Od 9 lutego w weekendy autobusy nr 53 będą częściej  kursować wieczorem.

Dzisiaj, 1 lutego, na ulice Wilna wyjechały dwa specjalne autobusy, które bezpłatnie będą woziły wilnian i gości stolicy do galerii i muzeów sztuki współczesnej. Ogółem na trasie jest 17 obiektów.

W okresie od Wigilii Bożego Narodzenia do Nowego Roku wileńska komunikacja miejska będzie kursować według specjalnych rozkładów jazdy.

Kto w sobotę korzystał z wileńskiej komunikacji miejskiej, mógł trafić na występy młodych wokalistów i zespołów.

Co trzeci respondent (30 proc.) sondażu portalu internetowego autobusubilietai.lt nie zapina pasów bezpieczeństwa w autobusach dalekobieżnych. Jako przyczynę takiego zachowania respondenci nazwali brak pasów w autobusach.

Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej „Vilniaus viešasis transportas” planuje nabycie kolejnych nowych autobusów.

Od 16 czerwca wileńska komunikacja miejska przestawia się na letni rozkład jazdy – informuje spółka samorządowa „Susisiekimo paslaugos”.

21 kwietnia na wileńskie ulice wyjadą pierwsze autobusy "Solaris Urbino".

Na początku kwietnia na ulice Wilna wyjedzie 5 nowych, trzyosiowych autobusów komunikacji miejskiej Scania Citywide LF. Autobusy będą obslugiwały kierunki z numerami 55 – Leszczyniaki-Al. Laisvės-Fabianiszki, 7 – Miasteczko Północne-ul. Verkių-Wierszuliszki-Leszczyniaki i 43 – Justyniszki-Szeszkinia-Zielony Most-Centrum.

Wileńska spółka samorządowa komunikacji miejskiej "Vilniaus viešasis transportas" informuje, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy wszystkie wileńskie autobusy przemalowane zostaną na kolor czerwony, a trolejbusy na kolor żółty – informuje BNS powołując się na “Lietuvos žinios“.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24