Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) informuje, że przekazala dane do elektronicznego systemu deklaracji (EDS) i ponad 2,4 mln mieszkańców, po zalogowaniu się, zobaczy już swoje zeznania podatkowe przygotowane do złożenia. Deklarowanie dochodów i zapłacenie podatków potrwa do 2 maja.

Państwowa Inspekcja Podatkowa poinformowała, że termin na złożenie wniosku o przekazanie odpisu podatkowego na rzecz wybranego beneficjenta został przedłużony do 4 maja.

Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) informuje, że w elektronicznym systemie deklaracji (EDS) dla 2,3 mln mieszkańców już przekazała informacje o ich dochodach i wydatkach w 2021 roku: 1,8 mln z nich musi jedynie swoje deklaracje zatwierdzić i złożyć jednym kliknięciem. W tym roku, jak i każdego roku, deklarowanie dochodów potrwa do 2 maja.

W ostatnim dniu składania deklaracji o dochodach Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) stwierdza, że ​​deklaracji nie złożyło jeszcze 147 tys. mieszkańców.

Od 22 kwietnia wszyscy mieszkańcy mogą deklarować dochody za rok 2019. W tym roku data wyznaczająca początek składania deklaracji podatkowych opóźnia się prawie o miesiąc z powodu epidemii koronawirusa.

Od 15 kwietnia mieszkańcy mogą deklarować dochody za rok 2019 – informuje kierownik Państwowej Inspekcji Podatkowej Edita Janušienė. W pierwszej kolejności składać deklaracje podatkowe powinni mieszkańcy prowadzący działalność indywidualną.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24