Pierwsza Dama zachęca uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą do udziału w II edycji Konkursu Recytatorskiego „Słowem – Polska”. O statuetkę Małżonki Prezydenta RP mogą ubiegać się młodzi rodacy, uczący się języka polskiego w placówkach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Małżonka prezydenta RP zainicjowała Konkurs Recytatorski „Słowem-Polska” skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. O nagrodę Małżonki Prezydenta RP ubiegało się 720 młodych rodaków uczących się języka polskiego w 45 krajach ich zamieszkania na całym świecie. Podczas czwartkowego finału pierwsza dama spotkała się on-line z uczestnikami i laureatami konkursu, wśród których znalazła się uczennica polskiej szkoły w Wilnie – Diana Savanevičiūtė z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

W dniach 26-31 marca odbył się konkurs recytatorski „Święto poezji” dla uczniów klas 1-4 szkół rejonu wileńskiego. Celem konkursu było upowszechnienie piękna języka ojczystego, rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury dziecięcej.

W poniedziałek, 7 grudnia, rozpoczęły się finały 29. konkursu recytatorskiego dla Polaków z zagranicy Kresy. Weźmie w nich udział 25 uczestników z 9 krajów, w tym z Litwy. Finały potrwają do 12 grudnia.

„Poezja jest światem przeżyć i refleksji”.
Ks. Jan Twardowski

W Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu 2 maja  odbył się I Konkurs Recytatorski im. Przemysława Poźlewicza zorganizowany przez Fundację „Na Obcej Ziemi.

Wiersze, to jeszcze jeden sposób mówienia do innego człowieka i do samego siebie. Trzeba z nimi obcować już od najwcześniejszych lat i wciąż na nowo odkrywać w nich coś pięknego.

Rekorodowa liczba uczestników wzięła udział w tegorocznych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Kresy” w rejonie wileńskim.

Młodzi recytatorzy z całej Wileńszczyzny zjechali się dziś do Wilna na krajowy finał XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”.

Emil Szostak z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie trafił do grona laureatów 25. Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Zagranicy „Kresy” w Białymstoku. Główną nagrodę zdobyła recytatorka z Czech.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 26 stycznia 2022 

  Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie

  Mk 4, 1-20

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostawał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie. A ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. I mówił: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!”. Kiedy był na osobności, ci, którzy z Nim byli, razem z Dwunastoma, pytali Go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im: „Wam powierzono tajemnicę królestwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia”. Powiedział do nich: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jak więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. Tymi «koło drogi», gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których – skoro usłyszą słowo – zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym – to ci, którzy, gdy usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali; kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami – to ci, którzy słuchają słowa, ale codzienne troski, ułuda bogactwa i inne pożądania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej – to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24