Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości zaprasza na rekolekcje „Pokusy w raju. Myślę, więc jestem... kuszony” z cyklu „Walka duchowa”, które się odbędą 10-12 lutego w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1). Rekolekcje prowadzi o. Mateusz Stachowski. Początek w piątek, 10 lutego o godz. 18.00.

Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości zaprasza na rekolekcje o podstawach życia duchowego „Czy Pan Bóg jest dentystą?”, które się odbędą 13-15 stycznia w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1). Rekolekcje prowadzi o. Dariusz Mazurek. Początek w piątek (13 stycznia) o godz. 18.00.

Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości serdecznie zaprasza na rekolekcje adwentowe o „Nie w Betlejem”, które odbędą się 16-18 grudnia w Klasztorze franciszkańskim (Pranciškonų g. 1).

Parafia p.w. Ducha Świętego w Wilnie zaprasza na rekolekcje adwentowe i warsztaty "Mocni w Duchu", które odbędą się w dniach 2-6 grudnia w kościele p.w. Ducha Świętego w Wilnie (ul. Dominikonų 8).

Na rekolekcjach tematycznych „Dialog małżeński” w Liszkowie spotkało się 20 rodzin Domowego Kościoła na Litwie. Uwieńczeniem spotkania był Bal Wszystkich Świętych, który był okazją świetnej zabawy dla dzieci i ich rodziców.

Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości zaprasza na rekolekcje „Zobaczyć Niewidzialnego: jak spotkać Boga w codzienności”, które odbędą się 11-13 listopada w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1). Rekolekcje prowadzi o. Mateusz Stachowski. Początek w piątek (11 listopada) o godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje Franciszku, odbuduj mój kościół – rozważania wokół ikony Krzyża z San Damiano

2022-10-06, 16:01

Zaproszenie na rekolekcje

Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości zaprasza na rekolekcje „Przez ciemną dolinę: Psalm 23”, które odbędą się 14-16 października w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1). Rekolekcje prowadzi o. Mateusz Stachowski. Początek w piątek (14 października) o godz. 18.00.

Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości serdecznie zaprasza na rekolekcje „Ramiona Jakuba, czyli jak pokochać historię swojego życia”, które odbędą się 23-25 września w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1). Rekolekcje prowadzi o. Mateusz Stachowski. Początek w piątek (23 września) o godz. 18.00.

Wileńskie Centrum Kultury i Duchowości zaprasza na rekolekcje „Starszy syn marnotrawny”, które odbędą się 17-19 czerwca w klasztorze franciszkańskim w Wilnie (ul. Pranciškonų 1). Rekolekcje prowadzi o. Mateusz Stachowski. Początek w piątek (17 czerwca) o godz. 18.00.

Strona 1 z 4

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24