Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa uczestniczy w projekcie programu Erasmus+K2 pt. „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych".

Na zakończony 3 grudnia nabór ofert w konkursie dotacyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" wpłynęło prawie 500 ofert, informuje Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W ciągu dwóch lat uczestnicy projektu „FVF: Friendship via Flavor – Flavor via Friendship" przeżyli niesamowitą przygodę, odwiedzając szkoły partnerskie w miastach: Lengen (Niemcy), Czeskie Budziejowice (Czechy), Caltanissetta (Włochy) i Antalia (Turcja) oraz goszcząc partnerów z zagranicy w swoim mieście Niemenczyn w rejonie wileńskim.

W dniach 7 – 11 września uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach wraz z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kielcach wzięli udział w projekcie „Polak i Litwin – młodzi obywatele".

Ambasada RP w Wilnie informuje o zasadach składania projektów na 2016 rok.

26 instytucji - studia filmowe, biblioteki, muzea i archiwa - otrzymało dofinansowanie na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego. Narodowy Instytut Audiowizualny ogłosił wyniki tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Łączna kwota dotacji wynosi 8,4 mln zł.

Uporządkowanie terenu szpitala solecznickiego i zbudowanie infrastruktury dzielnicy za szpitalem to najlepszy projekt zrealizowany w latach 2007-2013 w Litwie Południowej.

„Jesteśmy zachwyceni Litwą, młodzieżą, którą poznaliśmy, cieszymy się, że udało się nam zapoznać z kulturą i tradycjami różnych krajów oraz stworzyć wspólnotę ludzi otwartych i chętnych do współpracy" – w taki sposób mówiła młodzież z Litwy, Łotwy, Polski i Gruzji. 28 uczniów z tych krajów wzięło udział w międzynarodowym projekcie unijnym „Erasmus +" pt. „CULTURBALL" i spędziła 10 dni na Wileńszczyźnie.

Strona 12 z 12

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 7 lutego 2023 

    Mk 7, 1-13

    Ewangelii według świętego Marka

    Wokół Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku nauczycieli Pisma, którzy przybyli z Jerozolimy. Zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów jedli chleb nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, zanim nie umyją rąk. Również kiedy wracają z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych przepisów, które przejęli i zachowują, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Pytali Go więc faryzeusze i nauczyciele Pisma: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują zgodnie z tradycją starszych, lecz jedzą chleb nieczystymi rękami?”. On odparł im: „Słusznie prorokował Izajasz o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci Mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode Mnie. Daremnie jednak cześć Mi oddają, głosząc pouczenia, które są ludzkimi nakazami». Odrzucając przykazanie Boże, trzymacie się ludzkiej tradycji”. Dalej mówił im: „Zręcznie uchylacie przykazanie Boże, aby tworzyć własną tradycję. Mojżesz powiedział: «Otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę». A także: «Kto złorzeczy ojcu lub matce, podlega karze śmierci». Wy natomiast twierdzicie: «Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, co oznacza: to, co miałem dać tobie na utrzymanie, ofiarowałem Bogu», to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca czy dla matki. Przeinaczacie w ten sposób słowo Boże na rzecz waszej tradycji, której się poddaliście. I wiele podobnych rzeczy czynicie”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24