Program wyborczy AWPL-ZChR bazuje na chrześcijaństwie, wartościach rodziny oraz na dbaniu o najsłabszych członków społeczeństwa. To fenomen na litewskiej scenie politycznej

2020-09-12, 12:38
Oceń ten artykuł
(10 głosów)
Dr Bogusław Rogalski Dr Bogusław Rogalski

Program wyborczy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin bazuje przede wszystkim na kwestiach związanych z podkreśleniem chrześcijaństwa, z podkreśleniem wartości rodziny, z podkreśleniem dbania o najsłabszych członków społeczeństwa – mówił dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, w piątkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Wybory do Sejmu Republiki Litewskiej (Seimasu) odbędą się 11 października. Ewentualna druga tura w okręgach jednomandatowych odbędzie się 25 października. Waldemar Tomaszewski przedstawił program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Jest to program, który bezpośrednio odnosi się do wartości chrześcijańskich i fundamentów wiary.

Gość Radia Maryja wskazał, że program Związku Chrześcijańskich Rodzin jest przede wszystkim: chrześcijański, prorodzinny i prospołeczny.

– Mówiąc o Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin trzeba powiedzieć, że jest to fenomen na litewskiej scenie politycznej. To ugrupowanie zaczynało dawno temu jako partia mniejszości narodowej. Następnie stało się partią regionalną. A obecnie jest partią ogólnokrajową, posiadającą w parlamencie 8-osobową frakcję pod własną nazwą i mając 2 ministrów w obecnym rządzie litewskim. Partia zarządza samodzielnie w dwóch rejonach Litwy: w wileńskim i solecznickim, a w kilku innych współrządzi w koalicji, w tym mając wicemera stolicy Wilna i współrządząc samorządem wileńskim. Ponadto ma swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. Tam właśnie europosłem jest pan Waldemar Tomaszewski. Ma też przedstawicieli w Radzie Europy – powiedział dr Bogusław Rogalski.

AWPL-ZChR to partia jednocząca różnych ludzi dobrej woli na litewskiej scenie politycznej oraz jest reprezentantem polskich spraw na Litwie.

– Żadna wspólnota polska na świecie nie jest tak dobrze zorganizowana jak Polacy na Litwie. Nawet 10-milionowa wspólnota polska w Stanach Zjednoczonych czy 2-milinowa w Niemczech nie ma tylu przedstawicieli, nie ma w ogóle przedstawicieli na szczeblach władzy, nie mówiąc już o współuczestniczeniu w rządzeniu państwem. Dlatego program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin bazuje przede wszystkim na kwestiach związanych z podkreśleniem chrześcijaństwa, z podkreśleniem wartości rodziny, z podkreśleniem dbania o najsłabszych członków społeczeństwa. To się dzieje w myśl maksymy św. Augustyna: >>Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu<<. To jest główne motto działalności AWPL-ZChR, tej polskiej partii na Litwie. Motto, które jest podkreślane przez charyzmatycznego lidera Polaków litewskich, który opiera swoją działalność i działalność partii właśnie na tym zawołaniu. Mam na myśli Waldemara Tomaszewskiego, który konsekwentnie od lat buduje siłę polskiej wspólnoty, jednoczy wszystkich Polaków, ale też i inne mniejszości narodowe, które doświadczały dyskryminacji na Litwie – zaznaczył doradca Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Gość audycji „Aktualności dnia” podkreślił, że jest przekonany, że pozycja partii AWPL-ZChR na Litwie się umocni, ponieważ „coraz więcej Litwinów głosuje na to ugrupowanie, widząc w AWPL-ZChR obrońców tych, którzy potrzebują wsparcia”.

– Stąd prorodzinny program, który został przedstawiony przez lidera AWPL-ZChR, jest bardzo nowoczesnym, otwartym, prospołecznym programem na potrzeby wszystkich obywateli litewskich. Dzięki polskiej partii AWPL-ZChR doszło do ocieplenia relacji polsko-litewskich. To właśnie to, że są w rządzie litewskim sprawiło, że relacje są lepsze niż były dawniej, ponieważ obecny rząd nie stosuje takich metod, jak poprzednie rządy nacjonalistyczne, konserwatywne spod znaku Landsbergisa, nie stosuje metod dyskryminacyjnych – wskazał dr Bogusław Rogalski.

Rozmówca Radia Maryja zaakcentował, że program partii AWPL-ZChR jest programem, który jest mocno zakorzeniony w wartościach patriotycznych, ale także w wartościach chrześcijańskich.

– Jest to program bardzo nowoczesny, a jednocześnie bardzo mocno wspierający rozwiązania prospołeczne, na które mieszkańcy Litwy czekają od dawna. I tylko AWPL-ZChR wychodzi naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom. Między innymi dzięki AWPL-ZChR doszło do obrony szkolnictwa choćby mniejszości narodowych, polskiego szkolnictwa na Litwie. Na Litwie dzięki AWPL-ZChR mamy obecnie 10 proc. gimnazjów (tj. od klasy 1 do 12) z polskim językiem nauczania. Jest ich 36, a wcześniejsze rządy litewskie zakładały, że ma ich być 13. To wielki sukces. Dzięki AWPL-ZChR i uczestnictwu w obecnym rządzie rodziny litewskie otrzymują wsparcie, a największe wsparcie otrzymują rodziny wielodzietne, to jest popieranie właśnie tego chrześcijańskiego programu. Dodatkowo AWPL-ZChR składało propozycje ustawy chroniącej życie od poczęcia do naturalnej śmierci – jest ona już po pierwszym czytaniu w litewskim parlamencie – podsumował prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Całość rozmowy z udziałem dr. Bogusława Rogalskiego z piątkowej audycji „Aktualności dnia” można odsłuchać niżej:

www.RadioMaryja.pl

 

Komentarze   

 
#33 AWPL-ZCHR to uczciwość i służba drugiemu człowiekowi 2020-10-09 20:17
Radio Maryja, 9 października, gość audycji "Aktualności dnia" dr Bogusław Rogalski:

– Gdybym miał jednym zdaniem scharakteryzować tę polską partię – która jest fenomenem na skalę światową, jeśli chodzi o mniejszość narodową – to AWPL-ZCHR to uczciwość i służba drugiemu człowiekowi. To najlepiej oddaje, czym jest partia prowadzona przez Waldemara Tomaszewskiego. Jest on dobrym organizatorem i ma dalekosiężną wizję polityczną. Krok po kroku buduje on jedność i siłę polskiej wspólnoty na Wileńszczyźnie. (…) To jedyna partia na litewskiej scenie politycznej, która wprost odwołuje się do nauki społecznej Kościoła, wartości chrześcijańskich, prorodzinnych, prospołecznych, która jako jedyna wprost broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To AWPL-ZCHR jest tą partią, która broni tradycyjnej rodziny i walczy o sprawiedliwość społeczną, a także uczciwą politykę – wskazał dr Bogusław Rogalski.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#32 Wilniuk 2020-10-09 10:06
AWPL-ZChR naprawdę łączy ludzi.
Na AWPL głosują Polacy, inne mniejszości narodowe, ale też sami Litwini - w okręgu jednomandatowym niemenczyńskim na kandydatkę AWPL będzie głosował premier Litwy Saulius Skvernelis i jego rodzina.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#31 wolski 2020-10-02 21:25
Program wyborczy AWPL jest nowoczesny i niezwykle szeroki, dotyczy różnych sfer życia kraju i jego mieszkańców. To program "do przodu" czyli rozwojowy, skierowany na przyszłość, a jednocześnie szanujący dokonania poprzednich pokoleń (stąd rozwiązania dla rodzin, seniorów, emerytów). Można powiedzieć, że nie ma takiej ważnej dziedziny życia, która nie byłaby ujęta w założeniach programowych, z którymi AWPL idzie do najbliższych wyborów parlamentarnych. Dlatego już dziś życzę powodzenia i później realizacji tych ambitnych założeń w nowym sejmasie republikańskim.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#30 Teresa 2020-09-25 10:30
Prorodzinny program AWPL-ZChR jest bardzo nowoczesnym, otwartym, prospołecznym programem nakierowanym na potrzeby wszystkich mieszkańców kraju. W dużej mierze jest to program podobny do tego, który w Polsce realizuje obóz zjednoczonej prawicy. Niektóre rozwiązania bazują na tych, które już się sprawdziły w Polsce i z powodzeniem funkcjonują. Oczywiście są one modyfikowane z zgodzie z lokalnymi litewskimi uwarunkowaniami.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#29 E.A. 2020-09-23 20:02
Cytuję motto:
Maksyma św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu", jest mottem działalności AWPL-ZChR.
Z wiary chrześcijańskiej i Dekalogu wychodzą proste i jasne wskazówki jak żyć i jak postępować. AWPL wypełnia je w praktycznym działaniu na rzecz drugiego człowieka. Akcja Wyborcza traktuje te wyzwania bardzo poważnie, jako zobowiązanie by troszczyć się i służyć innym.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#28 Aleks 2020-09-21 19:44
Wierzę, że kolejne wybory zakończą się sukcesem. Wszelkie rzekome naprędce wymyślane "alternatywy" to kolejne próby zamachu na jedność nas Polaków.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#27 Ewa Warszawa 2020-09-16 13:47
Wilniucy są znakomicie zorganizowani i skuteczni w działalności politycznej oraz społecznej. Należycie pielęgnują bogate polskie dziedzictwo Ziemi Wileńskiej. Dziękuję i gratuluję, życząc jednocześnie udanych i zwycięskich wyborów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#26 jan71 2020-09-16 13:11
Cytuję Wojciech PL:
Mieszkańcy Wileńszczyzny są ludźmi mądrymi i dokonują mądrych wyborów i stąd biorą się te wszystkie sukcesy, których mogą Polakom na Litwie pozazdrościć rodacy rozsiani po całym świecie :)

Niedawno Waldemar Tomaszewski został wybrany na kolejną kadencję przewodniczącego AWPL-ZChR. To pod jego przewodnictwem Akcja Wyborcza z partii mniejszości narodowej, następnie z partii regionalnej, przekształciła się w partię ogólnolitewską. AWPL to wielu wspaniałych przedstawicieli w klubie sejmowym, samorządowcy którzy rządzą i współrządzą rejonami w tym m. stołecznym Wilnie, to nasz europoseł nieprzerwanie od 2009 r. Mamy też przedstawiciela w Radzie Europy. To są osiągnięcia, których nie ma żadna inna wspólnota polska na świecie. O tym trzeba mówić głośno i to trzeba doceniać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#25 W.Litwin 2020-09-15 22:05
Jak przed każdymi wyborami tak i teraz następują różne ataki wymierzone w AWPL i próby podziału polskiej społeczności. Znowu trwa "promocja" jakichś ponoć innych "Polaków", którzy niby stają w opozycji do AWPL, a tak naprawdę są tylko figurantami na listach litewskich. Promuje takie wynalazki od wielu lat radio ZW niejakiego Okinczyca, a teraz jeszcze do tej nagonki dołączyli konserwatyści przez wygłupy jakiegoś Tapinasa.
Na szczęście Polacy nie są głupi i nie dadzą się nabrać na takie prymitywne numery. Konserwom chodzi tylko i wyłącznie własną reklamę i o pozbawienie polskiej społeczności mocnego przedstawicielstwa w Seimasie i rządzie Litwy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#24 mieszkaniec 2020-09-15 22:02
Na facebooku radia ZW masowo blokują wszystkie komentarze osób, które odpowiadają w sposób kulturalny i rzeczowy na kłamliwe i szkalujące artykuły albo po prostu mają inne zdanie niż Okinczyce, Radcenki, Pukszty i Balcewicze.

To jest karykatura wolności słowa, łamanie prawa do dyskusji i wstydliwie nierzetelne dziennikarstwo - w stylu radzieckim Panie Okinczyc!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 18 maja 2022 

    J 15, 1-8

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, mój Ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we Mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam przekazałem. Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala. Jeśli będziecie trwać we Mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, że przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24