Wspólna inicjatywa w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie

2021-06-21, 18:27
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wspólna inicjatywa w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie fot. Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

16 czerwca w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca odbyła się ogólnoszkolna konferencja pt. „Realizacja i podsumowanie programu Lions Quest”.

Dany projekt jest realizowany w naszym gimnazjum od dwóch lat, obejmuje klasy od 5 do IIG i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobieganie zjawiskom, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia takim jak przemoc, agresja, cyberprzemoc, presja ze strony rówieśników, uleganie złym wpływom i nawykom. Spotkaliśmy się, żeby podsumować nasze działania, podzielić się doświadczeniem i wrażeniami. Wspólna inicjatywa połączyła uczniów, wychowawców, dołączyła do nas pedagog socjalny.

Koordynator konferencji i pomysłodawca, wicedyrektor Honorata Romanowska w słowie wstępnym zaznaczyła jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, przyjazna atmosfera – wpływa to bowiem na stan emocjonalny każdego z nas. Zatem potrzeba bezpieczeństwa należy do najważniejszych, najbardziej podstawowych potrzeb psychicznych.

Moderatorami konferencji byli Agata Romanowska uczennica klasy IIGb i Kirił Sokołow uczeń klasy IIGa. Wystąpienia natomiast przygotowali przedstawiciele klas od 5 do IG. Uczniowie zaprezentowali rozległy zakres tematyczny, starannie i twórczo podeszli do zadania. Wystąpienia były w formie przemówień, filmików i prezentacji. Poruszały aktualne dla młodzieży tematy. Cieszy fakt, iż uczniowie zwrócili uwagę, że w wychowaniu i kształceniu istotne są takie wartości, jak tolerancja, poszanowanie odmiennych opinii, miłość bliźniego, przeciwstawianie się egoizmowi oraz różnego rodzaju objawom przemocy, zdrowy tryb życia, pozytywne postrzeganie świata. Końcowym etapem konferencji była ewaluacja, uczniowie chętnie zabrali głos, podzielili się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami.

Dyrektor gimnazjum Żaneta Jankowska podkreśliła, że Program Lions Quest ma charakter edukacyjno-prewencyjny. Szkoła jest miejscem, gdzie uczeń każdego dnia ma okazję obserwować, doświadczać i uczyć się tego, co jest ważne w życiu i w kontakcie z drugim człowiekiem, a różnego rodzaju programy prewencyjne, kampanie społeczne pomagają uporać się z problemami, rozwiązywać konflikty, uczą życia.

Taki właśnie cel towarzyszył naszej konferencji.


Ilona Herman, naucz. ekspert jęz. polskiego
I

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Poniedziałek, 3 października 2022 

    Łk 10, 25-37

    Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

    Pewien znawca Prawa wystąpił i podchwytliwie zapytał Jezusa: „Nauczycielu, co powinienem czynić, aby otrzymać życie wieczne?”. On mu odrzekł: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak samego siebie”. Powiedział mu: „Odpowiedziałeś poprawnie. Czyń tak, a będziesz żył!”. On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, powiedział: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili, i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął go z daleka. Podobnie i lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powiedział: «Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał». Jak sądzisz, który z tych trzech okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów?”. On odpowiedział: „Ten, który okazał mu miłosierdzie”. Jezus powiedział do niego: „Idź i ty czyń podobnie”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24