Każdego roku Dom Polski w Nowych Święcianach organizuje kolonie dla dzieci z polskich rodzin. Celem tych kolonii jest wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym poprzez kształtowanie cech osobowości, postaw i zachowań powszechnie wskazanych i akceptowanych społecznie, poznawanie regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego, historii i kultury, tradycji i obyczajów, zabytków, nauka spędzania czasu wolnego w aktywny i zdrowy sposób, pogłębienie znajomości języka polskiego, integracja dzieci, nawiązywanie nowych znajomości, stworzenie radosnego, pogodnego nastroju przez zabawę i czynny wypoczynek, nauka samodzielności.

13-osobowa grupa sportowców ze Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego wzięła udział w 8-dniowych koloniach „Lato z Polską 2021” w Ostrowi Mazowieckiej, finansowanych przez samorządy powiatowe oraz samorząd województwa mazowieckiego.

Wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė, poinformowała, że pomimo wciąż obowiązujących zakazów związanych z kwarantanną, stolica przygotowuje się do lata i przeprowadzi konkursy na projekty letnich obozów dla dzieci.

– Bardzo ważnym jest dla nas, że przyjrzycie się bliżej temu, jak Polska wygląda dziś i jak wspominamy historię i opiekujemy się miejscami pamięci, jak dużą wagę przywiązujemy do dzisiejszego rozwoju Polski – powiedział wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk uczestnikom programu „Polska jest w Tobie”.

25 czerwca-12 lipca br. w Gimnazjum w Awiżeniach były zorganizowane półkolonie letnie w ramach projektu Przygotowanie i realizacja półkolonii dla dzieci polskich na Litwie”.

W Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach w dniach 10-28 czerwca 2019 roku były organizowane półkolonie letnie w ramach projektu Przygotowanie i realizacja półkolonii dla dzieci polskich na Litwie”. Projekt został dofinansowany ze środków Senatu RP, dzięki współpracy i pomocy Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży – prezes Hanka Gałązka.

Od 22 czerwca do 3 lipca, na zaproszenie władz miasta Kielce, 20-osobowa grupa uczniów Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie wzięła udział w XIII Letniej Szkole Kultury, Historii i Języka Polskiego. Udział w koloniach był nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce i konkursach.

W czerwcu w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach dla klas 6-IG zostały zorganizowane półkolonie letnie pt. „Poznanie historii kluczem do przyszłości, celem których było wszczepienie uczniom wartości patriotycznych i zapoznanie z historią poprzez nietradycyjnie prowadzone zajęcia, rozwijanie kreatywności, zdolności współpracy i komunikacji.

W niedzielę, 26 sierpnia, w Domu Polskim w Nowych Święcianach odbyło się zamknięcie kolonii letnich. Dzieci z Podbrodzia, Nowych Święcian i Święcian w czasie ich trwania miło i twórczo spędzały czas.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotykał się z dziećmi m. in. z Litwy, które przebywają na koloniach w Łebie, Jarosławcu i Sztutowie. Wypoczynek zorganizowany został przy wsparciu finansowym Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Strona 1 z 3

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 2 października 2022 

  27 Niedziela zwykła

  Łk 17, 5-10

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Apostołowie prosili Pana: „Wzmocnij naszą wiarę!”. A Pan powiedział: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście temu krzewowi morwy: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, to by was posłuchał. Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola: „Chodź zaraz i zasiądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję. Ty będziesz jadł i pił potem”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: „ Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24