Strefowy konkurs wiedzy o ruchu drogowym

2019-03-29, 11:22
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Strefowy konkurs wiedzy o ruchu drogowym fot. organizatorów

Na co dzień wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Chcemy się czuć bezpiecznie, a to wymaga znajomości i przestrzegania ustalonych zasad przez wszystkich uczestników ruchu, a takimi są też uczniowie.

Aby wiedza o zasadach ruchu drogowego była trwalsza, organizowany jest konkurs, który ma za zadanie przybliżyć uczniom naukę bezpiecznego poruszania się na drodze. Szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drodze do i ze szkoły.

Właśnie taki konkurs odbył się 26 marca w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach. Objął on uczniów klas początkowych szkół strefy niemeńczyńskiej. W konkursie wzięły udział 4-osobowe drużyny z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach oraz naszego gimnazjum – tzn. im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach.

Organizatorką konkursu była nauczycielka klas początkowych Anna Fedorowicz.

Uczestnicy konkursu wykazywali się wiedzą dotycząca podstawowej znajomości znaków drogowych, umiejętnością rozwiązywania sytuacji w ruchu drogowym na makietach oraz analizowaniu wideo zadań.

Uczniowie zademonstrowali też, jak praktycznie umieją przechodzić przez jezdnię na nieregulowanym przejściu dla pieszych oraz jak korzystać z odblasków.

„Egzamin” pokazał, że wszyscy uczestnicy są dobrze obeznani z podstawowymi zasadami uczestnictwa w ruchu drogowym.

Za dobre wyniki sprawdzianu każda drużyna została nagrodzona dyplomem uznania oraz upominkami. Po podsumowaniu wyników jury wyłoniło zwycięzcę. Zostali nimi uczniowie drużyny z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie i tym samym zakwalifikowali się do poziomu rejonowego konkursu.

Anna Fedorowicz
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 1 kwietnia 2020

  V Tydzień Wielkiego Postu


  J 8,31-42

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

  Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»”.

  Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”.

  W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.

  Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”.

  Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca-Boga”.

  Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24