Konferencja naukowa „Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX w.”

2019-03-19, 07:56
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Konferencja naukowa „Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX w.” © L24.lt (Marlena Paszkowska)

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska zapraszają na konferencję naukową pt: Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX wieku.

PROGRAM KONFERENCJI

19 marca 2019 r.

10.00 – otwarcie wystawy: „THE RIGHTEOUS. Priests of the Vilnius Archdiocese who saved Jews in the period of the German occupation (1941-1945)”

10.30-13.00: I panel – Razem czy osobno? Walka o odzyskanie niepodległości Polski i Litwy.

dr R. Gaidis, (Wydz. Historyczny Uniw. Wileński), Krajowcy – portret środowiska

dr M. Misiak (UWr), Litwa w języku Józefa Piłsudskiego

dr A. Pukszto (Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie), Na służbie polityki. Kultura i oświata Wilna w okresie okupacji niemieckiej (1915-1918)

prof. W. Suleja (UWr/IPN), Kontekst odezwy Józefa Piłsudskiego do narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego

J. Sienkiewicz (Wilno), Dziennik Michała Romera jako źródło do dziejów stosunków polsko-litewskich w okresie międzywojennym. Refleksje wokół prac nad edycją Dziennika.

13.00-14.00: przerwa obiadowa

14.00-16.30: II panel – Polska i Litwa w XX leciu międzywojennym, cz. 1

dr T. Błaszczak (Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie/ Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa), Dziennik Władysława Wielhorskiego jako źródło do dziejów Litwy w okresie międzywojennym

dr hab. M. Gmurczyk-Wrońska (IH PAN), Wobec imperium sowieckiego. Litwa w stosunkach polsko-sowieckich

dr P. Libera (IH PAN/IPN), Co politycy II RP wiedzieli o Litwie: Działalność Wileńskiego Biura Informacyjnego w okresie międzywojennym

prof. M. Kornat (IH PAN), Ultimatum polskie do Litwy w 1938 r. w kontekście polityki zagranicznej ministra J. Becka

prof. T. Wolsza (IH PAN), Polsko-litewskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym

16.30-17.00: przerwa kawowa

17.00-18.00: III panel: Polska i Litwa w okresie 1939-1989/1991

dr D. Rogut (IPN Łódź/Akademia Sztuki Wojennej), Wywózka z Wilna żołnierzy AK po akcji Ostra Brama

dr P. Warot (IPN Białystok), Mniejszość litewska na Podlasiu w XX w.

dr I. Mikłaszewicz (Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie), Rola Jana Pawła II w procesie przemian ustrojowych na Litwie na podstawie dokumentów KGB

20 marca 2019

10.00-12.00: IV panel – Polska i Litwa: pamięć o przeszłości

dr hab. D. Jastrzębska-Golonka (UKW), Do kraju tego gdzie kruszynkę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie... ” (C. K. Norwid) – Chleb jako symbol kulturowy i patriotyczny

I. Lewandowska (Wilno), Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów nieobecni na polskiej liście Sprawiedliwych wśród Narodów

dr hab. P. Kardela (IPN Białystok), Pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim na gruncie amerykańskim

dyskusja

12.00-13.00: przerwa obiadowa

13.00-14.45: dyskusja wokół książki prof. W. Sulei, Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935), Wyd. IPN, Warszawa 2018.

14.45-15.00: przerwa kawowa

15.00-16.45: dyskusja wokół książki I. Lewandowskiej, Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów, Wyd. Instytut Polski w Wilnie, Wilno 2019.

16.45-17.00: przerwa kawowa

17.00-18.30: dyskusja wokół wspomnień o 13 pułku ułanów wileńskich

21 marca 2019

Lekcje dla dzieci i młodzieży:

prof. T. Wolsza, dr hab. D. Jastrzębska-Golonka, dr M. Misiak, dr Paweł Warot

Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy – walka o niepodległość w polskiej poezji oraz...
Polskie symbole narodowe (temat lekcji dla dzieci młodszych klasy 1-3)

Komentarze   

 
#1 Artem 2019-03-12 20:12
Dobrze, że nie ma nikogo z siedliska piewców giedroyciowej doktryny, czyli Studium Europy Wschodniej
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24