„To pierwsze porozumienie między Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa, które dotyczy ochrony polskiego dziedzictwa. Już w najbliższą środę spotkamy się we wsi Szczuki na północnym Mazowszu, aby podjąć pierwsze działanie w ramach porozumienia. Znajdujący się tam dwór – jedyny, z którym związana była Maria Skłodowska-Curie – zostanie odnowiony jako pierwszy” – powiedziała wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Generalna Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin podczas uroczystości podpisania porozumienia służb konserwatorskich i KOWR.

Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie zaprasza na wystawę zdjęć „Tradycje świąt katolickich. Rzemiosła i rzemieślnicy”. Zdjęcia są prezentowane w Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie od 18 września do 2 października.

W sobotę, 18 września, w godz. 11.00-16.00, z okazji 29. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa będzie można zwiedzić Rezydencję Prezydenta RP Belweder.

Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny w Niemenczynie zaprasza na wystawę zdjęć „Tradycje świąt katolickich. Rzemiosła i rzemieślnicy”. Zdjęcia będą prezentowane w Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie od 18 września do 2 października.

W marcu br. w kościele pw. św. Józefa w Wilnie szerszej publiczności została zaprezentowana wystawa palm i tradycyjnych pierników kaziukowych, które są niewątpliwą chlubą Wileńszczyzny i jej wizytówką.

60 lat temu, 3 lutego 1959 r., do Polski powróciła część skarbów dziedzictwa narodowego wywiezionych w roku 1939 i zdeponowanych w Kanadzie. Wśród nich był miecz koronacyjny królów polskich – szczerbiec.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 5 grudnia 2021

  2 niedziela Adwentu

  Łk 3, 1-6

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Przeszedł on wszystkie krainy nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak bowiem jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! Każda dolina niech będzie wypełniona, a wszystkie góry i pagórki niech zostaną zrównane! Drogi kręte niech będą wyprostowane, a wyboiste niech staną się gładkimi! Wtedy każde stworzenie ujrzy zbawienie Boga”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24