Nowy rok akademicki i nowe władze Filii UwB w Wilnie

2019-10-01, 15:24
Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Nowy rok akademicki i nowe władze Filii UwB w Wilnie © L24.lt (W. Jusiel)

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymtoku (UwB) zainaugurował 13. rok swojej działalności w Wilnie. Wileńska Filia ma też od dzisiaj nowego kierownika. Został nim dr hab. Adam Doliwa, pracownik Wydziału Prawa na UwB.

Wileńska jednostka UwB ma nowy status – od dziś funkcjonuje jako Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny.

„Filia w Wilnie z Wydziałem Informatyczno-Ekonomicznym staje się elementem nowej struktury uniwersytetu, na którą składa się jeszcze dziewięć wydziałów i pięć instytutów” – powiedział nowy dyrektor Filii UwB w Wilnie dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB podczas inauguracji nowego roku akademickiego. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i zgromadziła nie tylko studentów, pracowników uczelni, ale też polityków, dyplomatów, przedstawicieli instytucji, samorządów oraz firm i organizacji społecznych. 

Doliwa podkreślił, że Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie to pierwsza zagraniczna filia polskiej uczelni.

„Jesteśmy młodzi, nowocześni, ambitni, kształcimy praktycznie na kierunkach ekonomia, informatyka i europeistyka. Zapewniamy studentom stypendia zagraniczne i praktyki zawodowe. Programy studiów są dostosowane do potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwami europejskimi w XXI wieku” – mówił nowy dyrektor Filii UwB. Podziękował ustępującej dziekan Filii UwB – dr hab. Mieczysławie Zdanowicz, która kierowała Wydziałem od 2016 roku.

„Odwołując się do mądrości prawników rzymskich daną mi władzę rozumieć będę jako upowszechnianie dobra i sprawiedliwości poprzez stałe oddzielane w każdym przypadku tego, co słuszne, dobre i dozwolone od tego, co niedozwolone” – powiedział nowy dyrektor Filii UwB.

Dr hab. Adam Doliwa jest pracownikiem Wydziału Prawa na UwB – pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Cywilnego. Jest absolwentem tego wydziału.

Przedstawił też cele władz uczelni w nowym roku akademickim, m.in. wzbogacenie księgozbioru bibioteki wydziałowej, poprawa organizacji działania wydziału w sferze obsługi studentów, aktywizowanie studentów w zakresie praktyk zawodowych, korzytania z programu Erasmus w zakresie działalnosci kół naukowych oraz organizowania wydarzeń kulturalnych, a także współpraca i wymiana doświadczeniami z uczelniami litewskimi. Wśród najważniejszych zadań wymienił też podejmowanie niezbędnych działań, które doprowadzą do rozpoczęcia budowej nowej siedziby Filii.

Od początku działalności Filii UwB w Wilnie jej problemem był brak własnego budynku. W 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP podpisało umowę z UwB w sprawie budowy siedziby dla wileńskiej Filii. Władze uczelni mają nadzieję, że studenci wileńskiego Wydziału rozpoczną naukę w nowym budynku już w 2021 roku.

„Do zrealizowania tych zadań potrzebna będzie pomoc i życzliwość wielu osób. Z tego miejsca wszystkich państwo bardzo o to proszę” – powiedział dyrektor Filii UwB.

A zwracając się do studentów, życzył im, aby „dzięki studiom na naszym uniwersytecie wasza wiedza, wasze charaktery, wasze osobowości stały się brylantami – doskonale oszlifowanymi diamentami”.

Na inaugurację roku akademickiego Filii UwB przyjechał do Wilna Jarosław Matwiejuk, prorektor ds. rozwoju UwB. Podkreślił, że przez 12 lat działalności tego Wydziału udało się wykształcić kilkuset znakomitych fachowców. „Na tej uczelni, na tym wydziale przekazywana jest elitarna wiedza, która pozwala funkcjonować w XXI w. (…) Uzyskana tu wiedza, drodzy studenci, pozwli wam znaleźć pracę i zajmować, czego wam życzę, wszystkie stanowiska, także te najważniejsze” – powiedział prorektor.

Życzenia studentom z okazji nowego roku akademickiego złożył też poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski. W swoim przemówieniu z satysfakcją zaznaczył, Filia UwB już od 12 lat kształci wileńską młodzież w języku polskim, a to znaczy, że jeden z podstawowych postulatów polskiej społeczności na Litwie – nauczanie, kształcenie dzieci i młodzieży od przedszkola do szkoły wyższej w języku ojczystym – został zrealizowany.

„To nas bardzo mocno wzmacnia, ale przed nami są też określone wyzwania, którym musimy sprostać, żeby ta uczelnia rozwijała się” – mówił Tomaszewski. A te wyzwania, jak podkreślił, to narybek tej uczelni. „To największe zagrożenie, z satysfacją muszę powiedzieć, że wspólnym wysiłkiem całej społeczności polskiej na Litwie udało się nie tylko zahamować spadek liczby uczniów w polskich szkołach, ale nawet utrzymać określony wzrost” – podkreślił europoseł. Zwrócił uwagę na to, że w porównaniu z poprzednim rokiem liczba pierwszoklasistów w polskich klasach wzrosła z 960 do 1 053 na całej Wileńszczyźnie (w Wilnie z 389 do 408, w rejonie wileńskim z 350 do 397, w rejonie solecznickim z 172 do 189, w rejonie trockim z 36 do 44, w rejonie święciańskim z 13 do 15). 

Z przykrością natomiast stwierdził, że zamknięta została jedyna polska szkoła w rejonie szyrwickim – Szkoła Podstawowa w Borskunach. A zwracając się do obecnej na inauguracji dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vidy Montvidaitė, powiedział, że nie może pominąć tego tematu.

„Takie rzeczy nie powinny zdarzać się. To była ostatnia polska szkoła w rejonie szyrwinckim. W tym rejonie Polacy stanowią 10 proc. ludności, a na tym terenie, gdzie szkoła została zamknięta, stanowią połowę mieszkańców” – mówił Tomaszewski. – I w tej sytuacji chciałbym podkreślić pewną prawidłowość – tam, gdzie polska społeczność na Litwie ma swych przedstawicieli we władzach samorządowych, tam takich problemów nie ma. W rejonie szyrwinckim nie mamy swego przedstawiciela i widzimy, ku czemu to prowadzi”.

„Proszę panią dyrektor o stosowną reakcję. O ile wiem rodzice napisali stosowne pismo” – powiedział europoseł.

„Kiedyś były prezydent państwa polskiego mówił, że jeżeli nawet jedno dziecko będzie uczyło się w szkole w języku litewskim w Puńsku czy okolicy, to „tę szkołę nie zamkniemy”. Wiemy, są tam bardzo małe szkoły, gdzie uczy się 8,10, 13 dzieci i nikt te szkoły nie zamyka. W Borskunach uczyło się kilkadziesiąt osób i oczywiście to nie jest optymistyczne” – zaakcentował Tomaszewski.

Podkreślił, że Filia UwB też przyczyniła się do wzrostu liczby uczniów w polskich szkołach, bo rodzice widzą, że ich dzieci mogą kontynuować naukę w języku ojczystym również na wyższej uczelni w Wilnie. „Dla nas, polskiej społeczności na Litwie, ważne jest, żeby nasza wykształcona młodzież wracała albo tu, na miejscu studiowała i byłaby aktywa społecznie i na rynku pracy. Ważne jest, aby ciągłość pobierania nauki od przedszkola do szkoły wyższej była kontynuowana” – podsumował Tomaszewski. 

O wsparciu Polski dla Filii UwB mówiła obecna na uroczystości ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska. Przypomniała, że w zeszłym roku Polska przekazała 19 mln złotych na budowę nowej siedziby Wydziału w Wilnie, ponadto stara się zapewniać studentom kontakty międzynarodowe i kontakty z firmami polskimi. „Najważniejsze dla nas w dniu dzisiejszym jest przede wszystkim powstrzymanie emigracji. Jest to istotne w Polsce jak też we wszystkich krajach naszego regionu i tu jest ogromna rola uczelni, która daje studentom możliwość wykształcenia i możliwość pracy w regionie – czy to będzie Litwa, czy Polska, a może to będą firmy, które pracują pomiędzy Polską a Litwą i potrzebują pracowników, którzy biegle znają obydwa te języki, mają wiedzę o tym regionie” – mówiła ambasador. Wyraziła nadzieję, że Filia UwB „jest doskonałym startem życiowym dla studentów, którzy znajdą swoje miejsce, tak żeby nie wyjeżdżali za morze, żeby zostawali tutaj razem z nami”.

Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie to pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Oferuje studia w języku polskim na trzech kierunkach: ekonomia (studia licencjackie i magisterskie), informatyka (studia licencjackie) i europeistyka (studia licencjackie).

Zastępcą dyrektora Filii UwB w Wilnie został dr Arkadiusz Krzysztof Bieliński.

I. K. 

Komentarze   

 
#9 Teresa 2019-10-09 20:56
Studentom życzę owocnego zgłębiania wiedzy. Cieszy mnie, że ponownie jest możliwość studiowania na polskiej uczelni w Wilnie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Artem 2019-10-08 21:03
Dobrze jest mieć takiego lidera.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Zibi 2019-10-05 22:00
Słusznie lider partii podjął temat zamknięcia szkoły, które w sposób skandaliczny, poprzez podjęcie decyzji na ostatnim posiedzeniu poprzedniego samorządu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 Wojak 2019-10-01 19:54
Lider parti zwrócił uwagę także na bardzo ważną rzecz, na którą uwagę powinni także zwrócić wszelkiej maści krzykacze, pieniacze i rozbijacze polskiej społeczności, a także ci, którzy uważają, że polska partia i polscy działacze są zbędni. Otóż europoseł zaznaczył: – I w tej sytuacji chciałbym podkreślić pewną prawidłowość – tam, gdzie polska społeczność na Litwie ma swych przedstawicieli we władzach samorządowych, tam takich problemów nie ma. W rejonie szyrwinckim nie mamy swego przedstawiciela i widzimy, ku czemu to prowadzi” - a prowadzi to do zamykania szkół: „Takie rzeczy nie powinny zdarzać się. To była ostatnia polska szkoła w rejonie szyrwinckim. W tym rejonie Polacy stanowią 10 proc. ludności, a na tym terenie, gdzie szkoła została zamknięta, stanowią połowę mieszkańców” – mówił Tomaszewski.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 RM 2019-10-01 19:47
Waldemar Tomaszewski jak na lidera przystało zdecydowanie zareagował i zwrócił uwagę dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vidy Montvidaitė na podjęcie stosownej i natychmiastowej reakcji w sprawie zamknięcia jedynej polskiej szkoły w rejonie szyrwickim – Szkoła Podstawowa w Borskunach
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Mariola 2019-10-01 19:41
Europoseł Tomaszewski zwrócił uwagę "że w porównaniu z poprzednim rokiem liczba pierwszoklasistów w polskich klasach wzrosła z 960 do 1 053 na całej Wileńszczyźnie (w Wilnie z 389 do 408, w rejonie wileńskim z 350 do 397, w rejonie solecznickim z 172 do 189, w rejonie trockim z 36 do 44, w rejonie święciańskim z 13 do 15). "

To bardzo dobrze wróży polskiej oświacie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 1234 2019-10-01 19:35
Waldemar Tomaszewski słusznie jako największe wyzwanie na przyszłość wskazał utrzymanie stanu uczniów w szkołach. Warto także dodać, że europoseł rokrocznie funduje stypendia najzdolniejszym uczniom.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#2 Belfer 2019-10-01 19:22
Nie tylko udało się utrzymać, ale także doprowadzić do wzrostu liczby uczniów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#1 Paweł 2019-10-01 19:20
„To nas bardzo mocno wzmacnia, ale przed nami są też określone wyzwania, którym musimy sprostać, żeby ta uczelnia rozwijała się” – mówił Tomaszewski. A te wyzwania, jak podkreślił, to narybek tej uczelni. „To największe zagrożenie, z satysfacją muszę powiedzieć, że wspólnym wysiłkiem całej społeczności polskiej na Litwie udało się nie tylko zahamować spadek liczby uczniów w polskich szkołach, ale nawet utrzymać określony wzrost” – podkreślił europoseł.

- udało się to osiągnąć dzięki determinacji całej społeczności oraz nieocenionemu wsparciu działaczy AWPL-ZCHR
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24