Od końca listopada ulicami stolicy kursują 52 nowe dwuosiowe autobusy "Isuzu", należące do litewskiej i łotewskiej spółek transportowych – informuje stołeczny samorząd.

Od piątku, 24 listopada zmianie ulegną rozkłady jazdy wileńskich autobusów  nr 1, 5, 10, 11, 13, 14, 18, 26, 34, 50, 51, 52, 53, 57, 61, 65, 74, 76, 87 oraz 1G. Ulicami Wilna pojedzie też więcej nowych autobusów.

Spółka samorządowa „Vilniaus viešasis transportas” podpisała w poniedziałek z polską firmą Solaris Bus & Coach S.A. umowę na dostawę do Wilna 150 nowych autobusów.

Zgodnie z zapowiedziami spółki samorządowej "Vilniaus viešasis transportas" - kierowcy autobusów i trolejbusów mieli założyć uniformy już w styczniu 2017 roku.

Od poniedziałku, 2 października, zmianie ulegną rozkłady jazdy autobusów wileńskich Nr 1, 2, 36, 37, 41, 53, 63, 88, 88N oraz 3G.

2017-04-05, 16:46

Wilno kupi 150 autobusów

Dzisiaj rada m. Wilna przyjęła uchwałę w sprawie zakupu nowych 150 autobusów dla miasta. Szacuje się, że wartość zakupu wyniesie ponad 40 mln euro.

W listopadzie funkcjonariusze policji drogowej sprawdzali, czy pasażerowie autobusów połączeń międzynarodowych przestrzegają obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

Z powodu emigracji i rosnącej liczby samochodów osobowych maleje liczba pasażerów autobusów.

Od 21 listopada z powodu trwających prac rekonstrukcyjnych węzła komunikacyjnego w Grzegorzewie na autostradzie A1 w kierunku Wilna ruch pojazdów odbywa się jednym pasem.

W związku z okresem Wszystkich Świętych nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu wileńskiej komunikacji miejskiej. Sprawdźcie, jak najlepiej dojechać na cmentarze w Wilnie.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24