Etos polskiego nauczyciela

2018-01-25, 15:47
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
dr Bogusław Rogalski, politolog dr Bogusław Rogalski, politolog

Przez Polskę przetacza się fala dyskusji o zmianach w systemie oświaty, ale najważniejsze pytania związane są z jakością nauczania, dotyczą nauczycieli, jacy powinni być, na jakich wartościach powinni się opierać? Wbrew pozorom odpowiedź jest prosta. Polscy i polonijni nauczyciele, bo na sprawę trzeba patrzeć szerzej ze względu na to, że poza Macierzą żyje prawie 20 milionów Polaków, muszą być wierni wielowiekowej tradycji opartej na etosie polskiego nauczyciela, który głęboko oparty jest na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Etos polskiego nauczyciela wyrasta z tysiącletniej, chrześcijańskiej kultury Narodu i brał zawsze udział w zaszczepianiu wartości patriotycznych i chrześcijańskich w Narodzie.

W starożytnej Grecji ethos, czyli obyczaj, oznaczał postawę człowieka przejawiającą się w jego postępowaniu moralnym, szczególnie w stosunku do innych ludzi. Z postawy tej można było odczytać normy, jakimi się kierował, hierarchię wartości czy światopogląd, jaki wyznawał. Wartości te składały się na moralny obraz danego człowieka, sumowały się w pewien wzorzec, sposób bycia, styl postępowania, czyli etos. Etos nauczyciela zajmował zawsze szczególną pozycję, zwłaszcza w Polsce, określał przywilej przynależności do elity społecznej, ale też nakładał szczególny obowiązek zachowania wysokiej kultury bycia.

Każdy nauczyciel i wychowawca winien być przekonany o swojej niezwykle szlachetnej i ważnej społecznie misji wychowania młodego pokolenia. Nauczyciel jako człowiek ważnej społecznie misji edukacyjnej ma prezentować sobą wartości, które przekazuje dzieciom i młodzieży, ma być dla nich żywym wzorem dojrzałej osobowości, prawej, szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej za siebie i za innych. W aspekcie ogólnym, osobowym, powinien starać się o wysoki stopień kultury osobistej. Oznacza to systematyczny obowiązek pracy nad sobą, rozwój zainteresowań wyższych, pogłębianie horyzontów myślowych, co umożliwi mu rozwiązywanie podstawowych problemów światopoglądowych i egzystencjalnych. Nauczyciel jako człowiek ma też obowiązek troszczenia się o prawidłowe działanie własnego sumienia przez pogłębianie znajomości norm moralnych i konsekwentne realizowanie ich we własnym życiu.

Wysoce eksponowana rola społeczna nauczyciela, szacunek i zaufanie, jakiego doświadcza, a także ponadprzeciętne oczekiwania pod adresem jego postawy powodują, że jest odbierany w danym środowisku jako konkretny wzorzec. Dobry nauczyciel, kierując się dojrzałym sumieniem, oddając się bez reszty swoim obowiązkom, staje się dla swoich uczniów także takim wysokim wzorem. Etos polskiego nauczyciela wyrasta z tysiącletniej, chrześcijańskiej kultury Narodu i brał zawsze udział w zaszczepianiu wartości patriotycznych i chrześcijańskich w Narodzie. Dopiero barbarzyństwo komunizmu po drugiej wojnie światowej zakłóciło ten proces. Wyjątkową misję polskiego nauczyciela mają do wypełnienia pedagodzy polonijni i polscy nauczyciele na Kresach. Nauczyciele polonijni mają też wyjątkowe obowiązki, oprócz nauczania języka polskiego i przekazywania wiedzy o polskiej historii i kulturze, pomagają także rozwijać poczucie polskiej tożsamości u dzieci. To wielka odpowiedzialność wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. Dostrzegł to polski parlament wyrażając swoje zdanie w specjalnej uchwale: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje niniejszą uchwałę w przekonaniu o szczególnych zasługach nauczycieli polonijnych jako ambasadorów polskości w świecie. Sejm RP wyraża głęboką wdzięczność za tę pracę, często wykonywaną w niełatwych warunkach, a tak ważną dla rozbudzania i utrwalania poczucia tożsamości narodowej dzieci i młodzieży żyjących poza Polską.”

Jakie zatem zadanie ma polski nauczyciel w kraju i poza granicami, w tym na Kresach, także na Wileńszczyźnie? Odpowiedzi warto poszukać w słowach Jana Pawła II, które skierował do nauczycieli w Łowiczu 4 czerwca 1999 roku mówiąc: „Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy. Stoicie przed trudnym i poważnym wyzwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni szukają wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu Narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne Narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości Narodu. Nie można służyć dobrze Narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj.” Nic dodać, nic ująć.

dr Bogusław Rogalski, politolog

Komentarze   

 
#28 patriota 2018-02-13 23:12
do rodzic

zgadzam się z tobą, w kazdej polskiej szkole i w Macierzy i na świecie powinno się ten artykuł dać do przeczytania nauczycielom, by jednych umocnić, drugich upomnieć.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#27 rodzic 2018-02-07 20:34
wspaniały artykuł. Traktuje o zasadach zapomnianych/zapominanych
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#26 Efekt 2018-02-04 20:57
Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu Narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować.

Dokładnie tak panie Rogalski. Ma Pan rację w całej rozciągłości.
i tak to wygląda na Wileńszczyźnie
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#25 Rodzic 2018-01-31 21:42
"Wyjątkową misję polskiego nauczyciela mają do wypełnienia pedagodzy polonijni i polscy nauczyciele na Kresach. Nauczyciele polonijni mają też wyjątkowe obowiązki, oprócz nauczania języka polskiego i przekazywania wiedzy o polskiej historii i kulturze, pomagają także rozwijać poczucie polskiej tożsamości u dzieci. To wielka odpowiedzialność wobec przeszłych i przyszłych pokoleń."

Drodzy nauczyciele: dziękuję Wam z całego serca za trud jaki wkładacie, aby wychować kolejne pokolenia Polaków w wierze i kulturze naszych Ojców
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#24 Wanda 1982 2018-01-30 21:14
Cytuję Jagmin:
Jak to dobrze,że na Wileńszczyźnie dzięki aktywnej obronie polskiej oświaty przez ZPL, AWPL/ZCHR i Macierz Szkolną mamy polskie szkoły, które na bardzo wysokim poziomie kształcą nasze dzieci i młodzież, to dzięki oświacie polskość na kresach przetrwa na zawsze. Chwała tym którzy bronią zawsze polskich szkół.

Sama ukończyłam polską szkołę w Wilnie i potwierdzam co tu napisał Jagmin, polskie szkoły sa bardzo potrzebne, to jest wysoka jakość, patriotyzm i duma, dlatego moje dzieci też posłałam do polskiej szkoły by wyrosły na uczciwych i porządnych ludzi.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#23 słowa prorocze 2018-01-29 20:12
Manipulacja zbiera obfite żniwo także wśród nauczycieli i wychowawców. Fałszywa antropologia, która rozpowszechnia konsekwentnie przez różnorodne media tzw. beztresowe teorie wychowawcze, tkwi głęboko w świadomości i w codziennej praktyce wielu pedagogów. Przy tym znajdują oni wsparcie ze strony władz reprezentujących dane opcje polityczne. Znamy te "lekcje manipulacyjne" z przeszłości. Byli nauczyciele, którzy łatwo znajdowali swoje miejsce w komunizmie, a dziś potrafią być elastyczni w liberalizmie. Po upadku marksistowskiej ideologii, manifestowali swoje "przekonania religijne", a gdy obecnie kurs się zmienił, to zaczynają usuwać z programów wychowawczych w imię tolerancji, demokracji, wolności wszelkie akcenty religijne, moralne, patriotyczne. Ci nauczyciele zostali już uchwyceni przez media manipulacyjne; ich rola sprowadza się do niezaangażowanego przedstawienia różnych, często sprzecznych ze sobą postaw moralnych. Wybór decyzji pozostawia się dziecku.

W takim duchu nieustannie pracują również media, emitując spektakle prowokujące młodocianych do samowoli, relatywizmu moralnego; dziecko może decydować, co dobre a co złe moralnie. Oczekiwania wielu pedagogów czy nawet rodziców, że dziecko samo rozwiąże kwestie moralne i religijne, opierają się na błędzie antropologicznym.

TEKST z 2002 ROKU!!!
http://www.niedziela.pl/artykul/5609/nd/Etos-nauczyciela-to-prawosc
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#22 słowa prorocze 2018-01-29 20:10
"Każdy nauczyciel i wychowawca winien być przekonany o swojej niezwykle szlachetnej i ważnej społecznie misji - wychowania młodego pokolenia. Systemy totalitarne zawsze dążą do tego, by z nauczycieli uczynić posłuszne narzędzia do rozpowszechniania swoich ideologii, przez co przyczyniają się do spadku ich autorytetu. Do niedawna przeżywaliśmy tego rodzaju działania. System komunistyczny manipulował edukacją i wychowaniem bez ograniczeń i bez jawnego sprzeciwu ze strony pedagogów. Można było sobie tylko pomarzyć o czasach, kiedy nauczyciele wszystkich szczebli, od szkolnych po akademickie cieszyli się wielkim autorytetem. Był on w pełni zasłużony z uwagi na etos, jaki w zdecydowanej większości prezentowali. Etos ten wyrażał się w wielkiej prawości tych ludzi, a jednocześnie w głębokim ich przekonaniu o wielkiej roli, jaką spełniają.

Ten etos został zniszczony, autorytet nauczyciela zdeptany. Czy jest szansa na jego odbudowę dziś? W rzeczywistości polskiej byłaby szansa, gdyby nie nowe zagrożenia, jakie płyną z Zachodu. Nurty liberalne jawnie kwestionują jakikolwiek sens pracy wychowawczej. Do tego dołączyło się lekceważnie zadań społecznych nauczycieli, często rzucanie na nich niesprawiedliwych oskarżeń, a także odbieranie im sankcji, które mogłyby zapewnić w szkole dyscyplinę, absolutnie niezbędną do realizowania procesów wychowawczych. Ta liberalizacja w nauczaniu i w wychowaniu przenika polskie szkoły."

S. Bernadeta Lipian
Edycja przemyska 11/2002
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#21 gość 2018-01-29 20:05
"Nudni nauczyciele, którzy nie potrafią przekazywać wiedzy w atrakcyjny sposób, są ogromnym zagrożeniem dla edukacji! Przypominają roboty, zaprogramowane do wykonania określonych czynności. A edukacja jest kreowaniem umysłów."
Autor: Philip Zimbardo
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#20 Stan 2018-01-29 16:42
Wychowanie to wielka odpowiedzialność wobec przeszłych i przyszłych pokoleń, od której nie wolno się uchylać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#19 Ania 2018-01-29 13:47
To jest powszechnie znana prawda, że od wychowania młodzieży zależy przyszłość narodu. Dlatego tak ważne jest przygotowanie nauczycieli i ich postawa.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Niedziela,
  17 stycznia 2021 

  2 niedziela zwykła

  J 1, 35-42

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jan stał na drugim brzegu Jordanu, a wraz z nim dwóch jego uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: „Oto Baranek Boży!”. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich: „Czego szukacie?”. Oni rzekli: „Rabbi – to znaczy nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, zobaczcie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał. I w tym dniu pozostali u Niego. Działo się to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata, Szymona, i oznajmił mu: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefas”, to znaczy Piotr.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24