Ten temat ma podwójne oblicze. Po pierwsze i najważniejsze – próbowano zdyskredytować rząd i AWPL-ZChR, gdy weszliśmy do koalicji rządzącej” – uważa Jarosław Narkiewicz.

Prokuratura umorzyła postępowanie przygotowawcze w sprawie ówczesnego ministra komunikacji Jarosława Narkiewicza, nie dopatrzyła się bowiem znamion czynu zabronionego. Przypominamy, że w stosunku do bezpodstawnie oskarżonego Jarosława Narkiewicza prowadzono szeroko zakrojoną nagonkę. Jej aktywnymi uczestnikami byli zarówno przedstawiciele Urzędu Prezydenta, jak też poszczególne media, wyjątkową zaś aktywnością wyróżnili się na tym polu portal lrt.lt pod kierownictwem Moniki Garbačiauskaitė-Budrė, jak też zw.lt (prezes – Czesław Okińczyc).

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) oraz „RB Rail AS” – wspólna spółka (joint venture) państw bałtyckich, koordynująca realizację projektu „Rail Baltica”, podpisały w tym tygodniu dwie umowy o dofinansowanie unijne, na mocy których na dalszy rozwój projektu na Litwie, Łotwie i w Estonii przeznaczonych będzie 214,3 mln euro, z czego UE wnosi 182,1 mln euro.

Dziś rząd zatwierdził zainicjowane przez Ministerstwo Łączności zmiany w przepisach prawnych, które mają na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów właścicieli w przypadku przejmowania ich gruntów lub innych nieruchomości na potrzeby publiczne podczas realizacji projektów o szczególnym znaczeniu państwowym.

Na litewskich drogach państwowych, które należą do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, ma być rozbudowany inteligentny system transportowy i tym samym zapewnione bezpieczne, wygodne i informatywne warunki ruchu – informuje Ministerstwo Łączności.

Jarosław Narkiewicz, pełniący obowiązki ministra łączności, skierował pismo do ministra infrastruktury RP Andrzeja Adamczyka w sprawie oceny możliwości budowy linii kolejowej Białystok-Wilno-Grodno. Na tym odcinku proponuje się stworzenie infrastruktury kolejowej przystosowanej do prowadzenia ruchu szybkich pociągów.

Na odcinku kolejowym „Rail Baltica” Kowno-Palemonas zostały zakończone główne prace projektowe – po ułożeniu ostatnich szyn o standardzie europejskim, intermodalny terminal przeładunkowy w Kownie jest bezpośrednio połączony z europejską siecią kolejową – poinformowało Ministerstwo Łączności.

Po I turze wyborów parlamentarnych minął już tydzień, a doniesień o przypadkach rażących naruszeń zarówno procesu agitacyjnego, jak też samego procesu wyborczego tylko przybywa” – podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie litewskim oświadczył Jarosław Narkiewicz z frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Po podpisaniu przez litewskiego ministra łączności Jarosława Narkiewicza oraz polskiego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w regionie przygranicznym, eksperci z obu krajów już pracują razem. Z inicjatywy szefa polskiego resortu infrastruktury grupy robocze obu krajów, zarówno na terytorium Litwy, jak i Polski, oceniają wspólnie 14 dróg, łączących nasze kraje.

Wraz ze wzrostem potoków pasażerów i ruchu w Wilnie potrzebne są bardziej nowocześniejsze i wygodniejsze usługi transportu publicznego. W celu wdrożenia zawaansowanego elektronicznego systemu biletowego w stolicy, zgodnie z rozporządzeniem ministra łączności Jarosława Narkiewicza zostały przyznane środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE).

Strona 1 z 14

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota,
  6 marca 202

  Łk 15, 1-3. 11-32

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Schodzili się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze jednak i nauczyciele Pisma szemrali: „On przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy tę przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada». Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził: «Tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja ginę tu z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników». Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn mu powiedział: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem». Wtedy ojciec powiedział do swoich sług: «Szybko przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie je. Będziemy jeść i bawić się, bo ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był już blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co się wydarzyło. On mu odpowiedział: «Twój brat wrócił i ojciec zabił tłuste cielę, bo odzyskał go zdrowego». Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Wyszedł więc ojciec i zachęcał go do wejścia. Lecz on powiedział do ojca: «Tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego polecenia, ale ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi. A gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste cielę». On mu odpowiedział: «Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, należy do ciebie. Przecież trzeba się bawić i radować, bo ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się»”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24