Państwowy Fundusz Wzmacniania Zdrowia Społecznego zatwierdził priorytety i działania w 2019 roku, zgodnie z którymi będą finansowane projekty promujące zdrowy tryb życia. Ministerstwo Ochrony Zdrowia zaprasza do aktywnego udziału w konkursie.

Sejm podczas sobotniego posiedzenia odrzucił złożony przez ministra ochrony zdrowia Aurelijusa Verygi projekt o zmianie zarządzania placówkami medycznymi oraz reorganizacji placówek podległych resortowi.

Samorząd rejonu wileńskiego wspólnie z partnerami realizuje projekt „Kompleksowe usługi dla rodzin w rejonie wileńskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich.

W roku 2018 wspólnota młodzieżowa z Mickun wcieliła w życie projekt finansowany z budżetu państwa „Ulepszenie przestrzeni użytku publicznego i otoczenia we wsi Jałówka”, który jest częścią planu dotyczącego zwiększania działalności organizacji niepaństwowych i wspólnot „Wspieranie działalności społecznej w samorządach”.

Uczniowie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie z przyjaciółmi z Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle uczestniczą w międzynarodowym projekcie „Animujemy wspólnotę” realizowanym w ramach zadania publicznego „Rodzina Polonijna” i współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”  (św. Jan Paweł II)

W leśnym parku w Wirszuliszkach (al. Laisvės 57) w Wilnie stanęły trzy betonowe rzeźby. Ich autor Mykolas Sauka mówi, że znajdujący się na uboczu i odwiedzany tylko przez miejscowych nieduży las między Wirszuliszkami a Szeszkinią wybrał po to, aby ożywić to miejsce.

W podwileńskim Czarnym Borze zostanie uporządkowana przestrzeń publiczna.

- 11 listopada na 22 estradach, w tym 11 za granicą, zabrzmi 100 polskich utworów muzycznych - zapowiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, odnosząc się do projektu "100 na 100. Muzyczne dekady wolności". Program jest flagowym przedsięwzięciem muzycznym na 100-lecie odzyskania niepodległości - dodał. 

Szkoła Salezjańska w Łodzi i Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce (rejon wileński) w roku szkolnym 2017/18 zrealizowały projekt „Razem dla Edukacji”, współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach zadania publicznego pod nazwą „Rodzina polonijna”, któremu patronuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - Oddział w Łodzi.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 7 czerwca 2023 

    Mk 12, 18-27

    Słowa Ewangelii według świętego Marka

    Podeszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zadali Mu pytanie: „Nauczycielu, Mojżesz zarządził, że jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi potomka, to jego brat ma wziąć ją i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie pozostawił potomka. Drugi ją wziął i też umarł bezdzietny, podobnie trzeci. I żaden z siedmiu nie zostawił potomka. W końcu po nich wszystkich umarła i ta kobieta. Skoro siedmiu miało ją za żonę, przy zmartwychwstaniu – jeśli powstaną – którego z nich będzie żoną?”. Jezus powiedział: „Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Boga? Przecież kiedy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś tyczy się umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście o krzewie w księdze Mojżesza? Bóg powiedział do niego: «Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo się mylicie”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24