Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu wraz z Litewską Federacją Pływacką zwraca uwagę na bezpieczne zachowanie się nad wodą i wzywa wszystkich – dzieci i dorosłych – do przestrzegania podstawowych zasad, które pomagają zapobiegać poważnym obrażeniom, a nawet uratować życie.

Instytucje szkolnictwa wyższego będą mogły otrzymać dofinansowanie na przekwalifikowanie nauczycieli, a pół tysiąca nauczycieli będzie mogło zdobyć kwalifikację z innego przedmiotu lub specjalizacji pedagogicznej. Na ten cel przeznaczono prawie 1,5 mln euro z inwestycji UE.

Minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius proponuje, aby uczniowie uczący się obecnie zdalnie, wrócili do szkoły na co najmniej dwa tygodnie.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu proponuje zakończyć rok szkolny 1 czerwca, ale po tej dacie szkoły mogłyby podjąć decyzję o kontynuowaniu nauczania nieformalnego i indywidualnych konsultacji uczniów.

Rząd Litwy na wniosek Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu zatwierdził wstępną liczbę miejsc finansowanych przez państwo na studiach w uczelniach wyższych w 2020 r.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu w środę ogłosiło, że szkoły dobrze oceniły wprowadzony w ubiegłym roku etatowy model wynagrodzenia, a zarobki pedagogów dalej rosną.

Darmowa oferta kulturalna dla uczniów uzupełniła się o 600 nowych usług – aktualnie dzieci i młodzież szkolna mogą skorzystać z 1 700 rozmaitych imprez, zajęć edukacyjnych – poinformowało we wtorek Ministerstwo Kultury.

Pochodząca z Jawniun prof. dr Jolanta Urbanowicz została nowym wiceministrem oświaty, nauki i sportu. W resorcie Algirdasa Monkevičiusa będzie odpowiadała m.in. za kształcenie ogólne – poinformowało we środę Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

Minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius oświadczył dzisiaj po spotkaniu z przedstawicielami szkół i samorządów, że nie planuje skrócenia roku szkolnego.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu proponuje finansować na Litwie studia młodych osób, które przyjechały ze strefy działań wojennych w Ługańsku i Doniecku na Ukrainie.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 14 kwietnia 2021

    J 3, 16-21

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do Nikodema: „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne – jako dokonane w Bogu”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24