Opinie i komentarze

Opinie i komentarze

Z inicjatywy m.in. Fundacji Społecznie Bezpieczni oraz firmy Henkel założono w noclegowni, prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, we Wrocławiu Pralnię Społecznie Odpowiedzialną. Proszek i pralki zasponsorowała niemiecka firma, która też dzięki swej hojności uznała się za powołaną do ingerowania w życie duchowe obdarowanych.

Od jakiegoś czasu główną formą ataku na Polskę są ataki na Kościół oraz na nasze symbole narodowe i artefakty. Atakowana jest rodzina, Częstochowa, a nawet miejsca typu Puszcza Białowieska, które każdemu Polakowi kojarzą się z tradycją i polskością. Następują ataki na symbole i kulturę.

Gdy dziś z wielkim zatroskaniem patrzymy na naszą ojczyznę, ale także na całą kulturę Zachodu, często zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak wiele zła i nieszczęść spotyka nas w naszych rodzinach, zakładach pracy. Katastrofa demograficzna wynikająca z woli nieposiadania potomstwa, liczne przykłady lekceważenia swej własnej tożsamości narodowej i cywilizacyjnej, a nawet swoista nienawiść do nich, powszechne skłócenie i waśnie niemalże wszystkich ze wszystkimi to przecież nasza codzienność. Wszystko, co dziś przeżywamy, a co przeżywa także Zachód, jest (jak uczył święty Jan Paweł II) efektem jednego – odwrócenia się od Pana Boga i wzgardzenia Nim – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski, rektor Akademii Zamojskiej, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

Panuje pewien chaos, który z jednej strony wynika z niewystarczającej wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z koronawirusem i o jego skutkach, a z drugiej – z chęci wykorzystania tej okazji do podporządkowania ludzi rygorom totalnej kontroli i ustanowienia rządu sprawującego nadzór, jak przyznają sami przedstawiciele „wielkiego resetu”. Klaus Schwab stwierdził, że koronawirus to szansa. Im się wydaje, że przy pomocy nowoczesnych środków komunikacji mogą stworzyć nowego człowieka na swój obraz i podobieństwo. A ja wcale nie chcę być stworzony ani zbawiony na obraz i podobieństwo Klausa Schwaba, Billa Gatesa, George’a Sorosa czy innych ludzi tego pokroju, którzy zgromadzili góry pieniędzy, ale innych nawołują do zaciskania pasa, podczas gdy sami latają do Glasgow prywatnymi odrzutowcami – wskazuje ks. kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w wywiadzie przeprowadzonym przez Instytut św. Bonifacego.

Wygwizdani

2022-01-22, 23:54

To już trzy dekady minęło od dramatycznych wydarzeń 13 stycznia, jakie miały miejsce u zarania naszej niepodległości. Zginęło wówczas z rąk okupantów 14 osób, dlatego tę tragiczną datę zawsze obchodzimy w skupieniu i zadumie.

Decyzja jest pozytywna i trzeba to wyraźnie podkreślić. Generalnie sprawy jednak nie rozstrzyga. Do zapisywania nazwisk zostały wprowadzone trzy litery: „w”, „x” i „q”. Polacy liter „x” i „q” raczej w nazwiskach nie mają, więc w zasadzie otrzymaliśmy jedną literę. W polskiej pisowni i gramatyce mamy o wiele więcej liter, naliczyliśmy ich 9 (ć, ł, ń, ó, ś, ź, ż, dź, dż), które nie pojawiają się w alfabecie litewskim (…), tak więc nazwiska większości Polaków w dalszym ciągu nie będą zapisywane oryginalnie” – powiedział europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin, w środowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Początek nowego roku na Litwie zdecydowanie minie pod agendą pisowni nazwisk. Stało się tak za przyczyną rządzących, którym wreszcie zechciało się chcieć zająć się projektem Ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk i – być może – to chcenie nie będzie tylko chceniem (choć,  rzecz najoczywistsza,  gwarancji żadnych nie ma). A ponadto rząd w osobie minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej operatywnie rozprawił się z problemem nazwisk osób transpłciowych, cokolwiek to oznaczałoby. Minister sprawiedliwości, nie pytając zdania Sejmu, jednozgodnie podpisała rozporządzenie, na mocy którego osoba biologicznie męska będzie mogła pozyskać imię i nazwisko żeńskie, i – rzecz jasna –  odwrotnie osoba żeńska nabędzie też analogiczne prawo.

Równo przed 30 laty – podczas wizyty na Litwie ministra spraw zagranicznych Polski Krzytsztofa Skubiszewskjiego w dniach 12-14 stycznia 1992 roku – w Wilnie została podpisana Deklaracja o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Litewską.

Cena wolności

2022-01-13, 13:57

W dniu 13 stycznia Litwa obchodzi Dzień Obrońców Wolności. Tragiczne i heroiczne styczniowe dni oraz determinacja ludzi – zginęło 14 osób – tradycyjnie upamiętnia się zapaleniem świec w oknach oraz ognisk w miejscach, gdzie się rozgrywały najbardziej dramatyczne wydarzenia. Powracając pamięcią do tragicznych wydarzeń sprzed 31 lat warto przypomnieć o postawie Polaków na Litwie w obliczu sowieckiego zagrożenia.

Minął nam szybciej niż zwykle pandemiczny rok 2021. Nastąpił rok 2022. Jaki będzie? Z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam w nim zmierzyć się?

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Sobota, 25 czerwca 2022 

    Łk 2, 41-51

    Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

    Rodzice Jezusa każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał On dwanaście lat, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. A gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. Siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Gdy Go zobaczyli, zdziwili się. Matka powiedziała do Niego: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie”. On im odpowiedział: „Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swym sercu.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24