W Wilnie będzie można obejrzeć rękopis „Pana Tadeusza”

2018-11-24, 09:24
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Będzie to pierwsza na Litwie prezentacja rękopisu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza Będzie to pierwsza na Litwie prezentacja rękopisu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza © L24.lt (Marlena Paszkowska)

27 listopada w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (pl. Katedros 4) nastąpi otwarcie wystawy „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”. Kulminacją wystawy będzie zaprezentowanie samego rękopisu poematu.

Wystawa Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz jest szczególnym projektem, mającym na celu uaktualnienie więzi historycznych i kulturowych, podkreślenie wspólnego dziedzictwa Litwy i Polski, które w 2018 roku obchodzą 100-lecie odrodzenia państwowości. Wybrane arcydzieło – Pan Tadeusz – wieszcza narodowego Adama Mickiewicza jest najbardziej wyrazistym odzwierciedleniem epoki dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a zarazem spójnikiem łączącym to nieistniejące państwo z teraźniejszymi, powstałymi na początku wieku XX – Litwą, Polską, Ukrainą i Białorusią. Dlatego projekt, którego treść prowokuje do przemyślenia pojęć państwowości, tożsamości i pochodzenia, doskonale sprawdzi się w roku jubileuszowym, a wystawa pozwoli godnie go zaprezentować. Ekspozycja jest zaplanowana w Centrum wystaw czasowych Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Przestrzeń ekspozycyjna to ok. 500 m kw. Wystawa przedstawia ponad 250 unikalnych i typologicznie różnych eksponatów ze zbiorów około 30 instytucji Polski i Litwy (muzeów, bibliotek, archiwów, prywatnych kolekcji itp.).

Biorąc pod uwagę specyfikę odbioru Adama Mickiewicza i jego twórczości przez widza litewskiego, scenariusz wystawy przedstawia dwa główne kierunki tematyczne ekspozycji – są to: Adam Mickiewicz (i jego życie) oraz sam poemat Pan Tadeusz. Konieczność przedstawienia części biograficznej życia Adama Mickiewicza i jego twórczości jest uwarunkowana potrzebą uzupełnić wiedzę faktologiczną publiczności litewskiej, szczególnie wśród szkolnictwa i studentów. Dlatego przedstawienie biografii Adama Mickiewicza w poszczególnych modułach – Miejsce urodzenia (Mickiewicz w Nowogródku), Rodzina, Pochodzenie – ma za cel zapoznać widza z autorem poematu. Poszczególne moduły przedstawiają główne wątki życia i działalności literackiej Adama Mickiewicza, a więc Okres wileński i kowieński – najbardziej aktualny temat dla widza litewskiego, Debiut literacki, Adam Mickiewicz w Europie, Paryż, Konstantynopol chronologicznie, w sposób punktowy, przedstawiają widzowi całą biografię poety, jego twórczość. Swoistym uzupełnieniem narracji są mapy przedstawiające miejsca pobytu Adam Mickiewicza w Wilnie, na Litwie i w Europie. Warto zaznaczyć, iż poszczególne tematy i podtematy są przedstawiane za pomocą kilku znaczących eksponatów – maksymalnie 3 obiektów.

Odrębnym modułem tematycznym w części biograficznej jest Pamięć o Adamie Mickiewiczu i relikwie. Ta część ekspozycji jest przedstawiona zróżnicowanymi obiektami i planszami informacyjnymi, nacisk kładąc na treść litewską, czyli eksponaty związane z Wilnem oraz Litwą i znajdujące się w zbiorach litewskich.

Kolejnym blokiem tematycznym, wprowadzającym widza do drugiej części ekspozycji, jest Tło historyczne w Panu Tadeuszu, które poprzez kilka odpowiednio dobranych podtematów wyjaśnia widzowi przyczynki i okoliczności powstania poematu. Kolejno są to: Rozbiory Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Konstytucja 3 Maja, Insurekcja Kościuszkowska, Napoleon, Powstanie na Litwie w 1831 r.

Po zapoznaniu się widza z Tłem historycznym w Panu Tadeuszu  ekspozycję prezentują Moduły treści samego poematu poprzez główne wątki-klucze treściowe. Wizja tej części pozwala zaznaczyć treść wydarzeń, które pojawiają się w utworze i jak najlepiej przybliżają widzowi zaznajomionemu z poematem jego konteksty lub też zachęcają do przeczytania po raz pierwszy osobę nieznającą treści. Wyszczególnione zostały następujące wątki oraz tematy rozwinięte: Zamek (Klucznik, Hrabia); Urząd (Statut Litewski, Podkomorzy, Sędzia, Protazy, Zajazd); Karczma (Jankiel, Jacek Soplica, Wielokulturowość); Dwór (Zosia, Telimena, Wojski, Grzybobranie, Tradycje przy stole, Symbole w poemacie); Pan Tadeusz oraz dodatkowy wątek, który powinien budzić sentyment w widzach litewskich i przybliżyć treść i wartość poematu, biorąc pod uwagę miejsce wystawy – Wilno w Panu Tadeuszu.

Ważnym elementem dla publiczności litewskiej jest więź pomiędzy poematem Pan Tadeusz a literaturą litewską. Uwzględniając to, przedstawiamy odrębny temat: Szlakiem Pana Tadeusza na Litwie, w którym zostają zaprezentowane znane tłumaczenia poematu z poł. XIX w. do dziś na jęz. litewski, przykładowe utwory, w których jest ewidentnie odczuwalny wpływ poematu Pan Tadeusz (podobne inwokacje, recepcje itp.). Przecież Tautiška Giesmė autorstwa Vinca Kudirki, która jest hymnem narodowym Litwy, odtwarza inwokację Pana Tadeusza

Ostatnim blokiem tematycznym są Wydania Pana Tadeusza i rękopis. Wydania są podzielone chronologicznie na wydania z XIX w., XX w. oraz wybór tłumaczeń poematu na języki obce. Kulminacją wystawy będzie przedstawienie rekwizytów rękopisu (szkatuły, portfela, notesu, pióra i ołówka Adama Mickiewicza) oraz zaprezentowanie samego rękopisu, będącego relikwią narodową w Polsce i wypożyczonego z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Obok będzie zaprezentowany i woreczek z ziemią spod Kowna, którą, według tradycji, Adam Mickiewicz miał przy sobie na emigracji.

Wystawę międzynarodową Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz ma uzupełnić szeroka oferta programów kulturowych, naukowych oraz edukacyjnych.

Wystawa jest sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Projekt jest współorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach międzynarodowego programu kulturalnego „Polska 100” towarzyszącego setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Patronat honorowy nad wystawą sprawują:

Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki oraz Premier RL Saulius Skvernelis
Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Piotr Gliński oraz minister kultury RL Liana Ruokytė-Jonsson

Główni organizatorzy: Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Zakład Narodowy im. Ossolińkich (Wrocław), Muzeum Pana Tadeusza (Wrocław), Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa), Instytut Polski w Wilnie.

Otwarcie wystawy: 27 listopada godz. 18.00
Wystawa czynna do 24 lutego 2019 r.

Na podst. lenkukultura.lt, valdovurumai.lt

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek,
  25 września 2020


  Łk 9, 18-22

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Kiedy pewnego razu Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli razem z Nim, zapytał ich: „Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?”. Oni odpowiedzieli: „Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, jeszcze inni – że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A według was, kim jestem?”. Wtedy Piotr odpowiedział: „Chrystusem Bożym”. Wówczas stanowczo im nakazał, aby nikomu tego nie mówili. Potem powiedział: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. 

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24