Łączy nas przyjaźń

2022-06-09, 12:10
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Delegacja nauczycieli z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie  12-15 maja gościła z wizytą w partnerskiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie. W trakcie pobytu odbyły się spotkania z wójtem Gminy Białe Błota panem Dariuszem Fundatorem i przedstawicielami Rady Gminy, dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym; rozmowy na tematy związane z wymianą doświadczeń i planowaniem dalszej współpracy.

Współpraca między naszymi placówkami została zapoczątkowana w roku 2014. Od tego czasu staramy się ukierunkowywać się na działalność w zakresie wymiany doświadczeń edukacyjnych i kulturowych. Realizujemy wspólne projekty. Wzajemne kontakty nie ograniczają się tylko do wymiany pomiędzy szkołami, uczniowie zawierają przyjaźnie, korespondują ze sobą. Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami zawodowymi, prowadzą pokazowe lekcje, prezentują różnorodne metody i formy pracy. Tak więc byliśmy na lekcji języka polskiego, którą przeprowadziła pani Justyna Wamka, zademonstrowała pracę z uczniami metodą krytycznego myślenia. Lekcje otwarte miały też panie: z geografii - Daria Makowska i nauczania początkowego - Alicja Machnio. Podczas lekcji mieliśmy okazję obserwować różnorodne metody aktywizowania uczniów przez nauczycieli: sensorycznego, emocjonalnego, werbalnego, intelektualnego. Byliśmy też z wizytą w prywatnym przedszkolu Zakątek Przedszkolaka. Mieliśmy okazję zwiedzić bardzo nowoczesne przedszkole, dopasowane do potrzeb najmniejszych, gdzie mogą wszechstronnie rozwijać się, bawić się i uczyć.

Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie Targów „Lato na Wsi” w Minikowie, na które zaprosił nas przewodniczący Rady Gminy Białe Błota pan Jacek Grzywacz.

Niezwykłych przeżyć dostarczył nam koncert pt. XV Koncert Nieśmiertelny. Uczniowie i ich nauczyciele zaprezentowali prawdziwy kunszt artystyczny. Gościem specjalnym koncertu był pan Rafał Blechacz, pianista, zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina. Trudno ująć w słowa przeżycia, których doświadczyliśmy podczas koncertu. Był to zachwyt. Maestro podzielił się z nami siłą emanującą z muzyki, ciepłem, a zarazem delikatnością i mocą. Były to chwile piękna, podczas których nie baliśmy się łez, emocji, uśmiechu, marzeń…

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie panu Mirosławowi Donarskiemu za zaproszenie, wartościowy program pobytu, całemu Gronu Pedagogicznemu za życzliwość, ciepłe przyjęcie.  Mamy nadzieję, że dana wizyta będzie inspiracją do nowych działań.

Ilona Herman

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 9 sierpnia 2022 

  Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

  Mt 25, 1-13

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: «Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: «Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną». Ale rozsądne odpowiedziały: «O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie». Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: «Panie, panie, otwórz nam!». Lecz on im odpowiedział: «Zapewniam was, że was nie znam». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24