W Wilnie wystawa „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 Maja”

2021-10-07, 23:00
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Pałac Władców w Wilnie Pałac Władców w Wilnie © L24.lt (Marlena Paszkowska)

19 października w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (plac Katedralny 4) zostanie otwarta wystawa „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 Maja” poświęcona 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Wystawa potrwa do 16 stycznia 2022 r. 

Patronami honorowymi  wystawy są prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nausėda.

Zmiany dojrzewające pod wpływem idei oświeceniowych spowodowały, że pod koniec XVIII wieku zostały przyjęte trzy ważne dla cywilizacji zachodniej dokumenty, kładące podwaliny pod kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa: Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776), Deklaracja praw człowieka i obywatela we Francji (1789) i Konstytucja 3 Maja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pod względem radykalizmu Konstytucja 3 Maja nie dorównywała programowym dokumentom rewolucji francuskiej, ale to właśnie ta Konstytucja stała się granicą między demokracją szlachecką dawnej Polski i Litwy a współczesnością.

Wystawa organizowana w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich dla uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów – to prezentacja procesów modernizacyjnych zachodzących w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Twórcy wystawy pokażą m.in., w jaki sposób narodziła się epoka „pokojowej rewolucji”, kto był głównym propagatorem nowych idei, jakie działania podjęto w celu umocnienia państwa, jak powstawała monarchia konstytucyjna i jak zmieniała się treść pojęć narodu i ojczyzny. Celem wystawy jest również ukazanie – z perspektywy Wielkiego Księstwa Litewskiego – genezy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku, jej treści i przeznaczenia, wyeksponowanie inicjatorów reform przeprowadzonych za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz podkreślenie ich skali, pokazanie postaw społeczeństwa Litwy wobec centralizacji zjednoczonego państwa i podkreślenie trwałości idei Unii Lubelskiej, zatwierdzonych 20 października 1791 roku w Zaręczeniu Wzajemnym Obojga Narodów.

Wystawa składa się z siedmiu części powiązanych ze sobą chronologicznie i tematycznie. Procesy reform i centralizacji władzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przedstawione są w tekstach ówczesnych polityków, publicystów, luminarzy i kaznodziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, a wdrażane reformy ilustrowane są artefaktami odzwierciedlającymi życie codzienne mieszkańców województw i powiatów Litwy. Każda część tematyczna pokazuje najważniejsze postacie epoki, w której została uchwalona Konstytucja, oraz ich działalność.

Eksponaty wypożyczone na wystawę pochodzą ze zbiorów ok. trzydziestu instytucji dziedzictwa kulturowego i osób prywatnych z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy.

Organizator wystawy: Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Litwa), współorganizatorzy wystawy: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (Polska), Instytut Adama Mickiewicza (Polska), partnerzy: Instytut Polski w Wilnie (Litwa), Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej (Litwa), Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie (Polska).

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Sobota, 25 czerwca 2022 

    Łk 2, 41-51

    Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

    Rodzice Jezusa każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał On dwanaście lat, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. A gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. Siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Gdy Go zobaczyli, zdziwili się. Matka powiedziała do Niego: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie”. On im odpowiedział: „Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swym sercu.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24