W sobotę, 17 kwietnia, pacjenci uprzednio zarejestrowani będą szczepieni preparatem „Pfizer”.

Jajko jest nieodzownym symbolem Wielkanocy. Zajmuje ono centralne miejsce na stole wielkanocnym. Symbolizuje nadzieję wynikającą z wiary w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jak też rodzącą się do życia przyrodę. W przeddzień Wielkanocy w każdym domu na Wileńszczyźnie jajka są dekorowane w przeróżny sposób. Do tego są używane zarówno środki naturalne, takie jak łuska cebuli, liście brzozy, czerwona kapusta, buraki czy też różne sztuczne barwniki.

W rejonie wileńskim, jak co roku, odbywa się akcja „Kwiecień – miesiąc czystości”, w trakcie której kierownicy i pracownicy spółek, instytucji, organizacji, członkowie wspólnot ogrodniczych oraz wszyscy mieszkańcy są zapraszani do utrzymywania czystości i porządku na terenach ogólnego użytku, obok zakładów produkcyjnych i domów mieszkalnych.

Obecnie na Litwie działa 66 placówek opiekuńczych, w każdym samorządzie po jednym. Na tym tle wyróżnia się Samorząd Rejonu Wileńskiego, na terenie którego działają dwie placówki opiekuńcze, w mieście Wilnie zaś – pięć, a w Szawlach – również dwie placówki opiekuńcze.

W dniach 26-31 marca odbył się konkurs recytatorski „Święto poezji” dla uczniów klas 1-4 szkół rejonu wileńskiego. Celem konkursu było upowszechnienie piękna języka ojczystego, rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury dziecięcej.

Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że z dniem 1 kwietnia br. ruszyła rejestracja dzieci do grup przedszkolnych. Grupy są kompletowane na 1 września br.

Targowisko w Rudominie (rejon wileński), popularne wśród handlowców i kupujących, zmieni się nie do poznania.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła na piątkowym posiedzeniu rozpoczęcie inicjowania projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Niemenczyn, we wsi Puczkałówka (gmina niemenczyńska) i wsi Grygajcie (gmina szaternicka) w ramach europejskich funduszy inwestycyjnych na lata 2014-2020.

Tu przeplatają się języki, kultury i historie – takie przesłanie o rejonie wileńskim będzie nieść stworzona identyfikacja wizualna rejonu – hasło i logo. Nowe elementy identyfikacji wizualnej podkreślą wyjątkowość rejonu i ułatwią jego rozpoznanie.

Centrum kultury – to miejsce, gdzie pracują niezwykli ludzi, prawdziwi entuzjaści swego zawodu, którzy nie zważając na sytuację wokół, gotowi nieść światło i radość ludziom. Pandemia i kwarantanna wzniosła ogromną zmianę w działalność ośrodków kultury. Pracownicy musieli wykazać się swoją pomysłowością, aby sprostać zaistniałej sytuacji. Tak się stało również w wypadku Centrum Kultury w Mickunach. Działalność tej placówki kulturalnej, której administratorem jest pomysłowa, niezwykle pracowita Alona Wengrowska, w tak trudnym dla wszystkich okresie można prześledzić na jej profilu facebookowym.

Strona 1 z 67

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 14 kwietnia 2021

    J 3, 16-21

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do Nikodema: „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne – jako dokonane w Bogu”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24