Opinie i komentarze

Opinie i komentarze

„Rośnie” poziom praworządności na Litwie. Ostatnio wzniósł się on w Sejmie na takie wyżyny dzięki staraniom rządzących konserwatystów i liberałów, że opozycja nie miała innego wyjścia, jak tylko opuścić w znak protestu salę obrad sejmowych.

Jako że wystosowaliście list z okazji świętowania naszej dumy, jaką to dumę prezentujemy na paradach równości w każdym czerwcu w Wilnie, my ludzie LGBT+ – wdzięczni za poparcie w nim naszych postulatów i żądań – piszemy swój list do was, ombudsmani z Norwegii i Finlandii (oraz Litwy, bo i nasza rzeczniczka włączyła się do akcji).

„Obserwując  tendencje demograficzne na Litwie powinniśmy bardzo się zaniepokoić”, powiedział na niedawnej konferencji w Wilnie profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego oraz pracownik naukowy Instytutu Badań Demograficznych im. Maksa Planka w Niemczech Domantas Jasilionis. Zdaniem naukowca, Litwa stoi obecnie na krawędzi katastrofy demograficznej.

To, co przeraża, to właśnie to, że zaczęliśmy żyć w świecie, w którym zatarta została granica między normą a patologią, między prawdą a kłamstwem, między dobrem a złem. W tym świecie to, co mierne, to co słabe, to, co jest brzydotą, zyskuje swoje prawo i przywilej obecności. To jest rzecz, która trochę urąga rozumowi, urąga też na pewno estetyce, urąga również zdrowemu rozsądkowi i wrażliwości na dobro – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk, wykładowca akademicki, we wtorkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Bardzo cieszy mnie fakt, że rozpoczęła się debata na temat wpływu smartfonów na nasze codzienne życie, a w szczególności na młode pokolenia. Mam nadzieję, że będzie ona zataczać coraz szersze kręgi społeczne, jednocześnie upowszechniając świadomość, że jako rodzice, wychowawcy i osoby odpowiedzialne za młode pokolenie mamy obowiązek zadawać ważne, niekiedy trudne pytania i szukać na nie możliwie najlepszych odpowiedzi” – podkreślał prof. Michał Michalski, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda złożył niespodziewaną wizytę w Kijowie. Tam jako pierwszy od rozpoczęcia wojny przywódca państwa wolnego świata przemawiał w Radzie Najwyższej, oklaskiwany na stojąco przez wybrańców ukraińskiego narodu. Takie wizyty przechodzą do historii i mogą zmieniać jej trudne karty.

Jeszcze w maju rząd i koalicja rządząca zamierzają powrócić do tematu związków partnerskich. Wśród setek problemów, z jakimi dziś zmagają się Litwini (drożyzna, inflacja, skutki pandemii, uchodźcy), dla rządu absolutnym priorytetem pozostaje przyjęcie Ustawy o neutralnych płciowo związkach partnerskich.

Część Polaków mieszkających poza granicami w ogóle nie jest Polonią. Takim przykładem są Polacy mieszkający na Litwie. Oni nigdy z Polski nie wyjechali, ale poprzez zmiany granic, to Polska po prostu wyjechała stąd. Zawsze żyliśmy u siebie – powiedział Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, lider Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja. Złożył też świąteczne życzenia dla Polaków w Macierzy i rozsianych po całym świecie.

3 maja Polacy na całym świecie świętowali Dzień Konstytucji, święto narodowe  przypominające o pierwszej demokratycznej Konstytucji uchwalonej przez Sejm Czteroletni w Warszawie. Święto narodowe Polaków na swój sposób zostało „odświętowane” też w Parlamencie Europejskim.

Elon Musk, miliarder i najbogatszy obecnie człowiek na planecie kupił Twittera, największą na świecie platformę mediów społecznościowych. Globalna lewica na tą hiobową wieść doznała szoku. – Kto teraz będzie kontrolować myśli milionów użytkowników Twittera, skoro Musk zapowiedział, że zniesie cenzurę i dopuści całkowitą wolność słowa – lamentuje.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 26 marca 2023

  V niedziela Wielkiego Postu

  J 11, 1-45

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Pewien człowiek z Betanii, miejscowości Marii i jej siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Maria zaś była tą kobietą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i swymi włosami wytarła Jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość: „Panie, ten, którego kochasz, jest chory”. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: „Ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki niej Syn Boży dozna chwały”. A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów: „Wróćmy znowu do Judei”. Uczniowie Mu powiedzieli: „Rabbi, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a Ty chcesz tam ponownie wrócić?”. Jezus im odparł: „Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Kto chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Kto natomiast chodzi nocą, potyka się, ponieważ nie ma w nim światła”. A gdy to powiedział, dodał: „Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu”. Uczniowie odrzekli: „Panie, jeśli usnął, to będzie zdrowy”. Jezus jednak powiedział tak o jego śmierci, uczniowie natomiast uważali, że mówił o zapadnięciu w sen. Oświadczył im więc otwarcie: „Łazarz umarł. Ale raduję się ze względu na was, abyście uwierzyli. Z tego właśnie powodu nie było Mnie tam, lecz teraz chodźmy do niego”. Tomasz, zwany Bliźniakiem, zawołał wtedy do współuczniów: „Chodźmy i my, aby razem z Nim umrzeć!”. Gdy Jezus tam dotarł, zastał go już od czterech dni leżącego w grobie. Betania zaś leżała w pobliżu Jerozolimy, w odległości około piętnastu stadiów. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła Mu naprzeciw, Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do Jezusa: „Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co tylko Go poprosisz”. Jezus jej rzekł: „Twój brat powstanie z martwych”. Marta odpowiedziała: „Wiem, że zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Jezus oświadczył jej: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?”. Marta odrzekła: „Tak, Panie! Wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat”. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała swoją siostrę Marię, mówiąc jej po kryjomu: „Nauczyciel jest tutaj i prosi cię”. Ona zaś, gdy to usłyszała, szybko wstała i pobiegła do Niego. A Jezus nie wszedł jeszcze do miejscowości, lecz pozostał tam, gdzie spotkała Go Marta. Również Żydzi, którzy przebywali w jej domu i pocieszali ją, poszli jej śladem, widząc, że zerwała się i wybiegła. Sądzili bowiem, że udała się do grobu, aby tam płakać. Tymczasem Maria dotarła do miejsca, gdzie zatrzymał się Jezus. Kiedy Go zobaczyła, upadła Mu do nóg i rzekła: „Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus zobaczył, że ona płacze, a także płaczą Żydzi, którzy z nią idą, wzburzył się wewnętrznie i był wstrząśnięty. Następnie zapytał: „Gdzie złożyliście go do grobu?”. Odparli: „Panie, chodź zobaczyć”. Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli: „Zobaczcie, jak go kochał”. Niektórzy zaś mówili: „Czy Ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł?”. Jezus, ponownie wzburzony, podszedł do grobu. A była to grota zastawiona kamieniem. Polecił więc: „Odsuńcie kamień!”. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: „Panie, już cuchnie. Nie żyje bowiem od czterech dni”. Jezus powiedział jej: „Czy nie zapewniłem cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz?”. I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się modlić: „Dziękuję Ci, Ojcze, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na otaczających Mnie ludzi, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”. Po tych słowach zawołał z mocą: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłoniętą chustą. Jezus polecił im: „Uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić!”. Wielu spośród Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24