Wydrukuj tę stronę

Znamy najlepszą polską szkołę i nauczyciela na Litwie (UZUPEŁNIONE)

2013-11-27, 16:40
Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie liczne nagrody powędrowały do 31 szkoły i 60 nauczycieli – w ramach podsumowania XIX edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel" organizowanego przez Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna". W czwórce najlepszych polskich placówek znalazły się: Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (rejon trocki), Gimnazjum w Pogirach (pion polski; rejon wileński), Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (rejon solecznicki).

- Receptą na dobrą szkołę jest przede wszystkim praca – podsumowując ogłoszone wyniki konkursu powiedziała Helena Juchniewicz, dyrektor Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, która została tegoroczną laureatką w kategorii placówek stolicy. – Muszę przyznać, że grono pedagogiczne naszej szkoły jest bardzo zaangażowane. To nauczyciele tworzą szkołę przez nowatorskie podejście do różnych zadań, otwarcie na wszelkie propozycje, uczestnictwo w projektach. I to wszystko składa się na sukces placówki.

Kolejne podsumowanie pracy polskich placówek oświatowych zgromadziło dyrekcję szkół i nauczycieli na uroczystej gali wręczenia nagród w różnych nominacjach i kategoriach zarówno dla szkół podstawowych, jak średnich i gimnazjów oraz dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, których uczniowie zdobyli najwyższe oceny podczas państwowych egzaminów maturalnych.

Przed niespełna dwoma dekadami jedynym kryterium typowania laureatów w konkursie było dostawanie się absolwentów poszczególnych szkół na wyższe uczelnie. Teraz tych wskaźników jest już kilkanaście, natomiast dostanie się na studia wcale nie jest najbardziej istotnym. W tym roku dodano nową nominację: aktywność szkół w konkursach i olimpiadach. Jak podkreślali organizatorzy przedsięwzięcia, ranking motywuje szkoły do jeszcze większej pracy i osiągania dobrych wyników.

Zdaniem Józefa Kwiatkowskiego, prezesa „Macierzy Szkolnej", im więcej wskaźników jest branych pod uwagę w typowaniu placówek na konkursie, tym ocena lepiej odzwierciedla rzeczywistość. Od kilku lat jednym ze wskaźników w konkursie są wyniki absolwentów na scentralizowanej maturze, tzw. państwowe. Pod uwagę brana jest liczba uczniów poszczególnych szkół składających egzamin państwowy oraz jego ocena, liczba osób, które najlepiej złożyły egzaminy z historii, języka litewskiego, matematyki i języków obcych.

- Odpowiadając na pytanie, jaka jest szkoła polska na Litwie, na pewno powiemy, że to aktywna, współczesna, otwarta na innych placówka, którą lubią dzieci i do której mają zaufanie rodzice, powierzając jej swoje pociechy – mówiła podczas konkursu Rita Tamašunienė, starosta frakcji AWPL w Sejmie RL, podkreślając, że od lat polska szkoła jest placówką walczącą. - Szkoła przetrwała różne okresy: nauczania ideologicznego, walki z językiem ojczystym, komunizm, brak kadry pedagogicznej, z powodu zniszczenia inteligencji polskiej na Litwie, polskie szkoły walczyły o niepodległość kraju, idee demokracji, wolności słowa... Teraz zostały podpisane traktaty, ratyfikowane konwencje, ale szkoła polska na Wileńszczyźnie, w niepodległym kraju, nadal pozostaje na pozycji walczącej. I dlatego należą się jej podziękowania za to, że potrafi walczyć o najważniejsze – o przetrwanie i język ojczysty – podkreśliła posłanka, która wraz z zastępcą prezesa AWPL Wandą Krawczonok wręczyła uczestnikom konkursu upominki.

Dzisiejszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Jarosław Czubiński, ambasador RP w Wilnie, Stanisław Cygnarowski, konsul generalny RP w Wilnie, Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", którzy składali podziękowania polskim placówkom za wysokie osiągnięcia w edukowaniu uczniów oraz zorganizowaną pracę. Polskie placówki na Litwie od lat otrzymują wsparcie z Macierzy. Wszelkie konkursy, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, kolonie dla dzieci, renowacje i budowa szkół na Wileńszczyźnie – w tym wszystkim polskim szkołom na Litwie towarzyszy Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" oraz poszczególne jej oddziały.

Nagrody poszczególnym placówkom i nauczycielom wręczali: Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia „Macierz Szkolna", poseł na Sejm RL, Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", Stanisław Cygnarowski, konsul generalny RP w Wilnie, Wanda Krawczonok, zastępca prezesa AWPL, Artur Ludkowski, radny stolicy, dyrektor DKP w Wilnie, oraz radni z ramienia AWPL Samorządu Rejonu Wileńskiego, Samorządu m. Wilna, Samorządu Rejonu Solecznickiego, Samorządu Rejonu Trockiego z merami oraz kierownikami wydziałów oświaty na czele. Nagrody i ciepłe słowa wdzięczności zostały skierowane do nauczycieli polskich szkół Litwy od przedstawicieli Wyższej Szkoły Agronomicznej w Łomży, gdzie studiuje wielu uczniów z Wileńszczyzny. Tego popołudnia padło wiele podziękowań dla polskich szkół oraz dla nauczycieli, którzy te szkoły tworzą i, dzieląc się wiedzą z uczniami, potrafią zachęcić ich do osiągania nowych celów i pokonywania coraz to wyższych poprzeczek.

Z kolei prowadzący całe przedsięwzięcie, Czesława Szablińska i Stanisław Michalkiewicz, by umilić galę wręczania nagród, w trafnych sentencjach ujęli pracę pedagogów różnych przedmiotów. Z kolei na artystyczną nutę wystąpili właśnie wychowankowie tych najlepszych pedagogów. Kwartet smyczkowy pod kierownictwem Krzysztofa Stankiewicza wykonał utwory Michała Ogińskiego, Stanisława Moniuszki, Antoniego Vivaldiego. Przed publicznością wystąpili również laureaci tegorocznego konkursu recytatorskiego „Kresy" – Emilia Widtmann i Łukasz Kamiński.

Osobny koncert zaprezentowali uczniowie szkoły-laureatki im. J. I. Kraszewskiego – Jolanta Klenowska zagrała utwór M. K. Čiurlionisa, zaś Justyna Jurkojć wystąpiła w tańcach towarzyskich. Wszystkim nagrodzonym, laureatom i wyróżnionym swój występ zadedykowały także dwa zespoły z „Kraszewskiego": „Pierwiosnki" oraz „Melodia". Kierownikiem artystycznym obu zespołów jest Janina Stupienko, choreografem – Ksenia Frolenkowa. Fenomen obu zespołów polega na szczególnych więzach między członkami zespołów i na rodzinnej, serdecznej atmosferze, jaka między nimi panuje. Zespoły te łączą całe pokolenia: dzieci, młodzież studencką, rodziców oraz nauczycieli.

Teresa Worobiej

***
SPONSORZY: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą", Ambasada i Wydział Konsularny RP na Litwie, Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Warszawie, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna".

Prezentujemy wyniki konkursu:

W kategorii szkół miasta Wilna:

Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

W kategorii szkół miast rejonowych:

Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, rejon trocki

W kategorii szkół rejonowych:

Gimnazjum w Pogirach (pion polski), rejon wileński

Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim

Szkoły wyróżnione:

W kategorii szkół miasta Wilna:

1. Gimnazjum im. A. Mickiewicza
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II
3. Szkoła Średnia w Grzegorzewie

W kategorii szkół miast rejonowych:

1. Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

2. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

W kategorii szkół rejonowych:

1.Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach, rejon solecznicki

2.Szkoła Średnia w Rukojniach, rejon wileński

3. Szkoła Średnia w Ławaryszkach, rejon wileński

Wyróżnieni nauczyciele w XIX edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel":

POLONIŚCI:

1. Wanda Andruszaniec – Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Łucja Minowicz – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
3. Jolanta Pacyno - Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
4. Krystyna Witlicka – Szkoła Średnia w Mickunach, rejon wileński
5. Aldona Sudenis - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
6. Alicja Pieślak – Gimnazjum „Żejmiana" w Podbrodziu
7. Zofia Sokołowska – Gimnazjum w Ejszyszkach
8. Janina Snarska – Szkoła Srednia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

LITUANIŚCI:

1. Jolanta Zagurskienė – Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Ina Jurgelienė – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
3. Danute Visockienė - Gimnazjum im. A. Mickiewicza
4. Alina Ponomariova - Gimnazjum w Pogirach, rejon wileński
5. Irena Sutkevičienė - Szkoła Średnia w Rukojniach, rejon wileński
6. Daiva Ranonienė - Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace, rejon solecznicki
7. Valentina Nikitinienė – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
8. Renė Lučiūnienė – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

NAUCZYCIELE HISTORII:

1.Danuta Radewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Beata Kowalewska – Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
3. Rasa Jachimavičienė – Szkoła Średnia w Rukojniach
4. Krystyna Karpicz – Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
5. Albert Wołk - Szkoła Średnia w Ławaryszkach
6. Aleksander Pieszko – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
7. Zyta Jurgielewicz – Szkoła Średnia im. L. Narbutta w Koleśnikach
8. Alina Narkiewicz – Szk. Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
9. Laima Narodowskaja - Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
10. Romuald Piotrowski – Szkoła Średnia w Trokach

NAUCZYCIELE MATEMATYKI:

1. Alfreda Grycewicz – Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Teresa Stolarczuk - Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
3. Halina Strygo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
4. Ala Wakar - Szkoła Średnia w Grygiszkach
5. Irena Kalinowa - Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
6. Zenobia Mikielewicz - Szkoła Średnia w Bujwidzach
7. Jolanta Żigaite – Szkoła Średnia w Ławaryszkach
8. Wanda Raczyńska - Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
9. Helena Moroz - Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
10. Alicja Wołkowa – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
11. Filomena Pietkiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
12. Danuta Łozowska – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
13. Lilia Dulko – Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

1. Olga Nowicka – Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Rozalia Visockienė – Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
3. Aldona Babicienė – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
4. Irena Litwinowicz – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
5. Jolanta Nowosielska – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie

NAUCZYCIELE JĘZYKA ROSYJSKIEGO:

1.Tatiana Biskupska – Szkoła Średnia w Grzegorzewie
2. Józef Jałowik – Gimnazjum w Pogirach
3. Stanisława Kaczanowska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
4. Anna Walicka – Gimnazjum w Ejszyszkach
5. Danuta Anichowska – Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
6. Leokadia Kurylonok – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

***

Wyróżnione szkoły podstawowe w XIX edycji konkursu na najlepszą polską szkołę podstawową na Litwie (za wyniki w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2012/2013):

1. Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej

2. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

3. Szkoła Podstawowa w Podborzu w rejonie solecznickim

4. Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach w rejonie solecznickim

5. Szkoła Podstawowa w Mościszkach, w rejonie wileńskim

6. Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie w rejonie wileńskim

7. Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, w rejonie wileńskim

8. Szkoła Podstawowa w Wesołówce.

Wyróżnieni nauczyciele szkół podstawowych:

1. Lidia Wojtkiewicz - Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, nauczyciel matematyki
2. Krystyna Kalitkiewicz - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczyciel klas początkowych

3. Teresa Mojsiewicz - Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczyciel klas początkowych
4. Waleria Gerfolwedin - Szkoła Podstawowa w Mościszkach, nauczyciel matematyki
5. Zbigniew Sinkiewicz - Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, nauczyciel wychowania fizycznego
6. Olga Wołkowicka – Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie, polonista
7. Lilia Naruszewicz - Szkoła Podstawowa w Wesołówce, nauczyciel klas początkowych
8. Barbara Ligowska - Szkoła Podstawowa w Podborzu, nauczyciel biologii
9. Czesława Lewanowicz – Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach, wicedyrektor, nauczyciel historii

***

W tym roku przyznano wyróżnienie w nominacji „Aktywność w konkursach i olimpiadach":

1. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
2. Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie
3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
4. Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
5. Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
6. Szkoła Średnia im. Ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
7. Szkoła Średnia w Mickunach
8. Gimnazjum w Ejszyszkach
9. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
10. Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie
11. Szkoła Podstawowa w Mościszkach.

 

Komentarze   

 
#8 Wojciech Pl 2013-12-03 14:12
Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych! polska oświata to ważne ogniwo w utrzymywaniu polskości na Wileńszczyźnie, dlatego bardzo cieszy mnie że organizowane sa takie konkursy dające dodatkowe bodźce do doskonalenia się.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 etcetera 2013-12-02 09:51
polskie dziecko w polskiej szkole!!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 I.Statkevic 2013-11-28 09:05
Pozdrowienia szkolom w pogirach i w Bialej Wace.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 nauczyciel26 2013-11-27 23:25
Cytuję nauczyciel:
Panie Józefie, dlaczego w szkołach polskich mamy tylko 5 przedmiotów, gdzie jest geografia, chemia, biologia, dlaczego osiągięcia sportowe, muzyczne bądż plastyczne nie są brane pod uwagę?

no właśnie...gzie są pozostałe przedmioty...
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 nauczyciel 2013-11-27 20:54
Panie Józefie, dlaczego w szkołach polskich mamy tylko 5 przedmiotów, gdzie jest geografia, chemia, biologia, dlaczego osiągięcia sportowe, muzyczne bądż plastyczne nie są brane pod uwagę?
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 G.C. 2013-11-27 19:00
gratuluję szkołom, a w szczególności nauczycielom, którzy tą szkołę tworzą, są jej podstawą. Zaszczepić w młodych umysłach pęd do wiedzy to nie łatwa sztuka!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#2 K.Kransztadzki 2013-11-27 18:14
Polskie szkoły są lepsze niż litewskie nie tylko jeśli chodzi o poziom nauczania (wspomnę w tym miejscu badania dr Szejbaka, które dowiodły, że szkoły polskie są lepsze od sąsiadujących z nimi szkół litewskich), ale również dlatego, że wychowują. Jest to wychowanie w duchu patriotycznym, w duchu poszanowania wartości ogólnoludzkich i poszanowania drugiego człowieka. Smutny przykład Kasi Andruszkiewicz, która stała się swego rodzaju symbolem, pokazuje jak „kształtują” człowieka szkoły litewskie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#1 vega 2013-11-27 16:48
gratulacje dla wszystkich zwycięzców i wyróżnionych!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz