiewicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Teresa Barkowska – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
3. Alicja Wereszczak – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
4. Leonora Kadewicziene – Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie
5. Ala Lebiediewa – Gimnazjum w Mickunach
6. Janina Kazarina – Gimnazjum im.H. Sienkiewicza w Landwarowie
7. Tatjana Terentjeva- Gimnazjum w Trokach
8. Lilia Urbielewicz – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
9. Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Historia

1. Alina Narkiewicz – Gimnazjum im .H. Sienkiewicza w Landwarowie
2. Maryna Taraszkiewicz – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
3. Anna Nester – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
4. Krystyna Karpicz – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
5. Wida Barkowska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
6. Albert Wołk – Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach
7. Waleria Adamaitis – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole

Matematyka

1. Halina Nikonczyk – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
2. Barbara Klincewicz – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
3. Regina Tamošiunienė – Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach
4. Nijole Siniawskaja – Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach
5. Alicja Wołkowa – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
6. Marzena Krasowska– Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu
7. Helena Moroz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
8. Kazimierz Karpicz – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
9. Wioleta Kerbed – Gimnazjum im.J. I. Kraszewskiego w Wilnie
10. Anna Wankiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
11. Swietłana Nowelskaja – Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie
12. Maryna Kwiecień – Gimnazjum w Awiżeniach
13. Katarzyna Misiewicz – Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach

Biologia-chemia

1. Anżelika Nowogrodska – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie – biologia
2. Krystyna Wojciechowicz – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie – biologia
3. Regina Komar – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie – biologia
4. Wioleta Juchniewicz – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach – biologia
5. Danuta Mureikienė – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach – chemia

Infromatyka-fizyka

1. Filomena Pietkiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – informatyka
2. Irena Giniewicz – Gimnazjum w Rukojniach – informatyka
3. Diana Kondrackaja – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach – informatyka
4. Paweł Stankiewicz – Gimnazjum im .J .I .Kraszewskiego w Wilnie – fizyka

Nauczanie początkowe

1. Regina Trachimowicz – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach – nauczanie początkowe
2. Anna Fedorowicz – Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach – nauczanie początkowe
3. Krystyna Zienkiewicz – Gimnazjum w Grygiszkach – nauczanie początkowe
4. Joanna Krasowskaja – Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach – klasy początkowe

Muzyka

1. Rita Rutulienė – Gimnazjum w Zujunach – muzyka
2. Mirena Kasperowicz – Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze – muzyka
3. Elvyra Uczkuronis – Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach – muzyka
4. Lilija Ozarowskaja – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach – muzyka
5. German Komarowski – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie – choreografia

Wychowanie fizyczne

1. Mirosław Leszczewski – Gimnazjum w Zujunach 
2. Markas Wajtonis – Gimnazjum w Mickunach 
3. Czesław Jankiewicz – Gimnazjum w Ejszyszkach 
4. Henrichas Nowikiewicz – Gimnazjum w Ejszyszkach 
5. Diana Krečienė – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach 
6. Edmund Narodowski – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace 

Różne przedmioty

1. Jelena Szapiro – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie – nauczyciel geografii
2. Irena Macewicz – Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu – pedagog socjalny
3. Bożena Ambrozevičienė – Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie – nauczyciel technologii
4. Elwira Ceiko – Gimnazjum „Żeimiana“ w Podbrodziu – nauczyciel technologii
Komentarze   

 
#12 dallas 2019-11-25 19:27
Doskonała robota.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 Amelia 2019-11-25 18:45
Szkoda tylko,że nagrody są takie małe i nagrodzonych tylko wśród nauczycieli gimnazjów najwięcej
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 AnnA 2019-11-24 19:45
Jesteśmy dumni z naszych szkół, naszych nauczycieli oraz kierowników placówek. W ciężkich chwilach zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie naszych posłów z Akcji, działaczy z ZPL czy Macierzy. Bóg zapłać za wsparcie.

Dzięki Wam mamy kogo honorować
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 Mieszkaniec 2019-11-23 17:33
Dziękuję wszystkim nauczycielom, całemu gronu pedagogicznemu za wychowywanie w Polskości naszych dzieci.
Dzięki, że trwacie.
To wielka misja.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Jan z Augustowa 2019-11-23 17:32
"„Szkoła i nauczyciel to opora polskości, opora nauczania języka ojczystego i kultury, opora zachowania tożsamości narodowej, dlatego we wszystkie czasy szkoła była ściśle związana z losami narodu, tym bardziej tu, na Wileńszczyźnie. Dlatego przed 25 laty, w odrodzonym państwie litewskim pomyśleliśmy o tym, aby uaktywnić działalność szkół, nauczycieli, ażeby zaakcentować ich ważność w zachowaniu polskości i języka ojczystego” – podczas uroczystości powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Dodał, że jednym z pomysłodawców konkursu był ówczesny konsul generalny Ambasady RP w Wilnie Dobiesław Rzemieniewski."

A "dzisiaj" taki urzędas Falkowski mówi w antypolskim medium ZW, zarządzanym przez podejrzanego o pracę dla KGB Okińczyca, na którego pasku chodzą lewaccy pseudo polityczni komentatorzy jak Radczenko, Pukszto, Mokrzycka itp., aby Polacy z Wileńszczyzny porzucili swoją polskość, swoją tożsamość i namawia do zlituanizowania się!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Belfer 2019-11-23 17:29
Gratuluję wszystkim wyróżnionym koleżankom i kolegom :)
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 Elwira 2019-11-21 20:34
Polskie szkoły prezentują wysoki poziom nauczania co potwierdza wysoka zdawalność egzaminów. Poza tym w polskich placówkach oprócz nauczania jest wychowanie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 Prawnik z Polski 2019-11-21 19:55
Szkoda, że w Polsce nauczyciele uprawiają politykę i dołączają ideologię. A to co zrobili swoim kolegom nauczycielom, którzy nauczali zamiast strajkować powinno się napiętnować. Nauczyciele z nagrań piętnujący kolegów i koleżanki NIGDY nie powinni prowadzić zajęć z dziećmi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Paweł 2019-11-21 19:51
Dobrze powiedziane - to nie zawód a misja.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 Alina 2019-11-21 16:47
Serdeczne gratulacje dla naszych wspaniałych nauczycieli, którzy nie tylko dbają o to, by nasze dzieci zdobyły potrzebną im wiedzę, ale także wychowują je w duchu poszanowania do wartości patriotycznych i chrześcijańskich.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek,
  11 sierpnia 2020

  Św. Klary, dziewicy, wspomnienie

  Mt18, 1-5. 10. 12-14

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali: „Kto jest największy w królestwie niebieskim?”. A On przywołał dziecko, postawił je między nimi i powiedział: „Zapewniam was: Jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto więc się stanie tak mały, jak to dziecko, ten będzie największy w królestwie niebieskim. I kto jedno takie dziecko przyjmuje w moje imię, Mnie przyjmuje. Pamiętajcie, żeby nie gardzić żadnym z tych małych, bo mówię wam, że ich aniołowie widzą ciągle oblicze mojego Ojca, który jest w niebie”. „Jak się wam wydaje? Jeśli ktoś ma sto owiec, a jedna z nich się zgubi, czy nie pozostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie wyruszy na poszukiwanie zaginionej? Zapewniam was: Gdy ją znajdzie, ucieszy się nią bardziej niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zgubiły. Podobnie wasz Ojciec, który jest w niebie, nie chce, aby zaginął nawet jeden z tych najmniejszych”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24