W dniach od 29 maja do 2 czerwca grupa uczni z Wileńskiej Szkoły Lazdynai gościła w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie wraz z rowieśnikami z Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej z Łodzi brała udział w zajęciach i działaniach projektowych. Tematem zajęć były obrzędy i zwyczaje związane z tradycyjnym ślubem i weselem, a był to ślub między innymi samych Jadwigi i Władysława Jagiełły na Wawelu w Krakowie.

Projekt „Uśmiechnięty promyk słoneczny” został zainicjowany z okazji 20. rocznicy kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze. Celem tego projektu było uczczenie tej ważnej rocznicy oraz przybliżenie uczniom postaci św. Urszuli.

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg...
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść; Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży I wy winniście im cześć!”. Adam Asnyk

Wokalny zespół Graciozo z Solecznik wziął udział w międzynarodowym projekcie w Szczecinie. 

Samorząd rejonu solecznickiego wspólnie z Wigierskim Parkiem Narodowym (województwo podlaskie) i Gminą Suwałki zakończyli realizację międzynarodowego projektu „Współpraca litewsko-polska w celu zachowania zasobów kulturowych i stworzenia bazy dla turystyki” w ramach programu „Interreg VA Litwa-Polska”, promującego współpracę transgraniczną. Konferencja podsumowująca osiągnięte w ramach projektu cele odbyła się w Suwałkach.

We wrześniu 2022 roku w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach została podjęta decyzja zorganizowania zajęć integracyjnych, spotkań oraz pielgrzymki, co musiałoby pogłębić wiedzę uczniów z życia i działalności bł. ks. Michała Sopoćki oraz s. Faustyny Kowalskiej. Celem  projektu „Śladami znanych świętych – bł. ks. Michała Sopoćki oraz s. Faustyny Kowalskiej” było popularyzowanie wiedzy o życiu wielkich świętych, których działalność wiąże się z Wilnem. Koordynatorami projektu zostały dwie panie, katachetka pani Anżelika Kaczkan oraz polonistka pani Anna Burbo.

Dobiegła końca realizacja trzyetapowego projektu „ Polskie szlaki wolnościowe na Wileńszczyźnie”, który poświęciliśmy zasłużonej postaci dla Wileńszczyzny – ks. prałatowi Józefowi Obrembskiemu. Organizatorzy inicjatywy – Szyrwincki Oddział Związku Polaków na Litwie i Jawniuńskie Towarzystwo Kultury Polskiej.

W ramach programu „Erasmus +” uczniowie Gimnazjum imienia Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie realizują projekt „Podróże w czasie ze starą fotografią” w Neapolu.

W ramach projektu „Mąż stanu, a nasz rodak – Józef Piłsudski” czytelnicy Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego odwiedzą miejsca pamięci Marszałka w Łodzi.

Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego zaprezentowała projekt „Aktywny i zdrowy wypoczynek rodzinny w miejscowości Małe Ligojnie. W tej pięknej wsi zorganizowano imprezę, promującą aktywny i zdrowy styl życia. Wszystkie przybyłe rodziny mogły znaleźć zajęcia, które im odpowiadały. 

Strona 1 z 13

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 7 czerwca 2023 

    Mk 12, 18-27

    Słowa Ewangelii według świętego Marka

    Podeszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zadali Mu pytanie: „Nauczycielu, Mojżesz zarządził, że jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi potomka, to jego brat ma wziąć ją i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie pozostawił potomka. Drugi ją wziął i też umarł bezdzietny, podobnie trzeci. I żaden z siedmiu nie zostawił potomka. W końcu po nich wszystkich umarła i ta kobieta. Skoro siedmiu miało ją za żonę, przy zmartwychwstaniu – jeśli powstaną – którego z nich będzie żoną?”. Jezus powiedział: „Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Boga? Przecież kiedy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś tyczy się umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście o krzewie w księdze Mojżesza? Bóg powiedział do niego: «Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo się mylicie”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24