Gimnazjum w Rudominie gościło młodzież z pięciu krajów

2022-04-14, 10:18
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Gimnazjum w Rudominie gościło młodzież z pięciu krajów Fot. archiwum szkoły

W Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie od roku 2021 do 2023 trwa realizacja projektu Erasmus + pt. Back in time with an old photo. Połączył on młodzież z takich krajów jak: Polska, Litwa, Czechy, Włochy, Bułgaria oraz Turcja. W dniach 4-9 kwietnia gościliśmy młodzież z wyżej wymienionych państw. Projekt ma na celu pobudzać aktywność poznawczą uczniów oraz chęć do samokształcenia się. Dać też możliwość poznania rówieśników z różnych części Europy.

Uczniowie aktywnie włączyli się w działalność projektową. W sposób praktyczny mogli wykorzystać zdobytą wiedzę, zaprezentować swoje umiejętności. Dobrym tego sposobem był koncert, zorganizowany na powitanie kolegów z różnych państw. Wystąpiły zespoły folklorystyczne: „Rudomianka”, „Hałas”, szkolny chór „Jaskółeczka”. Na zakończenie koncertu uczniowie zorganizowali pokaz mody, zainspirowany starą fotografią. Zadaniem było zaprezentować „stroje pradziadków”, a więc to, co zdjęcie ocaliło od zapomnienia, jak powiedział ks. Jan Twardowski: „Tylko fotografie nie liczą się z czasem”. Pokaz mody był swoistą podróżą w czasie. Fotografia bowiem to nie tylko zjawisko artystyczne, ale też środek oddziaływania na świadomość kulturową i wyobraźnię.

Kolejna działalność to warsztaty kulinarne. Każdy zespół miał za zadanie przygotować dania ze swojej kuchni regionalnej. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, uczniowie pomagali jeden drugiemu, wymieniali się doświadczeniem, obserwowali, aktywnie uczestniczyli w procesie przyrządzania dań. Końcowy efekt to wspólna degustacja. Na stole znalazły się rogaliki, strudle, muffinki, kibiny, tureckie słodycze. Uczestnicy projektu mieli też możliwość zwiedzić Wilno i Troki. Porównać zabytki i obiekty upamiętnione na starej fotografii z ich współczesnym wizerunkiem.

Warto zaznaczyć, że była to już kolejna wizyta projektowa. Nad przebiegiem programu czuwała i koordynowała projekt nauczycielka języka angielskiego Joanna Lachowicz. Udało jej się stworzyć zintegrowany zespół, w którym uczniowie i nauczyciele uczą się współpracy i gromadzą doświadczenie.

Praca dydaktyczna jest zjawiskiem złożonym i wielopoziomowym. Jednym z jej podstawowych celów jest ukształtowanie człowieka twórczego, wynalazczego i odkrywczego. Ważne jest pobudzanie ciekawości świata w młodym człowieku. Uczeń nie może być bierny, aby proces przyswajania wiedzy był efektywny, młodzi ludzie powinni mieć warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, mieć też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w różnych dziedzinach życia. W tym celu bardzo pomocną metodą jest projekt, przewiduje on bowiem współpracę, realizację ciekawych zadań oraz możliwość rozwijania różnorodnych kompetencji.

Ilona Herman

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 9 sierpnia 2022 

  Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

  Mt 25, 1-13

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: «Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: «Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną». Ale rozsądne odpowiedziały: «O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie». Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: «Panie, panie, otwórz nam!». Lecz on im odpowiedział: «Zapewniam was, że was nie znam». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24