Roczny wzrost ceny nieruchomości mieszkaniowych na Litwie wiosną bieżącego roku był większy niż średnia w Unii Europejskiej – wynika z danych Eurostatu.

Agencja badawcza „SeeNext” porównała ceny w 5 sieciach handlowych w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Poniewieżu i Szawlach. Pod uwagę wzięto takie sklepy jak „Maxima”, „Lidl”, „Rimi”, „Iki” i „Norfa”.

W ciągu ostatniego roku litewscy producenci najbardziej podnieśli ceny na swoją produkcję w porównaniu do innych państw bałtyckich. Najmniejszy wzrost cen odnotowali producenci Estonii.

2018-06-15, 13:20

"Tele2" obniża ceny

W maju tego roku ilość danych przesłanych za pośrednictwem internetu przez podróżujących po Unii Europejskiej i państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym 18-krotnie – podaje operator sieci komórkowych "Tele2" – z 5 tys. do 92 tys. GB, dlatego też ceny usług znacznie się obniżą.

2018-05-28, 16:31

Ceny paliwa nadal rosną

Ceny paliw w państwach bałtyckich od początku roku wzrosły o 5-10 proc.

Cena ogrzewania, dostarczanego przez scentralizowane systemy ciepłownicze, od stycznia wzrośnie w dużych miastach kraju, z wyjątkiem Szawel – wynika z danych dostawców energii cieplnej.

Mieszkańcy, którzy gotują posiłki na gazie, w pierwszym kwartale 2018 roku za gaz zapłacą o 8 proc. mniej. Dla pozostałych odbiorców prywatnych, którzy gazem ogrzewają domy, taryfa za gaz nie zmieni się. Takie ceny, przedstawione przez dostawcę „Lietuvos dujų tiekimas”, w czwartek zostały uzgodnione przez Państwową Komisję Cen i Kontroli Energetycznej.

W ciągu dwóch tygodni w Wilnie wzrosły ceny paliwa.

Na światowych giełdach drożeje sok pomarańczowy, bowiem nadciagający nad Florydę huragan Irma może zaszkodzić zbiorom pomarańcz.

Cena mleka w skupie rosła przez ostatnie półrocze ubiegłego roku i w grudniu wyniosła 298 euro za tonę. Od czerwca, kiedy za tonę mleka płacono zaledwie 169,1 euro mleko zdrożało o 129 euro.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24