Waldemar Tomaszewski krok po kroku buduje jedność i siłę polskiej wspólnoty na Wileńszczyźnie

2020-10-09, 20:30
Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Dr Bogusław Rogalski Dr Bogusław Rogalski

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin to uczciwość i służba drugiemu człowiekowi. To najlepiej oddaje, czym jest partia prowadzona przez Waldemara Tomaszewskiego. Jest on dobrym organizatorem i ma dalekosiężną wizję polityczną. Krok po kroku buduje on jedność i siłę polskiej wspólnoty na Wileńszczyźnie – powiedział w piątkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja dr Bogusław Rogalski, ekspert ds. Litwy.

11 i 25 października odbędą się wybory parlamentarne na Litwie, w których wybranych zostanie 141 posłów do Sejmu. Dr Bogusław Rogalski wyjaśnił, że „system wyborczy na Litwie jest systemem mieszanym”.

– Wybiera się 71 posłów w okręgach jednomandatowych, w tym 1 mandat wybierają obywatele mieszkający poza Litwą. Natomiast 70 posłów wybiera się z ogólnolitewskiej listy partyjnej. To dobry system, ponieważ przybliża mieszkańców w okręgach jednomandatowych, daje im bezpośrednią możliwość wyboru swoich reprezentantów. Natomiast lista partyjna ma wpływ na to, że odpowiedzialność za kraj biorą te ugrupowania, które tworzą koalicję rządową i przedstawiają konkretny program – powiedział gość Radia Maryja.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin cieszy się na Litwie dużą popularnością. Doradca ds. międzynarodowych w Parlamencie Europejskim zaznaczył, że „jest to dobra zmiana na tamtejszej scenie politycznej”.

– Gdybym miał jednym zdaniem scharakteryzować tę polską partię – która jest fenomenem na skalę światową, jeśli chodzi o mniejszość narodową – to AWPL-ZChR to uczciwość i służba drugiemu człowiekowi. To najlepiej oddaje, czym jest partia prowadzona przez Waldemara Tomaszewskiego. Jest on dobrym organizatorem i ma dalekosiężną wizję polityczną. Krok po kroku buduje on jedność i siłę polskiej wspólnoty na Wileńszczyźnie. (…) To jedyna partia na litewskiej scenie politycznej, która wprost odwołuje się do nauki społecznej Kościoła, wartości chrześcijańskich, prorodzinnych, prospołecznych, która jako jedyna wprost broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To AWPL-ZChR jest tą partią, która broni tradycyjnej rodziny i walczy o sprawiedliwość społeczną, a także uczciwą politykę – wskazał dr Bogusław Rogalski.

Gość „Aktualności dnia” podkreślił, że „AWPL-ZChR ma jednego europosła. Jest nim lider Waldemar Tomaszewski. Ma też własny, ośmioosobowy klub w litewskim Senacie, co jest dużym osiągnięciem, bo to 6 proc. w skali całego parlamentu”.

– Partia ma obecnie dwóch ministrów, ponieważ AWPL-ZChR współtworzy obecny rząd litewski. To są bardzo ważne ministerstwa – spraw wewnętrznych, transportu i komunikacji. Ma dwóch merów, samodzielnie rządząc w dwóch rejonach – wileńskim i solecznickim. W kilku rejonach Litwy AWPL-ZChR współrządzi, w tym w mieście stołecznym Wilnie. (…) Chcę pokazać w jaki sposób budując na wartościach można zbudować ugrupowanie, które ma realne przełożenie na politykę litewską i europejską – zaznaczył ekspert ds. Litwy.

www.RadioMaryja.pl

 

Komentarze   

 
#19 G.C. 2020-10-15 18:24
Waldemar Tomaszewski to prawdziwy lider wszystkich Polaków na Litwie, a jego wizytówką jest ciężka i uczciwa praca na rzecz obywateli, a także umiejętność jednoczenia. Dobry lider to skarb. Pozdrawiam!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#18 Marek 2020-10-09 23:52
Najlepsze co możemy zrobić to w niedzielę samemu głosować na listę 8 czyli AWPL/ZCHR i zachęcać do tego samego innych, tak aby nasza reprezentacja w nowym Seimasie była liczna i mocna.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#17 Jan 2020-10-09 23:06
Program AWPL zawiera cały szereg bardzo konkretnych propozycji.

W przyszłej kadencji partia proponuje wypłacanie "trzynastej" emerytury przed świętami Bożego Narodzenia w wysokości 200 euro (projekt już przeszedł pierwsze głosowanie w Sejmasie), 120 euro comiesięcznie dla każdego dziecka, 200 euro dla rodzin wspieranych socjalnie, zapewnienie darmowych leków dla osób od 70. roku życia (od 1 lipca tego roku dla osób w wieku powyżej 75 lat leki z listy refundacyjnej są darmowe). Przyznanie seniorom bezpłatnych leków zostało zrealizowane na skutek inicjatywy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Ponadto AWPL będzie zabiegała o zmniejszenie VAT do 5 proc. na artykuły żywnościowe, a także o to, by osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie miesięczne płaciły symboliczny podatek w wysokości 1 euro.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#16 czytelnik 2020-10-09 23:04
W programie AWPL - ZChR wiele uwagi poświęcono sprawiedliwości społecznej, zawarte w nim zostały ponadto propozycje zmniejszenia liczby posłów ze 141 do 101. Kolejną propozycją jest zwiększenie w przyszłej kadencji finansowania kierowanego na utrzymanie dróg lokalnych co najmniej do 40 proc. ogólnej sumy.
AWPL dąży do dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami: i Łotwą, i Polską, i Rosją, i Białorusią.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#15 R.W. 2020-10-09 23:01
Wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka – oto główne hasła AWPL-ZChR, które jednocześnie są motorem napędowym codziennych działań.
Mocna rodzina oparta na chrześcijańskich wartościach jest podstawą przetrwania społeczności, szczególnie w Europie, która przecież wyrosła na greckiej kulturze, rzymskim prawie i chrześcijańskich wartościach właśnie. Widzimy do czego prowadzi życie pozbawione tego fundamentu, gdy zlaicyzowana Europa Zachodnia załamuje się pod naporem ekspansji muzułmańskiej. Stąd konieczność swoistego odrodzenia duchowego. Ten kierunek na Litwie wytycza AWPL-ZChR, konsekwentnie promując zdrową tradycyjną rodzinę, cywilizację życia (według wytycznych św. Jana Pawła II), oparcie na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, które służą każdemu człowiekowi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#14 Etna 2020-10-09 22:53
Pod przewodnictwem Waldemara Tomaszewskiego, dobrego organizatora mającego wrodzony zmysł polityczny, Akcja zaczęła odnosić kolejne sukcesy wyborcze. Stała się wyjątkiem i dobrym przykładem dla wszystkich organizacji polonijnych na świecie. Nie ma drugiego takiego kraju, w którym Polacy byliby tak dobrze zorganizowani, mieli wpływ na bieżącą politykę kraju poprzez własną frakcję parlamentarną, posiadając dwa ważne ministerstwa, rządząc samodzielnie w dwóch rejonach, współrządząc w czterech, w tym w stolicy, Wilnie, i mając przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Takich sukcesów nie mają ani 10-milionowa Polonia w USA, ani też paromilionowa społeczność polska w Niemczech. Przewodniczący partii sprawił jeszcze jedną ważną rzecz – otworzył drzwi do współpracy nie tylko z innymi mniejszościami narodowymi, lecz także z wyborcami litewskimi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#13 Janusz 2020-10-09 22:52
AWPL-ZChR zawsze była partią z zasadami i ma renomę najuczciwszej siły politycznej na Litwie. Ugrupowanie pokazało, że wytrwałą pracą organizacyjną wszystkich jej członków można dojść do rzeczy, wydawałoby się, niemożliwych.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 Lista nr 8!!! 2020-10-09 22:50
Naprzód Polacy!!! Naprzód AWPL-ZChR!!! W JEDNOŚCI SIŁA!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 wileński 2020-10-09 22:48
Warto wspomnieć, że kiedy koalicja liberałów i konserwatystów z gracją buldożera wurzuciła dzieci ze szkoły na Antokolu to właśnie AWPL-ZChR nie dała za wygraną. „AWPL-ZCHR miała pryncypialną pozycję, że polska szkoła na Antokolu musi być“ – podkreślał przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski.

Benkunskas i Simasius nawet ignorowali prawomocny wyrok sądu w sprawie przywrócenia polskiej szkoły. Warto o tym pamiętać podczas trwających wyborów!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 Belfer 2020-10-09 22:36
Pragnę wspomnieć, że kiedy toczył się największy bój o polskie szkoły, gdy liberałowie i konserwatyści zamachnęli się na szkoły mniejszości narodowych przyjmując w 2011 roku fatalne zmiany w ustawie oświatowej, to nie kto inny jak Waldemar Tomaszewski i AWPL stali na czele faktycznego oporu i z wielką determinacją walczyli w obronie polskiego szkolnictwa. Sam Tomaszewski koordynował działania w tym wiece i strajki, zbiórkę ponad 60 tysięcy podpisów skierowanych do prezydent Litwy, jak również interweniował na forum Parlamentu Europejskiego i zebrał dla nas wiele podpisów poparcia od europosłów z różnych krajów. Z pomocą wielu odważnych i zdeterminowanych osób z AWPL, ZPL, Macierzy Szkolnej, nauczycieli, rodziców i innych którzy nas wsparli, udało się zahamować złe tendencje i uratować polskie szkoły. Dzięki temu dziś mamy całkiem dobrą sieć szkół i aż 36 długich gimnazjów (10 procent w skali kraju) w których nasze dzieci i młodzież mogą się uczyć w polskim języku ojczystym od pierwszej do dwunastej klasy. To są bardzo konkretne i wielkie osiągnięcia polskiej społeczności.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Poniedziałek, 16 maja 2022 

    J 17, 20-26

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział: „Proszę Cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we Mnie dzięki ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno. Podobnie jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, tak i oni niech będą w Nas, aby świat uwierzył, że to Ty Mnie posłałeś. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we Mnie – niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty Mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, pragnę, aby ci, których Mi powierzyłeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą Mnie obdarzyłeś. Umiłowałeś Mnie bowiem przed stworzeniem świata. Sprawiedliwy Ojcze! Świat Cię nie poznał, Ja jednak Cię poznałem. I oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką Mnie umiłowałeś, i abym Ja był w nich”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24