„Wiele narodów pod jednym dachem”

2016-11-21, 11:05
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
„Wiele narodów pod jednym dachem” Fot. archiwum organizatorów

„Naród żyje, dopóki język jego żyje” – te słowa Karola Libelta najkrócej i najistotniej oddają znaczenie języka ojczystego w życiu człowieka i społeczeństwa.

Język to nieodłączny element określonego narodu, warunek jego istnienia i funkcjonowania.

Powyższe słowa można zastosować jako przesłanie krajowego projektu pt. „Wiele narodów pod jednym dachem”, który był zrealizowany dzięki współpracy czterech placówek oświatowych: Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, Dom Litewski w Wilnie, Progimnazjum Sietuva w Wilnie, Gimnazjum Simnas w r. olickim.

Kierownikiem niniejszego projektu jest wicedyrektor ds. nauczania Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie Honorata Romanowska. Z jej inicjatywy wyżej wspomniane szkoły zgłosiły się do konkursu pt. „Bądźmy razem”, który już od czterech lat jest realizowany przez Litewskie Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów, a finansowany przez litewskie Ministerstwo Oświaty. Cieszymy się, że przygotowany przez grupę roboczą program projektu trafił do pierwszej dziesiątki.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia były zaplanowane trzy spotkania. Otwarcie odbyło się w Simnasie koło Olity. Uczestnicy projektu mieli okazję zgłębić wiedzę o kulturze regionalnej Dzukii. Odbyły się zróżnicowane zajęcia. Nastąpiły prezentacje szkół i uczestników. Należy zaznaczyć, że projekt skupił uczniów o bardzo różnej narodowości. Tak więc dokonywano prezentacji w językach: litewskim, polskim, rosyjskim, hiszpańskim, greckim, arabskim, gruzińskim, ukraińskim. Nie zabrakło też mowy gestów. Następnie odbyły się zróżnicowane zajęcia twórcze; poznaliśmy technikę wykonywania plecionek z trzciny, wycinanek, można było też zrobić tzw. wstęgę narodową. Nie obyło się bez śpiewów, tańców i degustacji dań regionu dzukijskiego.

Kolejne spotkanie miało miejsce w Wilnie. Uczestnicy projektu z przewodnikiem zwiedzali Wilno, Starówkę, świątynie, Cmentarz Antokolski. Następnie odbyło się spotkanie w Domu Litewskim w Wilnie.

Zakończenie projektu i galowy koncert miały miejsce w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie dnia 15 listopada br. Uczestnicy projektu mogli wypróbować siebie w roli nauczycieli oraz zaprezentować i przeprowadzić przygotowaną przez siebie lekcję języka ojczystego. Odbyły się lekcje języka polskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, arabskiego, chińskiego, gruzińskiego, greckiego, ukraińskiego. Było to niezwykłe doświadczenie zarówno dla uczniów, którzy po raz pierwszy występowali w roli nauczyciela, ale też dla pedagogów i gości, którzy przybyli na święto. Udział w lekcjach wziął st. specjalista Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Jarosław Subocz, dyrekcja, nauczyciele z partnerskich szkół i, wiadomo, uczniowie. Następnie odbyły się warsztaty artystyczno-twórcze: muzyczne, taneczne, wycinanki, zajęcia z ceramiki.

Podsumowaniem był uroczysty koncert, który swą obecnością zaszczycili liczni goście: Ona Czepulieniene – st. specjalista Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy, Jarosław Subocz - starszy specjalista Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, Józef Szatkiewicz - starosta Gminy Rudomińskiej, Ramunas Moniuszka - dyrektor Gimnazjum „Ryto“ w Rudominie, Irena Bylińska - dyrektor Żłobka – przedszkola w Rudominie.

Podczas święta uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty i wyniki wspólnej pracy. Śmiało można stwierdzić, że koncert stał się piękną refleksją i zakorzenieniem się w tradycję i kulturę poszczególnych narodów, pełen dostojeństwa, budzący poczucie więzi i świadomości, że więcej nas łączy niż dzieli.

Celem projektu było przede wszystkim ustalić czy tożsamość narodowa i lokalna jest nadal ważną wartością i jaka jest jej rola w dobie globalizacji.

Projekt utwierdził nas w przekonaniu, że uczniowie chcą i potrafią kultywować i szanować składniki tożsamości narodowej: język, kulturę, tradycje, symbole narodowe. Najważniejsze, że potrafią z szacunkiem i tolerancją odnosić się do rówieśników, przedstawicieli innych narodowości. Symbolem naszego święta stały się flagi narodowe, które uroczyście zostały wniesione do auli przed rozpoczęciem koncertu, a było ich osiemnaście.

Na zakończenie pani Ona Czepulieniene powiedziała, że niniejszy projekt jak najbardziej oddawał sens i istotę pierwotnego pomysłu projektu pt. „Bądźmy razem“, odznaczył się artyzmem, gdyż głównym akcentem była wielokulturowość i wielojęzyczność.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu oraz gościom.

Nauczyciel metodyk języka polskiego Ilona Herman
Starszy nauczyciel języka polskiego Alina Miłosz

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24