Wydrukuj tę stronę

Konkurs dla tłumaczy polskiej i litewskiej literatury

2019-08-30, 14:52
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Konkurs dla tłumaczy polskiej i litewskiej literatury Fot. materiały prasowe

Wzajemnemu poznawaniu się narodów służy w dużej mierze kultura. Muzyka i sztuka przemawiają językiem uniwersalnym, lecz do zrozumienia literatury sąsiadów potrzebny jest już dobry tłumacz. Na Litwie wciąż brakuje tłumaczy literatury polskiej na język litewski i litewskiej na polski. W celu wsparcia początkujących tłumaczy i zachęcenia ich do podjęcia trudu literackiego przekładu na język sąsiada, organizowany jest konkurs „Amat victoria curam” (Zwycięstwo wymaga troski).

Współpraca polsko-litewska w zakresie wzajemnej popularyzacji literatury pięknej rozwija się intensywnie dzięki coraz częstszym kontaktom pisarzy, wydawców i redakcji czasopism literackich, a także festiwalom literatury i działalności akademickich ośrodków filologicznych. Jeden z nich, Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego, obchodzi w tym roku ćwierćwiecze działalności. Mimo ogromnych wysiłków wkładanych w kształcenie polonistów i lituanistów, wciąż brakuje na Litwie rąk do trudnej i wymagającej pracy tłumacza. Przekłada się to na niewielką liczbę tłumaczonych na język sąsiada książek dostępnych na Litwie i w Polsce. Rozwój polsko-litewskich kontaktów literackich i wydawniczych wymaga zaangażowania coraz większej liczby nowych, zwłaszcza młodych tłumaczy.

Dlatego też wileńskie instytucje akademickie i twórcze – Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego ze wsparciem Orlen Lietuva oraz Instytutu Polskiego w Wilnie organizują pierwszy otwarty konkurs dla tłumaczy literatury polskiej na język litewski i literatury litewskiej na język polski pod hasłem „Amat Victoria Curam”, czyli „Zwycięstwo wymaga troski”. Konkurs stanowi ważny element obchodów 25-lecia Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego i 10-lecia Krajowego Stowarzyszenia Literatów Polskich, instytucji zasłużonych dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie literatury.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: przekładu litewskich utworów literackich na język polski oraz przekładu polskich utworów literackich na język litewski. Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie przez uczestników tłumaczeń fragmentów utworów polskich autorów, które dotąd nie były publikowane w przekładzie litewskim bądź utworów autorów litewskich, dotychczas nie wydanych w Polsce. Oceni je komisja złożona z doświadczonych tłumaczy literatury.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a nagrodzone przekłady zostaną opublikowane w polskiej i litewskiej prasie literackiej. Wręczenie nagród odbędzie się w Wilnie pod koniec listopada na uroczystej gali literackiej, podczas której zostaną publicznie zaprezentowane nagrodzone przekłady.

Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich tłumaczy zamieszkałych na stałe na Litwie, bez ograniczeń wiekowych, którzy nie mają jeszcze w dorobku wydań książkowych własnych przekładów. Prace konkursowe należy złożyć lub wysłać pocztą do 30 września 2019 r. do siedziby Związku Pisarzy Litwy w Wilnie. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych organizatorów.

Amat victoria curam

Konkurs dla tłumaczy literatury polskiej i litewskiej

Regulamin

1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
a) przekład litewskich utworów literackich na język polski,
b) przekład polskich utworów literackich na język litewski.

2. Udział w obu kategoriach konkursu jest otwarty dla wszystkich tłumaczy zamieszkałych na Litwie, bez ograniczeń wiekowych, którzy nie mają w dorobku wydań książkowych własnych przekładów. Każdy uczestnik może wziąć udział w obu kategoriach konkursu.

3. Warunki udziału w kategorii a) – przekład litewskich utworów literackich na język polski:
a) Uczestnik jest zobowiązany do przełożenia na język polski utworu lub utworów literackich powstałych w języku litewskim bądź fragmentów dłuższych utworów, które dotąd nie zostały opublikowane w języku polskim. Uczestnik sam wybiera teksty do tłumaczenia.
b) Łączna objętość tłumaczonych tekstów powinna się mieścić w granicach od 5 400 do 7 200 znaków (3-4 standardowe strony maszynopisu po 1 800 znaków) tekstu zwartego lub od 40 do 60 wersów tekstu wierszowanego.
c) Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wydruku tekstów oryginalnych oraz podania ich autorów i tytułów, a także maszynopisu przekładu tych samych tekstów na język polski.

4. Warunki udziału w kategorii b) – przekład polskich utworów literackich na język litewski:
a) Uczestnik jest zobowiązany do przełożenia na język litewski utworu lub utworów literackich powstałych w języku polskim bądź fragmentów dłuższych utworów, które dotąd nie zostały opublikowane w języku litewskim. Uczestnik sam wybiera teksty do tłumaczenia.
b) Łączna objętość tłumaczonych tekstów powinna się mieścić w granicach od 5 400 do 7 200 znaków (3-4 standardowe strony maszynopisu po 1 800 znaków) tekstu zwartego lub od 40 do 60 wersów tekstu wierszowanego.
c) Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wydruku tekstów oryginalnych oraz podania ich autorów i tytułów, a także maszynopisu przekładu tych samych tekstów na język litewski.

5. Uczestnicy konkursu w obydwu kategoriach są zobowiązani do przysłania lub osobistego dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 roku materiałów wymienionych odpowiednio w pp. 3 i 4 regulaminu do siedziby Związku Pisarzy Litwy, ul. Sirvydo 6, LT01101 Wilno, w kopercie oznaczonej czytelnym hasłem złożonym z dowolnego słowa i dopiskiem „Konkursas „Amat victoria curam”. Do koperty należy włożyć zamkniętą kopertę zawierającą imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika (numer telefonu i adres elektroniczny lub zamieszkania).

6. Prace konkursowe oceni komisja złożona z doświadczonych tłumaczy literatury, reprezentujących organizatorów konkursu oraz niezależnych.

7. Laureaci konkursu w każdej z obu kategorii otrzymają nagrody w następującej wysokości:
a) I miejsce – 250 euro
b) II miejsce – 150 euro
c) III miejsce – 100 euro

8. Dodatkowo, laureaci I miejsca w obu kategoriach otrzymają nagrodę rzeczową w postaci czytnika e-booków.

9. Nagrodzone przekłady literatury polskiej zostaną opublikowane w kwartalniku Naujoji Romuva. Nagrodzone przekłady literatury litewskiej w zostaną opublikowane w dwutygodniku Pisarze.pl.

10. Wręczenie nagród odbędzie się w końcu listopada na uroczystej gali literackiej, podczas której zostaną publicznie zaprezentowane nagrodzone przekłady. Uczestnicy konkursu zostaną o gali poinformowani dodatkowo.

Organizatorzy konkursu: Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego.

Partnerzy konkursu: dwutygodnik Pisarze.pl, kwartalnik Naujoji Romuva,

Fundatorzy nagród: Orlen Lietuva oraz Instytut Polski w Wilnie.

Dodaj komentarz