Wydrukuj tę stronę

Najlepsze szkoły i najlepsi nauczyciele uhonorowani

2018-11-28, 19:21
Oceń ten artykuł
(21 głosów)
Najlepsze szkoły i najlepsi nauczyciele uhonorowani © Marian Paluszkiewicz

Najlepsze szkoły i najlepsi nauczycieli zostali dziś uhonorowani w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Odbyło się tu uroczyste podsumowanie 24. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”, organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

„Macierz Szkolna” typuje szkoły na podstawie wyników państwowych egzaminów maturalnych, uwzględniając ogółem 17 kryteriów, a więc jest to, jak podkreślił prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, „najdokładniejsze podliczenie systemem matematycznym sukcesów naszych uczniów”.

„Zachęta do dalszej pracy nad osiągnięciem sukcesów”
Podsumowania tegorocznego konkursu, klasyfikującego polskie szkoły na Litwie i wyłaniającego te najlepsze, tradycyjnie dokonał prezes J. Kwiatkowski. Podkreślił, że ranking służy przede wszystkim po to, aby zastanowić się nad wynikami, przeanalizować je, porównać jak na tle innych szkół wypada konkretna szkoła. Ma też zachęcić społeczności szkolne do dalszej pracy nad osiągnięciem sukcesów.

Mówiąc o tegorocznych wynikach z egzaminów maturalnych zaakcentował, że „dziś jest najlepiej z językiem angielskim, a najgorzej z językiem litewskim”. Taki stan rzeczy, jego zdaniem, powinien zastanowić nie tylko społeczności polskich szkół, ale też litewskie władze oświatowe. Zwrócił uwagę na to, że słabe wyniki z języka litewskiego to nie wina lituanistów czy samych uczniów. „Chory jest cały system oświaty na Litwie, szczególnie system nauczania języka litewskiego” – stwierdził Kwiatkowski. Zaznaczył, że wyniki maturalne z egzaminu z języka państwowego pogarszają się już trzeci rok z rzędu.

Prezes „Macierzy Szkolnej” odnotował, że w tym roku maturę zdało 818 uczniów z polskich szkół. Z nich 517 (69,8 proc) wstąpiło na wyższe uczelnie, w tym 11 proc. wybrało uczelnie za granicą. Kwiatkowskiego trochę niepokoi tak duża liczba wybierających studia poza krajem, bo uważa, że to „stan języka litewskiego zmusza, wypycha naszych maturzystów szukać lepszych uczelni, lepszych warunków do nauki za granicą, a nie na Litwie. To jest wielki problem” – zaakcentował. Zwrócił też uwagę na to, że niewiele osób zdaje egzaminy z takich przedmiotów jak biologia, chemia czy fizyka i to jest tendencja ogólnokrajowa.

Podziękowania za rozwój i wzmocnienie polskiej oświaty
Słowa wdzięczności oraz uznania za rozwój i wzmocnienie oświaty polskiej na Litwie nauczycielom i kierownictwu polskich szkół przybyli złożyć posłowie na Sejm RL Wanda Krawczonok, Jarosław Narkiewicz, Czesław Olszewski, merowie rejonu wileńskiego i solecznickiego Maria Rekść i Zdzisław Palewicz, wicemerowie miasta Wilna i rejonu trockiego Edyta Tamošiūnaitė i Maria Pucz oraz wiele innych przyjaciół polskiego szkolnictwa na Litwie.

Jarosław Narkiewicz podkreślił, że konkurs „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” ma już swoją rangę. Motywuje do dbania o jakość nauczania w polskich szkołach, a to jest „naszym najważniejszym wyzwaniem od wielu lat”. I chociaż, jak zaznaczył, polskie szkolnictwo na Litwie musi zmagać się z coraz to nowymi wyzwaniami, jednak wspólnymi siłami udaje się im sprostać. Wyraził zadowolenie, że w tym roku szkoły na Wileńszczyźnie pomyślnie wdrożyły nowy system opłacania etatów nauczycieli. „Ze swojej strony troszczymy się o to, aby finansowanie szkół mniejszości narodowych zwiększyło się. Mamy nadzieję, że po nowym roku to odczujecie” – powiedział poseł zwracając się do społeczności szkolnej.

W imieniu przewodniczącego AWPL-ZChR, europosła Waldemara Tomaszewskiego podziękowania nagrodzonym i wszystkim zebranym „za to wszystko, co robicie dla polskiej oświaty” przekazała mer Maria Rekść. „Dzisiaj możemy być dumni z tego, że oświata rozwija się, dzieci w szkołach prawie nie ubywa, nasi uczniowie zdają egzaminy nie gorzej niż wynosi średnia krajowa, wstępują na studia. Świadczy to o tym, że w naszych szkołach jest dobra, wykształcona kadra pedagogiczna” – mówiła mer, akcentując, że oświata jest dziedziną priorytetową w samorządach Ziemi Wileńskiej. I dodała, że w chwilach, gdy należało walczyć o polskie szkolnictwo, to „tylko my, żyjący tu, na Wileńszczyźnie stawialiśmy czoła wszelkim ustawom, organizowaliśmy różne akcje i nikt inny nie robił tego za nas”.

Medale Komisji Edukacji Narodowej RP
Podziękowania nauczycielom za „wysiłki, które wkładacie na rzecz wychowania polskich dzieci i młodzieży – kolejnych pokoleń Polaków na Litwie” złożył również konsul generalny Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz. „Doceniamy Państwa pracę jako Polska, jako Rzeczypospolita, także bezpośrednio jako Ambasada RP w Wilnie mogę powiedzieć, że wspieranie oświaty polskiej na Litwie jest naszym priorytetem” – podkreślił Zieniewicz.

Do zebranych zwrócił się też przebywający z wizytą na Litwie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk. „Fundamentem każdej tożsamości narodowej, polskiej też, jest język, wychowanie w kulturze danego narodu. Państwo robicie to na co dzień, wkładacie w to wiele trudu, zaangażowania. Dzięki Wam tożsamość polska na Wileńszczyźnie i na Litwie nie tylko trwa, ale w wielu miejscach rozwija się” – powiedział Dworczyk, kierując podziękowania wszystkim nauczycielom w imieniu premiera RP i całego rządu. A ośmiu nauczycielom wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej RP. Odznaczeniami za postawę patriotyczną, wieloletnią, rzetelną i oddaną pracę na rzecz kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży polskiej na Litwie uhonorowani zostali: Halina Antropik, Łucja Jurgielewicz, Stanisława Kaczanowska, Elwira Lepiłowa, Janina Łabul, Irena Pukinienė, Waldemar Szełkowski i Mirosława Szostak.

Praca codzienna przynosi owoce
Na zakończenie uroczystości ogłoszono tegorocznych zwycięzców – najlepsze polskie szkoły na Litwie. Są to: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (w kategorii szkół Wilna), Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (w kategorii szkół miast rejonowych), Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach (w kategorii szkół rejonowych).

W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem miano zwycięzcy zachowały dwie szkoły – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace.

„Zgrana, wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra, chęć i motywacja uczniów, by coś osiągnąć, przyjazna atmosfera w szkole – to wszystko ma wpływ na to, że dziś jesteśmy laureatami tego konkursu” – powiedziała w rozmowie z naszym portalem Małgorzata Radziewicz, dyrektor Gimnazjum w Mickunach. W poprzednich latach szkoła była wielokrotnie wyróżniana za aktywność pozalekcyjną, sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach, a tegoroczni jej maturzyści zdobyli sześć „setek” (100 punktów – najwyższa ocena egzaminu) i wszyscy wstąpili na studia. To wynik, jak zaznaczyła dyrektorka, wytrwałej pracy i nauczycieli, i uczniów. „Dodaje skrzydeł i motywuje do dalszej pracy to, kiedy praca codzienna przynosi owoce i kiedy rozumiemy, że idziemy w dobrym kierunku” – powiedziała Radziewicz.

Podczas uroczystości z programem artystycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, Monika Rynkiewicz, zespół „Wilenka”.

I.K.

Wyniki 24. edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” w roku szkolnym 2017/2018

Szkoły laureatki

Wśród szkół miasta Wilna:
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (dyrektor Adam Błaszkiewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Wiktor Łozowski)

Wśród szkół miast rejonowych:
2. Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (dyrektor Tadeusz Grygorowicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Irena Karpavičienė)

Wśród szkól rejonu wileńskiego:
3. Gimnazjum w Mickunach (dyrektor Małgorzata Radziewicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Leokadia Malewska)

Wśród szkół rejonu solecznickiego:
4. Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (dyrektor Mirosława Szostak, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Walentyna Bartoszewicz)
5.Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach (dyrektor Danuta Anichowska, prezes koła „Macierzy Szkolnej”Jadwiga Tużyk)

Szkoły wyróżnione

Wśród szkół miasta Wilna:
1. Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie (dyrektor Czesław Dawidowicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Anna Makowska)
2. Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie (dyrektor Helena Marcinkiewicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Korkus)
3. Gimnazjum im. J. Kraszewskiego w Wilnie (dyrektor Helena Juchniewicz, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Maria Dunowska)

Wśród miast rejonowych:
1. Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach (dyrektor Irena Wolska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Gredziuszko)
2. Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (dyrektor Franciszek Żeromski, prezes Koła „Macierzy Szkolnej Janina Raińska)

Wśród szkół rejonu wileńskiego:
1. Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (dyrektor Zygmunt Jaświn, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Renata Krasowska
2. Gimnazjum w Awiżeniach (dyrektor Waleria Orszewska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Janina Stacewicz

Wśród szkół rejonu solecznickiego:
1. Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach (dyrektor Teresa Sawiel, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Maria Ładziato)

Szkoły podstawowe
1. Szkoła im.Szymona Konarskiego w Wilnie (dyrektor Walery Jagliński, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Barbara Zinkiewicz)
2. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (dyrektor Janina Wysocka, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Irena Szostak)
3. Szkoła w Leszczyniakach w Wilnie (dyrektor Mariola Klimaszewska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Regina Abłom)
4. Szkoła Podstawowa w Podborzu (dyrektor Halina Molis, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Maria Ligowska)
5. Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie (dyrektor Teresa Młyńska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Anna Miluszkiewicz)
6. Szkoła Podstawowa w Mościszkach (dyrektor Waldemar Klimaszewski, prezes koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Czerniawska)
7. Szkoła Podstawowa im. prof. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (dyrektor Romuald Grzybowski, prezes koła „Macierzy Szkolnej Renata Szuscickaja)

Wyróżnieni nauczyciele

Język litewski
1. Halina Stankiewicz-Mordas – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
2. Irena Zacharevskienė – Gimnazjum w Zujunach
3. Irena Bełousowa – Gimnazjum św. St. Kostki w Podbrzeziu
4. Nadieżda Maslauskaitė – Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach
5. Renė Lučiūnienė – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

Język rosyjski:
1. Genowefa Paszkiewicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Anna Czerniawska – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
3. Ala Lebedewa – Gimnazjum w Mickunach
4. Janina Kazarina – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
5. Wioleta Bogdiun – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
6. Stela Sankowska – Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach
7. Irena Pietuchowa – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
8. Lilia Urbielewicz – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
9. Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Matematyka:
1. Teresa Michniewicz – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
2. Anna Wankiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
3. Ana Taraszkiewicz – Gimnazjum w Mickunach
4. Regina Tamošiunienė – Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach
5. Wioleta Bogdanowicz – Gimnazjum w Pogirach
6. Walentyna Tumasz – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
7. Alicja Jankiewicz – Gimnazjum w Ejszyszkach
8. Helena Moroz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Historia:
1. Danuta Radewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Lilia Gajewska – Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach
3. Wida Barkowska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
4. Janina Śliżewska – Gimnazjum w Ejszyszkach
5. Andriej Sziłobrit – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
6. Alina Narkiewicz – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

Biologia:
1. Donata Berdiugina – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
2. Aleksandr Kisielewski – Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie
3. Alicja Jankuniene – Gimnazjum w Awiżeniach
4. Aleksandra Sinkiewicz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
5. Walentyna Cwilik – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

Informatyka:
1. Tatjana Rodewicz – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
2. Bożena Korwin-Piotrowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
3. Alina Špakauskienė – Gimnazjum w Trokach
4. Grażyna Giedrojć – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

Język angielski:
1. Nina Sienkiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Katarzyna Kuzborska – Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
3. Swietłana Żurowicz – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
4. Jelena Boroda – Gimnazjum w Grzegorzewie
5. Renata Aliuk – Gimnazjum w Awiżeniach
6. Grażyna Czeraszniowaja – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
7. Natalia Tiurnina – Gimnazjum w Mickunach
8. Wioleta Leonowicz – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
9. Jelena Tamašauskienė – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
10. Żana Narbutiene – Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
11. Rozalia Visockienė – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
12. Jelena Wojtkiewicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace.
13. Walentyna Ławrynowicz – Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu

Język polski
1. Regina Paszuto – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Danuta Korkus – Gimnazjum im. Wł. Syrokomlki w Wilnie
3. Anna Jasińska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
4. Diana Oberlan – Gimnazjum w Mickunach
5. Ilona Herman – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
6. Aldona Sudenis – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
7. Edyta Jasielonis – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
8. Walentyna Dulko – Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach
9. Janina Snarska – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Chemia:
1. Krystyna Tuczkowska – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
2. Ewa Walma – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Fizyka
1. Czesław Robert Pawłowskij – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Różne przedmioty:
1. Janina Mozol –(religia) Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach
2. Stanisław Zajankowski – (muzyka) Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
3. Jolita Gilewicz – (pedagog socjalny) Gimnazjum w Rukojniach
4. Renata Krasowska – (muzyk) Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu

Nauczyciele szkół podstawowych:
1. Elwina Kuginienė – Szkoła im. Sz .Konarskiego w Wilnie -lituanista
2. Barbara Zinkiewicz – Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie- klasy początkowe
3. Jolanta Staszewska – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (klasy początkowe
4. Janina Orszewska – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (logopeda)
5. Regina Abłom – Szkoła w Leszczyniakach ww Wilnie (matematyka)
6. Danuta Czerniawska – Szkoła Podstawowa w Mościszkach ( polonista)
7. s. Ludmiła Tichutina – Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie ( nauczyciel religii)
8. Leonarda Barnatowicz – Szkoła Podstawowa w Podborzu (klasy początkowe)
9. Wioleta Naumowicz – Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (klasy początkowe)

Komentarze   

 
#13 Wilniuk 2018-12-11 16:20
Mer rejonu wileńskiego, Maria Rekść podczas uroczystego podsumowania 24. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel” zaznaczyła, że oświata jest dziedziną priorytetową w samorządach Ziemi Wileńskiej i podkreśliła, że w chwilach, gdy należało walczyć o polskie szkolnictwo, to tylko my, żyjący tu, na Wileńszczyźnie stawialiśmy czoła wszelkim ustawom, organizowaliśmy różne akcje i nikt inny nie robił tego za nas.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 Mariusz S. 2018-12-11 16:11
Polska szkoła – to nie tylko wysoki poziom nauczania, ale też bardzo głęboka tradycja. Dlatego jest tak wielką wartością i gwarantem przetrwania polskości. Dlatego też jest tak zawzięcie była i jest zwalczana przez litewskich nacjonalistów. Dlatego też warto podziękować uczniom, rodzicom, społeczności szkół, ZPL, Macierzy Szkolnej, AWPL-ZChR nieustanne stoją w obronie oświaty polskiej na Litwie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 Roman 2018-12-04 17:59
Bardzo trafnie powiedział prezes Macierzy szkolnej Józef Kwiatkowski, że ranking służy przede wszystkim po to, aby zastanowić się nad wynikami, przeanalizować je, porównać jak na tle innych szkół wypada konkretna szkoła. Ma też zachęcić społeczności szkolne do dalszej pracy nad osiągnięciem sukcesów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 greg 2018-12-03 20:28
wszystkim życzę samych setek na egzaminach czyli sukcesów
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 Adam 2018-12-03 16:50
Takie uroczystości i wyróżnienia są zachętą do dalszej pracy nad osiągnięciem sukcesów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Janina 2018-12-02 23:43
Sympatyczna uroczystość, najlepsze gratulacje dla nagrodzonych i życzenia dla całej społeczności polskich szkół.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Ernest 2018-12-02 19:16
Polskie szkoły trzymają bardzo wysoki poziom.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 belfer 2018-12-01 14:15
Tak olbrzymi stan szkół to zasługa polskich organizacji: ZPL, Macierzy oraz przede wszystkim AWPL-ZChR. To dzięki nim udało się obronić te szkoły i uzyskać akredytacje. Wszystkie polskie szkoły odznaczają się bardzo wysokim poziomem
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 Żaba 2018-11-30 21:52
Gratulacje dla zwycięzców
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Paweł 2018-11-30 21:51
Michał Dworczyk: „Fundamentem każdej tożsamości narodowej, polskiej też, jest język, wychowanie w kulturze danego narodu. Państwo robicie to na co dzień, wkładacie w to wiele trudu, zaangażowania. Dzięki Wam tożsamość polska na Wileńszczyźnie i na Litwie nie tylko trwa, ale w wielu miejscach rozwija się” - obłuda, dwulicowość oraz hipokryzja - to wylewa się z ust takich polityków co to jedno mówią a chcą nadawać nazwy ulic imieniem banderowców czy też wstawiają na dyplomatów negatorów ludobójstwa na Wołyniu
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz